info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Korištenje najosnovnijih financijskih pokazatelja

Jeste li pitali knjigovođu kakva je krvna slika Vašeg poslovanja? Ako niste, što čekate? Smisao vođenja poslovnih knjiga prvenstveno je pružiti poduzetniku povratnu informaciju o pozitivnim ili negativnim posljedicama njegovih odluka i poslovnih poteza, te općenito poslovne politike poduzeća. Potom na red dolaze država, banke i ostali. Mislite da su to prazne tlapnje i da se stvari svode na to da li ima novaca na računu ili nema? Možda u konačnici i jest tako ali ako novaca nema dovoljno ili očekujete da bi saldo na računu mogao spasti na niske grane, krajnje je vrijeme da napravite snimku poslovanja i potom donesete neke odluke. Poslovni rezultat - da li društvo posluje pozitivno? Sa ovim pokazateljem poslovanja ste sigurno upoznati. Ako ništa drugo, zbog brige o tome koliko će te poreza na dobit platiti. Pritom, ako znate kako u recesiji povećati prihode tj. obujam poslovanja, stvarno ste nadareni za poduzetništvo. Ako niste takav genijalac/genijalka, preostaje vam preispitati troškove i prilagoditi ih svojim mogućnostima. Ako to ne napravite, ode poslovanje u gubitak. To ne znači da će novac odmah nestati. Često se posljedice loših odluka ili ne-odluka osjećaju nešto kasnije. Što prije prepoznate „tihog ubojicu“ ili početak negativnog poslovanja, to bolje za nastavak priče. Likvidnost – da li će se obveze koje uskoro dospijevaju moći podmiriti iz tekućeg poslovanja? Ovo je već malo složenija matematika. Najčešće se svodi na to da li su raspoloživi novac na računu i naplativa potraživanja od kupaca dostatni za podmirenje tekućih obveza prema dobavljačima, zaposlenicima, državi, bankama i dr. Stručno rečeno, da li kratkotrajna imovina pokriva kratkoročne obveze? Ako je odgovor DA, to znači da je poslovanje likvidno. Ako povrh toga društvo raspolaže zalihama robe ili proizvoda, pokazatelj likvidnosti će biti utoliko bolji (zalihe su kratkotrajna imovina ukoliko ih je moguće prodati unutar jedne godine). Solventnost – gdje su novci!? Ako su prethodna dva pokazatelja zadovoljavajuća na dobrom ste putu da preživite ali ostaje pitanje: gdje su novci? Ako vam je žiro-račun suh „ko barut“, tražite od računovođe da izračuna prosječne dane naplate potraživanja i potom ih usporedite sa ugovorenim rokovima za plaćanje obveza prema dobavljačima. Imajte na umu da plaće dospijevaju najkasnije 15 dana od proteka mjeseca i da se mjesečne obveze prema državi trebaju podmiriti najkasnije 30 dana po proteku mjeseca na koji se odnose. Ako pritom otplaćujete kredite ili leasing, stvarno nam je žao! Kada izračunane dane naplate potraživanja usporedite sa utvrđenim danima plaćanja obveza, dobiti će te odgovor na postavljeno pitanje. Da rezimiramo. Ukoliko vam je dobit poslovanja premala ili nikakva, hitno režite troškove ili mijenjajte upravu ili sebe. Ukoliko vam je likvidnost loša, moguće je da ste u proteklim godinama prolazili kroz krizu i nakupili dugova i gubitaka koje još niste sanirali, ili vam je tekuće poslovanje u gubitku, ili ste nagomilali zalihe koje ne možete prodati u doglednom roku, ili ste se pre-investirali i pritom potrošili obrtni kapital ili zaronili u previsoke kredite. Savjet: obratite se financijskom savjetniku. Ukoliko vam je samo insolventnost problem, naoružajte se dobrim živcima, pooštrite naplatu (tražite napismeno plan plaćanja dospjelih potraživanja, pismeno pozivajte na naplatu uz mogućnost pokretanja ovrhe), razmotrite opciju factoring-a, tražite instrumente osiguranja naplate. Pregovarajte sa vjerovnicima o obročnoj otplati dospjelog duga. No, prije nego krenete u akciju, napravite plan rezanja troškova u vlastitom poslovanju i procijenite koliki gubitak posla zbog navedenih aktivnosti možete podnijeti. I krenite selektivno… Iako je neugodno, neodlučnost može biti fatalna.