info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Maloprodaja: pokrećete posao?

Maloprodaja: pokrećete posao?

Odlučili ste pokrenuti maloprodaju? Ovaj članak bi vam mogao pomoći u pripremnim radnjama, planiranju i organizaciji posla. Što je maloprodaja? Maloprodaja je prodaja robe (i proizvoda) i usluga krajnjim korisnicima /kupcima /potrošačima. Maloprodaja se može obavljati: na maloprodajnom mjestu (npr. u prodavaonici, na štandu, na kiosku), na daljinu (na internetu, putem kataloga, putem pošte, TV prodaja), na pokretnom prodajnom mjestu, na proizvodnom mjestu, na sajmu i dr. a)    Koje predradnje treba napraviti prije pokretanja posla? Prvo porazgovarajte sa stručnom osobom oko pravnog oblika (obrt, društvo, OPG itd.) koje ćete registrirati. Svaki od oblika ima svoje specifičnosti, a vi odlučujete o tome što će vam odgovarati. Ako već obavljate neku djelatnost i razmišljate o maloprodaji, imate brigu manje i mnogo poslovnog iskustva uz to. Sa odvjetnikom ili javnim bilježnikom provjerite koje djelatnosti trebate registrirati ili doregistrirati. Općenito, ako ćete se baviti trgovinom, trebate registrirati djelatnost kupnje i prodaje robe. Za Internet prodaju trebate biti registrirani i za Usluge informacijskog društva.  Ovo su samo primjeri. Da li će vam trebati skladište? Koliko kvadrata vam je potrebno? Ispod 25 m2 nećete moći registrirati prema trenutno važećim propisima (Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za fizičke i internet trgovine). U pravilu bi trebalo biti 50 m2 i više. Pritom, prostor treba zadovoljavati uvjete za normalno/nesmetano rukovanje robom. Ukoliko ćete robu nabavljati tek po primljenoj narudžbi od kupca, te će roba praktično ići od dobavljača (npr. proizvođača ili distributera) prema kupcu, tada vam vjerojatno skladište neće niti trebati. Ovo pitanje je izuzetno bitno za planiranje poslovne strategije. U Uredu za gospodarstvo raspitati ćete se za Minimalne tehničke uvjete (MTU) koje izdaje ovo tijelo, dakle jedinica lokalne samouprave. U pravilu, ukoliko se prodaja obavlja na daljinu (bez maloprodajnog mjesta) i bez skladištenja, neće biti potrebno ishoditi MTU. Ovo ćete svakako provjeriti sa spomenutim nadležnim tijelom, i to prije pokretanja posla. Ukoliko planirate koristiti skladišni ili prodajni prostor, znajte da je obveznik ishođenja MTU korisnik prostora, a ne vlasnik. Ukoliko je prostor prije vas koristio netko drugi, njegove dozvole i rješenja neće biti primjenjiva za vas i vaše poslovanje. Prije potpisivanja ugovora o zakupu poslovnog prostora svakako provjerite da li prostor zadovoljava uvjete (MTU). Sjedište vašeg društva, obrta i dr. treba biti obilježeno tablom. Naziv poslovnog subjekta, adresa sjedišta i poslovne jedinice i radno vrijeme trebaju biti vidljivo istaknuti. Vaša Internet stranica također mora imati istaknute podatke o društvu (ako osnivate društvo): naziv društva, djelatnost društva, adresa sjedišta, naziv suda i MBS, iznos temeljnog kapitala, inicijal imena i prezime direktora, broj žiro-računa i podatke o banci, te OIB. b)    Registrirali ste se, pronašli poslovni prostor i što dalje? 1) Izdavanje računa Računajte da vam treba najmanje jedno računalo i softver. Ukoliko ćete naplaćivati u gotovini, kreditnim karticama ili čekovima, na prodajnom mjestu osigurajte priključak za Internet. Zapamtite, ukoliko ste obveznik poreza na dobit ili obveznik poreza na dohodak, vi ste obveznik fiskalizacije, bez obzira što su vam prijatelji ili kolege rekli o tome. To znači:
  • da na prodajnom mjestu ili na mjestu gdje izdajete račune trebate imati naljepnicu o obvezi uzimanja računa,
  • da račune izdajete putem softvera koji zadovoljava propise, uključujući i Zakon o fiskalizaciji (u trenutku izdavanja računa, koji naplaćujete u gotovini/karticama/čekovima, softver se spaja na Internet i ispisuje na računu JIR i ZKI kodove),

  • da, u slučaju da ćete račune naplaćivati u gotovini, karticama ili čekovima, prethodno zatražite od FINA-e izdavanje certifikata za fiskalizaciju. Potom ga prosljedite softverskoj kući da vam ga postave u softver.

