info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Faq

1. ako mi firma pozajmi npr.100 000 kn na dvije god. da li se to smatra kao da je to dobit firme te jel je oporezivo porezom na dobit.hvala. Pozajmica je oblik imovine društva i ne predstavlja trošak poslovanja. To znači da ne umanjuje osnovicu poreza na dobit. Kod pozajmice postoji obveza vraćanja primljenih sredstava što znači da ista predstavlja potraživanje prema primatelju pozajmice. Da bi nastao porezno priznati trošak (i umanjio poreznu obvezu), isti mora biti u vezi sa obavljanjem djelatnosti društva i načelno mora predstavljati trajno umanjenje koristi za društvo. [separator line="yes"] 2. Kada obveznik poreza na dohodak mora prijeći u sustav poreza na dobit? 1. ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 2.000.000,00 kuna, ili 2. ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario dohodak veći od 400.000,00 kuna, ili 3. ako ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna, ili 4. ako u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapoš­ljava više od 15 radnika. [separator line="yes"] 3. Da li je trošak goriva za službeno vozilo, potrošenog u privatne svrhe, porezno priznat trošak? Ukoliko djelatnik koristi službeno vozilo i u privatne svrhe, i toči gorivo na teret poslodavca, trošak goriva potrošenog u privatne svrhe porezno je priznat, uz uvjet da poslodavac obračunava plaću u naravi za korištenje vozila. Pretporez po računu za "privatno gorivo" ne može se odbiti, već predstavlja porezno priznati trošak. [separator line="yes"] 4. Da li se smije isplatiti naknada za prijevoz djelatniku koji koristi službeno vozilo u privatne svrhe? Da. Zapravo, pitanje je da li takva naknada predstavlja plaću ili ne? Ne predstavlja plaću i ima status naknade, bez obzira što djelatnik uz to koristi i službeno vozilo u privatne svrhe. Uvjet je da poslodavac obračunava plaću u naravi za privatno korištenje službenog vozila. O obračunu plaće u naravi možete pročitati u članku Primici u naravi, na našoj stranici u rubrici Porezi. [separator line="yes"] 5. Kada se može proizvoljno ući u sustav PDV-a? U sustav PDV-a može se proizvoljno ući: 1. odmah, po otvaranju žiro-računa (nakon provedene registracije na trgovačkom sudu), 2. tijekom godine, uoči početka obavljanja djelatnosti (prije izdavanja prve fakture), 3. početkom godine. Ali, jednom kad se uđe proizvoljno, može se izaći tek nakon 5 godina. [separator line="yes"] 6. Kada se mora ući u PDV? Kad vrijednost isporuka u jednoj godini prijeđe 230.000,00 kuna. Drugim riječima, kada ukupan zbroj izdanih računa prijeđe navedeni iznos. Pritom, vrijednost godišnjih isporuka računa se u odnosu na broj mjeseci poslovanja. Primjer: Poduzetnik je počeo poslovati u prosincu i ostvario je mjesečni promet od 20.000 kuna. On će morati ući u sustav PDV-a sa 01.01. iduće godine jer se računa da bi na godišnjoj razini sa tim prometom ostvario 240.000 kuna (20.000 kn x 12 mjeseci). [separator line="yes"] 7. Da li oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina vrijedi i kada dvije osobe, koje nisu supružnici, zajedno kupuju nekretninu? Kada nekretninu kupuju dvije osobe koje nisu supružnici ali su suvlasnici (u ugovoru su oboje kupci), uz uvjet da oboje pojedinačno imaju pravo na porezno oslobođenje, tada ne plaćaju porez na promet nekretnina 5% na 65m2 stana. Oslobođenje vrijedi uz uvjet da se stan ne prodaje u roku od narednih 5 godina. [separator line="yes"] 8. Kada tromjesečni obveznik PDV-a mora prijeći na mjesečni obračun? Tromjesečni obveznik obračuna PDV-a mora prijeći na mjesečni obračun ukoliko je tijekom protekle godine ostvario vrijednost isporuka sa PDV-om veću od 800.000,00 kuna. Prelazak se prijavljuje Poreznoj upravi do 15.01. [separator line="yes"] 9. Da li se na donacije u robi i stvarima obračunava PDV? Da, PDV se obračunava na isporuke dobara i usluga. Kako je donacija oblik isporuke, donator će na nabavnu vrijednost donirane robe, opreme i dr. trebati obračunati i platiti PDV. Ovo ne vrijedi za novčane donacije jer se sam čin uplate novca ne smatra isporukom, te se tada ne obračunava PDV.