info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Kuda ide krizni porez? - Arhiva 23.05.2010

Dragi oporezovani, Kao što ste već imali priliku čuti, od 01. srpnja 2010. godine ukida se krizni porez (poseban porez) po stopi od 2% (Zakon o izmjenama… NN 56/10). Preostalih 4% grickati će nas do kraja ove godine, dakle do 31.12.2010.g. Tako će nam ovo ljeto nešto ostati za ćevape! A tek dogodine… Ukoliko pak pripadate skupini sugrađana koji nisu niti primijetili da je poseban porez uveden prošle godine (01.08.2009.g.), zanemarite ovaj članak i posvetite se nematerijalnim zadovoljstvima. No, za one koji su imali sreću uopće biti zakinuti haračem, želimo napomenuti da je najavljeno stvarno i napisano u obliku zakona. Tako, od 01.07.2010. godine više nećemo plaćati 2% poreza iz plaća koje iznose do 6.000,00 kuna (neto) mjesečno. Ukoliko primate plaću od 6.000,01 kuna naviše, pričekajte s veseljem do 01.01.2011. jer će do tada ostati na snazi stopa poreza od 4% i obračunavati će se na cijelu plaću, kao i do sada. U slučaju da plaća kasni s isplatom, pa moguće bude isplaćena nakon 01.07.2010.g., na nju će se primijeniti novi Zakon, tj. neće se obračunati 2% do 6.000,00 kuna, bez obzira što je ista zarađena u vrijeme starog zakona. Isto tako, ukoliko u jednom mjesecu budu isplaćene dvije ili više plaća, svaka se tretira odvojeno, tj. ne plaća se krizni porez na ukupan iznos primljenih plaća. Nije velika utjeha ali ipak… Navedeno se odnosi i na mirovine, drugi dohodak (honorare i sl.), te dividende i udjele u dobiti. Tako, ako ste vlasnik udjela u društvu, nakon 01.07.2010.g. isplate dobiti do 6.000,00 kuna mjesečno (kumulativno) neće biti oporezovane sa 2%. Krizni porez plaćaju i obrtnici. Za one kojima je temeljem prijave poreza na dohodak za 2009. godinu utvrđena mjesečna osnovica za 2010.g.: -         do 6.000,00 kuna, plaćaju krizni porez posljednji put za kolovoz 2010.g. -         preko 6.000,00 kuna, plaćaju porez od 4% do kraja 2010. godine. Oni koji ostvaruju dohodak od: najamnina i zakupnina, kamata, primitaka od osiguranja, izuzimanja, dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica, i pritom krizni porez plaćaju kod isplate dohotka, plaćati će ovaj porez zaključno do 31. kolovoza 2010.g., ako mjesečni primici dalje neće prelaziti 6.000,00 kuna. Ako ipak hoće, blago državi s vaših 4%. Tibor Jankač, dipl.oec.