info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Konverzija u euro – 1. dio – Fiksni tečaj konverzije i devizno poslovanje

Konverzija u euro – 1. dio – Fiksni tečaj konverzije i devizno poslovanje

Autor: Tibor Jankač, ovl. rač. Objavljeno: 03.08.2022. Kao što već znate, približava nam se proces tranzicije monetarnog sustava, iz kune u euro. Donesen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), tako da sada možemo prijeći sa najava na konkretne pripreme. Tečaj konverzije Utvrđen je fiksni tečaj konverzije na dan 01.01.2023.g. od 1 EUR = 7,5345 kn. Fiksni tečaj konverzije primjenjuje se efektivno samo na prijelazu u 2023. godinu (1.1.2023.) Fiksni tečaj konverzije primjenjuje se i kod dvojnog iskazivanja, u periodu od 05.09.2022.-31.12.2023. (samo za potrebe iskazivanja iznosa u euru) Primjetili smo da ima dosta zablude oko ovog tečaja. Po navedenom fiksnom tečaju konverzije će sva kunska sredstva na računima banaka biti konvertirana u euro, na kraju godine. Ukoliko kalkulirate oko koristi i gubitaka u konverziji, usporedite ponuđeni trenutni tečaj i troškove konverzije. U slučaju da je isti povoljniji za vas od 7,5345, tada konvertirajte kunu u euro i prije kraja godine. Ukoliko je tu negdje ili nepovoljniji, tada pustite automatizam da odradi konverziju. Ipak država i HNB stoje iza svega i nije za očekivati negativne efekte. Opet, ako ste jako sumnjičavi prema svemu tome, investirajte u nekretnine ili neki vama poželjni oblik imovine. Prije toga dobro odvagnite jer u nesigurnim vremenima vrijednost imovine može neočekivano varirati. Kocka nije za svakoga. Osim konverzije novca na računima banaka, stanja u knjigovodstvenim evidencijama na kraju godine biti će iz kune (na 31.12.2022.) konvertirana u euro (početna stanja na 01.01.2023.), po ovom tečaju. Npr., ako na 31.12.2022. imate potraživanja od kupaca u iznosu 75.345 kn, ista će potraživanja na 01.01.2023., u vašem knjigovodstvu biti iskazana u iznosu 10.000 EUR.  Tekuće devizno poslovanje Sve ostale dane primjenjuje se tečaj važeći za taj dan (kupovni ili prodajni tečaj banke, kao i do sada) Kod tečajeva treba razlikovati: kupovni, prodajni i srednji tečaj. Tečaj može biti od banke s kojom poslujete ili od HNB-a. Kada kupujete ili prodajete devize, koristite kupovni ili prodajni tečaj svoje poslovne banke. Srednji tečaj HNB-a koristimo prvenstveno u računovodstvene i porezne svrhe jer predstavlja propisani standard. Konverzija koju napravite npr. 10.10.2022. (npr. kupnja eura za kune) biti će provedena po tečaju važećem na taj dan (u primjeru prodajni tečaj banke), a ne po tečaju 7,5345. Uzmimo za primjer, da na 10.10.22. prodajni tečaj bude 7,500, a konvertirate 1.000.000 kn u eure, dobiti će te 133.333,33 EUR. Ukoliko odlučite prepustiti se konverziji krajem godine, kada će utvrđeni fiksni tečaj konverzije od 7,5345 odraditi posao za vas, dobiti će te 132.722,81 EUR (za tih 1 mio. kn), dakle 610,52 kn manje. Konverzija na kraju godine neće biti opterećena troškovima konverzije pa ne zanemarite taj trošak ukoliko konvertirate prije, na svoju ruku. Znači, sve ostale dane primjenjuju se kupovni i prodajni tečajevi koji važe na taj dan. Ukoliko izdajete deviznu fakturu, kao i do sada, ona mora biti iskazana i u kunama (ukupni iznos i PDV), po srednjem tečaju HNB na taj dan. U knjigovodstvenim evidencijama, devizne transakcije biti će iskazane u kunama, prema srednjem tečaju HNB na taj dan. Treba u razumijevanju odvojiti redovno devizno poslovanje, od dvojnog iskazivanja prema potrošačima (radi prilagodbe na euro). Zaokruživanje prilikom konverzije Preračun putem fiksnog tečaja konverzije biti će putem pravila zaokruživanja na 3 decimale, odnosno:
  • ukoliko prilikom preračuna je treća decimala manja od 5, druga decimala ostaje nepromijenjena;
  • ukoliko prilikom preračuna je treća decimala 5 ili više, druga se decimala zaokružuje na veću decimalu.
Preračunavanje trećih valuta (npr. USD ili GBP) provodi se na sljedeći način: 1) na dan 31.12.2022. godine preračunava se iznos u trećoj valuti u kunama primjenom srednjeg tečaja HNB-a za predmetnu valutu (npr. za USD se koristi srednji tečaj HNB-a za USD na dan 31.12.2022. godine), 2) tako dobiveni iznos se preračunava u euro putem fiksnog tečaja konverzije na dan 01.01.2023. godine.