info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Iskoristite pogodnosti porezne reforme slijedećih dana

Rokovi za promjenu načina oporezivanja

Početak 2017. godine sa sobom donosi neke nove mogućnosti i povoljnosti u plaćanju poreza. Ukoliko zadovoljavate uvjete, slijedećih dana trebate prijaviti željene promjene na Poreznu upravu. O detaljima pročitajte u nastavku:
  1. Ulazak u sustav PDV-a i izlazak iz njega
Dobrovoljno se može ući i izaći iz sustava PDV-a tijekom cijele godine. Po sili zakona, ukoliko su u prethodnoj godini prihodi od prodaje premašili prag za ulazak u sustav PDV-a od 230.000,00 kn (od 01.01.2018. prag će biti 300.000,00 kn), valja se prijaviti u sustav PDV-a do 15.01.2017. godine. Isto tako, ukoliko želite izaći iz PDV-a s početkom godine, to treba učiniti podnošenjem pisanog zahtjeva na Poreznu upravu najkasnije do 15.01.2017.g. Ukoliko je ulazak u PDV bio dobrovoljan, uvjet za izlazak je protek roka od najmanje tri godine.
  1. Obračun PDV-a po naplaćenoj naknadi
Ukoliko ste kao obveznik poreza na dobit (društvo, obrt, slobodna djelatnost) u protekloj godini ostvarili prihode od prodaje koji ne prelaze 3.000.000,00 kn, u mogućnosti ste prijeći na obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama. U tom režimu PDV plaćate isključivo na naplaćene račune, a pretporez priznajete isključivo temeljem plaćenih računa dobavljačima. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva Poreznoj upravi bio je 31.12.2016.g. Ovakav način obračuna PDV-a uveden je 01.01.2015. godine.
  1. Obračun poreza na dobit prema novčanom načelu
Poreznom reformom uvedena je od 01.01.2017.g. i opcija plaćanja poreza na dobit prema novčanom načelu. Uvjet je da je poduzetnik registriran kao obveznik PDV-a po naplaćenoj naknadi i da u tekućoj godini (2017.g.) ostvari ukupne prihode od najviše 3.000.000,00 kn. Ukoliko ukupni prihodi prijeđu navedeni iznos, platiti će porez na dobit prema realizaciji, dakle po osnovnom principu. Rok za prijavu u obračun poreza na dobit prema novčanom načelu je ove godine iznimno do 31.01.2017.g. Zakon o porezu na dobit propisuje 15.01. kao krajnji rok u narednim godinama.
  1. Prelazak sa obračuna poreza na dohodak na obračun poreza na dobit i obratno
Obrtnici mogu promijeniti način oporezivanja zarade, po sili zakona ili po vlastitoj želji, uz uvjet da podnesu zahtjev Poreznoj upravi do 31.12. za slijedeću godinu. Za 2017. godinu to su morali učiniti do 31.12.2016.g. Po sili zakona, dohodaši moraju prijeći u dobitaše ukoliko su u protekloj (2016.g.) godini ostvarili jedan od uvjeta:
  • primitke veće od 3.000.000,00 kn (ne uključuju PDV),
  • dohodak veći od 400.000,00 kn,
  • zapošljavaju u protekloj godini u prosjeku više od 15 radnika,
  • imaju dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kn.
  Da zaključimo, slijede nam rokovi 15.01., 20.01. i 31.01.2017.g. Ukoliko zadovoljavate navedene uvjete i smatrate da bi vam promjena načina oporezivanja pomogla u vođenju poslovanja, javite se svojim računovođama na vrijeme, radi dogovora i pripreme prijave. Tibor Jankač