info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Poticaji, bespovratne potpore, mogućnosti financiranja i razvoja - Arhiva 18.06.2012.

Barbara Kolarić-Kalanj i Damir Kolarić

  Dragi poduzetnici, Ulaskom Hrvatske u punopravno članstvo EU za hrvatske će se poduzetnike otvoriti nove mogućnosti plasmana domaćih proizvoda u drugim zemljama članicama, ali će se istovremeno morati suočiti sa snažnom konkurencijom tih zemalja. S ciljem poticanja investicijskog ciklusa i povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva razvija se nekoliko modela financiranja ili sufinanciranja razvojnih projekata kroz darovnice, povoljne kreditne linije ili druge poticaje i financijske instrumente kroz razne institucije i različite vrste financiranja, kako bi se pokrenuo ciklus novih ulaganja, ostvario gospodarski rast i povećala konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Izvori koji se u slijedećem tekstu spominju su HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak, HAMAG invest - Hrvatska agencija za poticanje malog poduzetništva , Ministarstvo poduzetništva i obrta  (MPIO). HBOR je u cilju poticanja novih investicija privremeno snizio kamatne stope za 1%. Sniženje kamatnih stopa namijenjeno je poticanju novih investicijskih projekata u sektorima strateški važnim za hrvatsko gospodarstvo.  Sniženje kamatnih stopa za 1 postotni poen moguće je u sektorima: poljoprivreda, industrija, turizam, zaštita okoliša,  te u sektoru vezanom uz projekte obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost. Podsjetimo, sniženje kamatnih stopa je privremena mjera i odnosi se na kredite odobrene u 2012.godini. U svibnju 2012. HBOR je uveo novi Program kreditiranja razvoja gospodarstva i novi način provedbe kreditiranja poduzetničkih projekata kroz podjelu rizika HBOR-a i poslovnih banaka. Program je prvenstveno namijenjen financiranju obrtnih sredstava za poduzetnike koji su se zbog objektivnih razloga, utjecaja financijske i gospodarske krize, našli u poteškoćama. Krediti su namijenjeni za podmirenje obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama (do 30% ukupnog kredita), državi i drugim vjerovnicima, a dozvoljeno je iz kredita i financiranje osnovnih sredstava. Kreditna sredstva za provedbu Programa osiguravaju poslovne banke i HBOR u omjeru 50% : 50%. Kamatna stopa za dio kredita iz sredstava HBOR-a je 1,8% godišnje, a za dio kredita iz sredstava poslovne banke kamatna stopa je u visini fiksne marže koju je poslovna banka ponudila na aukciji uvećane za referentnu kamatu. Prva aukcija na kojima će se banke natjecati za kamatnu stopu na kredite zakazana je za 14.06.2012. Ovaj HBOR-ov  Program kreditiranja razvoja gospodarstvaje na snazi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2013.   Novosti u poticanju poduzetništva uvjetovane promjenama ustroja HAMAG-a i HBOR-a. Uvode se novi jamstveni programi i pismo namjere kao instrument koji će olakšati dobivanje jamstva. Jamstveni programi se usklađuju s poslovnim bankama i HBOR-om. Procedura će se  značajno pojednostavit. Nova uloga HAMAG-a bit će privlačenje investicija u malo i srednje gospodarstvo, a u tome bi trebale pomoći brojne novine u jamstvenim programima agencije. Povećava se jamstveni potencijal na 2 mrd.kuna. Uvode se jamstva na prvi poziv, čime se osnažuje pozicija malih i srednjih poduzetnika prema financijskim institucijama.  
 Činjenica da jamstvo HAMAG-a postaje jamstvo na prvi poziv trebala bi dovesti do povećanja sredstava dostupnih poduzetnicima i malim gospodarstvenicima,  ali i trebala bi završiti dosadašnja situacija u kojoj jamstvo HAMAG-a poslovne banke uglavnom nisu prihvaćale.Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 27. travnja 2012. godine usvojeni su novi jamstveni programi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije.Usvojeni su sljedeći programi:
  • Jamstveni program „Novi poduzetnici“
  • Jamstveni program „Poljoprivrednici“
  • Jamstveni program „Likvidnost“
  • Jamstveni program „Rast“
  • Jamstveni program „Financijski leasing“
  • Jamstveni program „Inovacije“
  • Jamstveni program „Činidbena jamstva“
  U slijedećem broju nastavljamo s istom temom. Za dodatne informacije možete kontaktirati autore ovog teksta: mob. 091-5367 632,  092-1246 075  ili na e-mail: info@db-konzalting.com.hr