Nabavite blok sa uvezenim računima i ovjerite ga na poreznoj upravi, za slučaj da nestane struje ili se prekine Internet veza. To nisu razlozi da se račun ne izda kupcu. Ukoliko se računi naplaćuju isključivo putem žiro-računa, nema potrebe za aktivnom Internet vezom ali sadržaj računa mora biti usklađen sa Zakonom o fiskalizaciji. 2) Odluka o ulasku u sustav PDV-a Ako tek pokrećete društvo ili drugi pravni oblik poslovanja, u prvoj godini ne morate ući u sustav PDV-a ali možete i naknadno odlučiti da ulazite u sustav PDV-a (početkom mjeseca). Prethodno o tome obavjestite svojeg knjigovođu i poreznu upravu. Kod maloprodaje, ukoliko nisu potrebna značajna početna investiranja (u prodajni prostor, inventar i zalihe), vjerojatno neće biti isplativo odmah ući u sustav PDV-a. Ako uđete u PDV svojom voljom, nema izlaska iz PDV-a slijedeće tri godine. Ovo je svakako tema koju razradite sa svojim knjigovođom.   3) Odabir softvera za vođenje skladišta Kada vaše poslovanje uključuje skladištenje robe, potrebno je nabaviti softver koji podržava maloprodajno skladišno poslovanje. Na domaćem tržištu često možete natrčati na programe koji ne zadovoljavaju propise u potpunosti. Zvuči nevjerojatno u današnje vrijeme, ali brojni programi nemaju obračun nabavne vrijednosti prodane robe. To konkretno znači da trošak nabave prodane robe (vaš daleko najveći trošak) može biti proglašen kao porezno nepriznat (porezni inspektor, u nedostatku odgovarajuće dokumentacije, može zaračunati porez na dobit). Drugim riječima, možete bankrotirati preko noći zbog nabave lošeg softvera. Ako planirate istovremeno držati i maloprodaju i veleprodaju, unaprijed provjerite da li željeni softver nudi obje opcije i da li cijena za ponuđeni paket (softvera) uključuje te opcije. Razmislite da li ćete zajedno pakirati više proizvoda i prodavati kao jedan. To je čest način poticanja prodaje (npr. akcije) i porezno je optimalan jer pokloni u pravilu nisu porezno povoljni. Skladišni softver u sebi već može imati uključenu tvz. sastavnicu tj. Normativ ali i ne mora. Neki softveri zahtijevaju odvojenu kupnju tvz. modula proizvodnje koji u sebi sadrži sastavnicu. Naši mali poduzetnici, među kojima ima značajan broj početnika, skloni su nabavljati jeftin softver koji često ne zadovoljava tražene uvjete. Tada knjigovođe nisu u mogućnosti postići kvalitetu u smislu porezne sigurnosti njihovih klijenata. Kazne znatno premašuju investiciju u solidan softver. 4) Zaštita potrošača Svakako proučite Zakon o zaštiti potrošača. Bacite oko i na Zakon o trgovini. Cjenik i uvjeti popusta trebaju biti jasno istaknuti, bilo u maloprodajnom prostoru, bilo na Internet stranici. Roba mora biti deklarirana. Ukoliko priroda posla traži, umjesto cjenika, cijena mora biti istaknuta na artiklu ili uz njega, tako da je kupac može nedvojbeno utvrditi. Roba na akciji treba biti izdvojena i kao takva označena. Kad je roba na popustu, istovremeno treba biti iskazana i stara cijena. Ima toga još… 5) Dokumentacija Na maloprodajnom mjestu treba voditi Knjigu prometa. Ova evidencija je uobičajeni sastavni dio softvera za maloprodaju i generira/ažurira se u pravilu automatizmom, tj. Svaki puta kada napravite i zaključite skladišnu primku (tvz. maloprodajnu kalkulaciju) ili izdate račun kupcu. Maloprodajna kalkulacija ili primka je dokument koji u pravilu izrađuje osoba koja prima robu. Za razliku od veleprodajnog skladišta i ostalih vrsta skladišta (npr. sirovina i materijala ili proizvoda), gdje se na kalkulaciji iskazuju a) naziv artikla i šifra, nabavna cijena, ukupna vrijednost, količina i zavisni troškovi (transport, carina itd.), na maloprodajnoj kalkulaciji dodatno se iskazuje i: b) marža/RUC, porezi (npr. PDV) i maloprodajna cijena i vrijednost. Na kraju smjene radi se dnevni zaključak prometa. To je službena rekapitulacija realiziranog prometa, sa obračunom poreza (ako je prodaja oporeziva) i sa rekapitulacijom naplate (gotovina X kn, kreditna kartica Y kn…). Kod promjena prodajnih cijena softver treba automatski generirati Zapisnik o promjeni cijena (ZOPC) ili nivelacijski zapisnik. Na ZOPC-u mora biti naveden: naziv artikla sa šifrom, količina koja podliježe promjeni cijene, te iznosi promjene marže, poreza i maloprodajne vrijednosti. Kod planiranja prodajnih cijena nemojte zaboraviti da kartičari uzimaju naknadu od nekoliko postotaka od prodajne vrijednosti. Za kraj, nadam se da će vam ove smjernice barem malo olakšati ulazak u maloprodajnu avanturu.   Tibor Jankač