info@ekonos.hr +385 1 4881 590

PDV – sniženje stopa na pojedine robe i usluge na snazi od 01. travnja 2022. godine

PDV – sniženje stopa na pojedine robe i usluge na snazi od 01. travnja 2022. godine

Pripremila: Biljana Stanković, ovlaštena porezna savjetnica Objavljeno: 07.04.2022. Posebne okolnosti nastale uslijed pandemije COVID-19 utjecale su na globalna kretanja u gospodarstvu, a trenutna ratna događanja na tlu Europe proizvela su velike probleme u nabavci roba i usluga i oni se prelijevaju u sve gospodarske sektore. Svjedočimo  rastu cijena prehrambenih namirnica, a stručnjaci predviđaju da će u dogledno vrijeme cijene još više rasti. Kako bi se umanjio cjenovni udar na građane, Vlada Republike Hrvatske donijela je izmjene Zakona o PDV-u i Pravilnika od PDV-u, koje su stupile na snagu s prvim danom ovog mjeseca, travnja. Izmijenjeni su članak 38. stavak 2. Zakona o PDV-u i čl. 47. st.1. Pravilnika o PDV-u. U nastavku dajemo popis roba i usluga koje po novome oporezuju nižim stopama PDV-a od dosadašnjih. 1) Prehrambeni proizvodi
Vrsta dobra Stara stopa PDV-a Nova stopa PDV-a
Dječja hrana Prerađena hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu 13% 13% 5% 5%
  Zbog značajnog poskupljenja pšenice i drugih žitarica, a koje su se do sada u velikoj mjeri uvozile iz Ukrajine i Rusije, snižena je stopa oporezivanja za dječju hranu, kao jednu od neizbježnih prehrambenih artikala, a slična je situacija i s jestivim uljima i mastima. Maslac i margarin su pored toga jedni od tek nekoliko dobara za koja od sada vrijedi najniža stopa PDV-a, dok su se ranije oporezivali najvišom stopom.  
Vrsta dobra Stara stopa PDV-a Nova stopa PDV-a
Jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog porijekla Maslac i margarin 13% 25% 5% 5%
  Isporuka živih životinja te njihovog svježeg ili rashlađenog mesa i povezanih proizvoda također se oporezuje najnižom stopom PDV-a:  
Vrsta dobra Stara stopa PDV-a Nova stopa PDV-a
Žive životinje: goveda, svinje, ovce, koze, konji, magarci, domaća perad, kunići i zečevi Svježe ili rashlađeno meso i jestivi klaonički proizvodi od svinja, goveda, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva Svježe ili rashlađene kobasice i slični proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi 13%     13%       13% 5%     5%       5%
Živa riba Svježa ili rashlađena riba, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci Svježi ili rashlađeni rakovi, jastozi, hlapovi, škampi i kozice 13% 13%   13% 5% 5%     5%
Svježa jaja peradi u ljusci 13% 5%
          Povrće i voće kao bitan uvjet zdrave prehrane sada se oporezuje najnižom stopom, kako bi građanima i dalje ostalo cjenovno dostupno.
Vrsta dobra Stara stopa PDV-a Nova stopa PDV-a
Svježe  rashlađeno povrće, korijenje i gomolji, također i mahunasto suho povrće Svježe i suho voće i orašasti plodovi 13%     13% 5%     5%
    2) Poljoprivredni proizvodi, sredstva i hrana za životinje Najnižom stopom oporezuju se i inputi u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i stočna hrana i općenito hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce.
Vrsta dobra Stara stopa PDV-a Nova stopa PDV-a
Sadnice i sjemenje, uključujući žive biljke, reznice i cijepove i micelij gljiva Gnojiva i pesticidi te drugi agrokemijski proizvodi Proizvodi koji se koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce; provitamini i vitamini, njihovi derivati i mješavine, koji se koriste u prehrani životinja 13%     13%   13% 5%     5%   5%
            3) Priredbe i događanja Industrija zabave jedna je od najpogođenijih dugotrajnom pandemijom COVID-19 i tek joj predstoji vrijeme oporavka. Iz tog razloga, pokušava joj se pomoći potpunim sniženjem stope PDV-a, pa su primjerice sportska događanja snižena sa najviše stope PDV-a od 25% na onu od 5% i time jedna od iznimaka koje su snižene izravno s najviše na najnižu stopu.
Vrsta dobra Stara stopa PDV-a Nova stopa PDV-a
Ulaznice za koncerte Sportska događanja i kulturna događanja osim onih iz članka 39. stavka 1. točke n) Zakona o PDV-u 13%     25% 5%     5%
  Treba spomenuti i da se proširuje definicija lijekova koji se oporezuju stopom od 5%. Osim onih prema odobrenju nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode prema posebnim propisima, sada se takvim lijekovima smatraju i oni utvrđeni općim aktom o utvrđivanju liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.   4) Higijenski proizvodi za žene Posljednjih nekoliko godina u javnosti se spominje svijest o dostupnosti higijenskih potrepština za menstrualnu funkciju žene. Naglašava se potreba da takvi proizvodi ne budu smatrani luksuzom, nego dostupni svim ženama, neovisno o njihovom financijskom statusu.
Vrsta dobra Stara stopa PDV-a Nova stopa PDV-a
Menstrualne potrepštine, u svim pojavnim oblicima: higijenski ulošci, dnevni ulošci, tamponi, menstrualne čašice, menstrualne gaćice, menstrualna spužva, menstrualni disk, namijenjene za korištenje tijekom menstruacije     25%           13%      
        5) Isporuka prirodnog plina Predviđanja o predstojećoj nestašici plina pa time i njegovog poskupljenja na međunarodnom tržištu, rezultirala su potrebom da se cijena plina za hrvatske građane i poslovne subjekte učini što prihvatljivijom, obzirom da je plin za većinu hrvatskih potrošača osnovni i najvažniji energent. Bitna je odredba, da se na isporuku prirodnog plina u razdoblju od 01. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine primjenjuje stopa PDV-a od 5%. Nakon tog razdoblja, na snagu stupa odredba primjene stope od 13%.
Vrsta dobra Stara stopa PDV-a Nova stopa PDV-a
Isporuka prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke Isporuka prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, u razdoblju od travnja 2022 do ožujka 2023. godine Ogrjevno drvo, pelet i sječka   25%     25%     25%   13%     5%     13%