info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Prijava o isplaćenoj dobiti/dividendi - Arhiva 08.02.2012.

Od 01.02.2012. na snazi je nova odredba Pravilnika o porezu na dohodak, prema kojoj su društva i ostali obveznici poreza na dobit dužni podnositi Obrazac DU do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec ukoliko je u proteklom mjesecu bilo isplata dobiti. Obrazac DU podnosi se samo ukoliko je došlo do isplata dobiti vlasnicima-fizičkim osobama. Ukoliko isplata dobiti nije bilo ili je dobit isplaćena pravnoj osobi, spomenuti obrazac se ne podnosi. Obrazac se ne podnosi niti kada se radi o isplaćenim predujmovima dobiti, odnosno biti će ga potrebno podnijeti tek po proteku poslovne godine i tek nakon donošenja Odluke o rasporedu dobiti (isplate prije datuma Odluke imaju tretman predujma). Tada će se u Obrascu DU navesti sve isplate predujma.