info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Fiskalizacija u prometu gotovinom

Ne tako davno pisali smo o nacrtu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Kako je Zakon donesen i objavljen u narodnim novinama br. 133/12, u daljnjem tekstu ukratko navodimo bitne informacije. I. Tko se mora registrirati kao obveznik fiskalizacije? Proizlazi da gotovo svi poduzetnici, pravne i fizičke osobe, koji obavljaju trajnu djelatnost i koji izdaju račune za isporuku dobara i usluga potpadaju pod obvezu fiskalizacije. Zašto? Zato što su od 01.01.2013.g. dužni primiti gotovinu kao sredstvo plaćanja, ukoliko njihova isporuka (račun) iznosi do najviše 5.000,00 kn, uključujući PDV (do 31.12.2012 najviši iznos za plaćanje u gotovini između poduzetnika je 105.000,00 kn). Dakle, pravo je kupca fizičke ili pravne osobe da odluči platiti gotovinom. Iz toga dalje proizlazi da izdavatelj računa mora izdati račun koji zadovoljava uvjete propisane ovim zakonom tj. mora biti registriran i tehnički pripremljen za izdavanje računa koji naplaćuje u gotovini. Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost (obrti i obrtničke djelatnosti, prema čl. 18. Zakona o porezu na dohodak), te vode poslovne knjige i izdaju račune, obveznici su fiskalizacije. Radi lakšeg razumijevanja, ovdje spadaju: 1. obrti 2. slobodna zanimanja - samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i slične djelatnosti, 3. samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti, 4. samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti, 5. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša.     II. Tko se ne mora registrirati kao obveznik fiskalizacije? Ne podliježu fiskalizaciji poduzetnici koji obavljaju djelatnosti (čl. 5. Zakona): 1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu, 2. naplata cestarine, 3. punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima, 4. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, 5. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu, 6. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama, 7. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata, 8. pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja, 9. vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata, 10. ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba te 11. provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept). Fizičke osobe koje ostvaruju povremene dohotke (npr. drugi dohodak-honorari i sl.), tj. nisu navedene kao obveznici fiskalizacije u prvom odjeljku, ne potpadaju pod obvezu fiskalizacije.     III. Početak fiskalizacije Od 01.01.2013.g. počinje primjena Zakona za: 1. velike i srednje poduzetnike, prema kriterijima iz Zakona o računovodstvu (NN 109/07), a to su poduzetnici koji zadovoljavaju najmanje dva od tri kriterija prema financijskim izvještajima za 2011. godinu:

Vrijednost aktive

veća od 32,5 ml. kn

Ukupni prihodi

veći od 65 ml. kn

Prosječan broj radnika

veći od 50

2. za ostale poduzetnike koji se bave djelatnostima pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (Oznaka I prema NKD 2007). Ovdje spadaju: - smještaj – hoteli, odmarališta, kampovi i slična smještaj - djelatnosti pripremanja i usluživanja pića - djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane - djelatnosti cateringa - ostale djelatnosti pripreme pića i usluživanja hrane.   Od 01.04.2013.g. počinje primjena za: 1. trgovinu na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (Oznaka G, NKD 2007), 2. slobodna zanimanja (obrtnici, zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, javni bilježnici, revizori, inženjeri, arhitekti, poreznih savjetnici, stečajni upravitelji, tumači, prevoditelji, turistički djelatnici i drugi – vidjeti prvi dio članka).   Od 01.07.2013.g. fiskalizacija se primjenjuje na sve ostale obveznike.     Tibor Jankač