info@ekonos.hr +385 1 4881 590
Kriptovalute u Republici Hrvatskoj - računovodstveni tretman

Kriptovalute u Republici Hrvatskoj - računovodstveni tretman

Autor: Lotar Bengin

Objavljeno: 18.03.2024.

Razvoj tehnologije donosi nove oblike imovine u poslovanje, a kriptovalute su postale značajan dio suvremenih financijskih strategija poduzetnika. Prije nego što se odluče na kupnju kriptovaluta, poduzetnici moraju pažljivo razmotriti njihovu namjenu te provesti početno vrednovanje u skladu s tim. Ovaj članak će istražiti kako poduzetnici trebaju računovodstveno tretirati kriptovalute u svojim poslovnim knjigama.

 

1. Kriptovalute kao Imovina

Kriptovalute, kao digitalna sredstva, predstavljaju imovinu poduzetnika. Međutim, zbog nedostatka specifičnih standarda za kriptovalute, one se tretiraju unutar postojećih okvira za imovinu, prilagođavajući se njihovoj namjeni u poslovanju. U skladu s tim, kriptovalute mogu biti:

 

1.1. Nematerijalna Imovina

Ako poduzetnik namjerava koristiti kriptovalute za dugoročne investicije ili kao sredstvo plaćanja u poslovanju, one se mogu klasificirati kao nematerijalna imovina. U ovom slučaju, kriptovalute se vrednuju po tržišnoj vrijednosti na dan izvještavanja, s promjenama u vrijednosti evidentiranim kao dobit ili gubitak.

 

1.2. Zaliha

Kriptovalute se također mogu tretirati kao zaliha ako poduzetnik namjerava aktivno trgovati njima kao dijelom svog poslovanja. Ovdje se kriptovalute vrednuju po nabavnoj cijeni, s mogućim prilagodbama za gubitke na vrijednosti.

 

 

 

2. Računovodstveni Postupci

Kada se kriptovalute klasificiraju kao nematerijalna imovina, njihovo računovodstvo zahtijeva redovito vrednovanje i evidentiranje promjena u njihovoj vrijednosti. U knjigovodstvu se koristi tržišna vrijednost na dan izvještavanja za bilježenje njihove vrijednosti.

Ako su kriptovalute klasificirane kao zaliha, tada se u knjigovodstvu koristi nabavna cijena za evidentiranje početne vrijednosti. Ovdje su potrebne i prilagodbe za gubitke na vrijednosti, ukoliko tržišna vrijednost kriptovaluta padne ispod nabavne cijene.

 

3. Evidentiranje Transakcija

Svaka transakcija s kriptovalutama treba biti detaljno evidentirana. To uključuje:

  • Datum i vrijeme transakcije
  • Vrsta transakcije (kupnja, prodaja, zamjena)
  • Količina i vrsta kriptovalute
  • Vrijednost u FIAT valuti (npr. EUR)
  • Troškovi transakcije (npr. naknade za rudarenje)
  • Bilo kakve druge relevantne informacije

Ove informacije su ključne za ispravno vrednovanje kriptovaluta u poslovnim knjigama, kao i za pripremu financijskih izvještaja.

 

Kriptovalute donose nove izazove i prilike u računovodstvo poduzetnika. Pravilno tretiranje kriptovaluta u poslovnim knjigama zahtijeva pažljivo vrednovanje njihove namjene u poslovanju te primjenu odgovarajućih računovodstvenih postupaka. Redovito ažuriranje evidencija i praćenje promjena u vrijednosti ključno je za transparentno i točno prikazivanje kriptovaluta u financijskim izvještajima poduzetnika.

 

Ovaj pristup omogućava poduzetnicima da efikasno upravljaju kriptovalutama kao dijelom svoje imovine ili zalihe, istovremeno pružajući jasnu sliku njihovog financijskog stanja i performansi. U dinamičnom svijetu kriptovaluta, pravovremeno i precizno računovodstvo postaje ključno za uspješno poslovanje.