info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Da li i kada ući u sustav PDV-a - Arhiva 02.11.2011.

Da li i kada ući u sustav PDV-a

Početak godine zadnji je trenutak za odluku da li dobrovoljno ući u registar obveznika PDV-a, izaći iz njega, ili naprosto postupiti po sili zakona. Temeljni kriterij obveznog ulaska u sustav PDV-a ili izlaska iz PDV-a je vrijednost ostvarenih isporuka u prethodnoj godini. Tko može biti obveznik PDV-a? Obveznikom PDV-a može biti/postati svaki poduzetnik koji obavlja neku gospodarsku djelatnost, osim ukoliko se bavi nekom od djelatnosti koja prema Zakonu o PDV-u nije oporeziva PDV-om. Tako u sustav PDV-a ne spadaju djelatnosti (čl. 11. Zakona o PDV-u): najam stambenih prostorija, usluge banaka i štedno-kreditnih organizacija, usluge osiguravajućih društava i reosiguranja, medicinske usluge u zdravstvenim ustanovama i u privatnoj praksi (usluge doktora medicine i stomatologije, medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehničara, te biokemijskih laboratorija), usluge ustanova socijalne skrbi, usluge obrazovnih ustanova, uključujući i ustanove učeničkog i studentskog standarda (npr. SC), te ustanove za skrb djece i mladeži, usluge vjerskih zajednica i ustanova, usluge i isporuke javnih ustanova u kulturi. U PDV ne trebaju ući niti fizičke osobe koje ostvaruju primitke po osnovi (povremenog) rada u upravnim i nadzornim odborima, tijelima državne vlasti itd., jer se isti ne smatraju poduzetnicima. Isto tako, članovi umjetničkih organizacija ne moraju ući u sustav PDV-a ukoliko dohodak ostvaruju isključivo od isporuka umjetničkih dijela. Dakle, kriterij za ulazak u sustav PDV-a predstavlja djelatnost kojom se poduzetnik bavi, a ne njegov pravni oblik. Tako obveznik PDV-a mogu biti: trgovačka društva, obrtnici ili drugi oblik slobodnog zanimanja, građani koji obavljaju povremenu samostalnu djelatnost (trgovački putnici, autorske djelatnosti, novinari, akviziteri, znanstvenici i stručnjaci), te javne ustanove u kulturi. Ulazak u PDV po sili zakona Prema čl.40. Pravilnika o PDV-u, poduzetnik koji tijekom godine ostvari prihod veći od 85.000,00 kuna, po sili Zakona postaje obveznikom PDV-a od 01.01. iduće godine i treba do 15.01. na Poreznu upravu predati prijavu za ulazak u sustav PDV-a. Bitno je napomenuti da se kod obveznika poreza na dohodak (obrtnici i dr.) kao kriterij ne uzimaju primici, već vrijednost izdanih računa bez PDV-a. Također, poduzetnici koji počinju sa poslovanjem tijekom godine, obveznici PDV-a postaju kada im vrijednost isporuka prijeđe iznos = 85.000,00 kn / 12 mjeseci x broj mjeseci poslovanja. Ukoliko se radi o sezonskom obavljanju djelatnosti, u računicu ne bi trebalo uzimati svih dvanaest mjeseci, već samo broj mjeseci obavljanja posla. Prijava za upis u registar PDV-a podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu poduzetnika, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu.   Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a Jedno od najvažnijih pitanja prilikom početka poslovanja jest da li odmah postati obveznikom PDV-a ili ne. Jednoznačnog odgovora nema. No, treba znati da, ukoliko se dobrovoljno postaje obveznikom PDV-a, iz sustava PDV-a može se izaći najranije nakon pet godina. To nije slučaj kod ulaska u PDV po sili zakona, kada se iz PDV-a može izaći već u narednoj godini. Kada se isplati ući u PDV? Ukoliko je za početak poslovanja potrebno napraviti veće investicije, na koje će se trebati platiti pdv dobavljaču, tada će se najvjerojatnije sugerirati ulazak u PDV, i to prije ulaska u investiciju. Isto vrijedi za veleprodaju i slične djelatnosti, kada se u nabavi plaća značajan PDV dobavljačima. Ukoliko se poduzetnička djelatnost odnosi na pružanje usluga krajnjim kupcima, gdje pdv poskupljuje prodajnu cijenu tih usluga i gdje nema većih ulaznih računa, biti će pametnije pričekati da se ispune uvjeti za ulazak u sustav pdv-a.   Tibor Jankač