info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Neoporezive naknade djelatnicima

Neoporezive naknade djelatnicima

Objavljeno: 14.12.2020. Nakupilo se u zadnje dvije godine dosta neoporezivih naknada, koje poslodavci smiju isplatiti djelatnicima. Tako već dulje vrijeme imamo pravo na: a) dar u naravi djelatniku do 600,00 kn (bez odbitka pretporeza) i dar djetetu djelatnika do 15 godina starosti, do 600,00 kn u naravi ili novcu. Što je novo u 2020-toj? Naknada za CRO karticu Novost u 2020. godini je Cro kartica. Istina, zasjenila ju je Covid situacija ali ona je mogućnost koju možete iskoristiti. Hrvatska turistička kartica (nadalje: CRO kartica) projekt je Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva turizma i sporta s ciljem povećanja potrošnje hrvatskih građana u ugostiteljstvu i turističkim sadržajima na području cijele Republike Hrvatske. Zakon i pravilnik o porezu na dohodak dopuštaju isplatu naknade radnicima, na ime neoporezive naknade, u iznosu od najviše 2.500,00 kn. Ukoliko se isplati više od navedenog, na više isplaćen iznos obračunavaju se davanja na plaću. Cro kartica je prepaid kartica koju izdaje banka na ime radnika. Poslodavac mu isplaćuje iznos naknade na karticu i potom radnik može koristiti sredstva na kartici na predviđenim mjestima u Hrvatskoj. CRO karticom moguće je plaćanje usluga u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge pripremanja hrane i točenja pića te u svim objektima koji pružaju uslugu smještaja (primjerice, u hotelima, kampovima, pansionima, kod privatnih iznajmljivača i slično), a koji posjeduju POS aparat te prihvaćaju plaćanje putem bankovnih kartica. Također, CRO karticom omogućeno je plaćanje usluga iznajmljivanja brodova (charter) te plaćanje ostalih turističkih usluga na području Republike Hrvatske putem turističkih agencija. Međutim, nije moguće na bankomatu podići sredstva koja su uplaćena na karticu. Regres ili božićnica Od 01.01.2020.g. najviši iznos neoporezive naknade za potporu djelatnicima iznosi 3.000,00 kn, umjesto dosadašnjih 2.500,00 kn. Uobičajeni nazivi za potporu su regres ili božićnica, ovisno kada se isplaćuju (moguće i u više navrata). Tijekom protekle 2019. godine uvedene su nove naknade koje su nas razveselile. Dnevnice Od 01.09.2019. najviša neoporeziva dnevnica u tuzemstvu iznosi 200,00 kn/dan. Na poslodavcima ostaje da odluče hoće li povećavati iznos dnevnice ili neće. Iznos dnevnice ne ovisi o poreznim propisima, već ovisi o internim pravilima poslodavaca (pravilnici, ugovori o radu, kolektivni ugovori). Troškovi prehrane Na izbor se daju dva modela isplate naknade za prehranu:
  1. a) U novcu, do 5.000,00 kn godišnje (tvz. novčana paušalna naknada za troškove prehrane) – radniku se na tekući račun može u bilo kojem trenutku isplatiti do 5.000,00 kn, na ime naknade za prehranu. Ovaj model je posebno interesantan malim poduzetnicima koji nemaju uređen način prehrane radnika.
  2. b) U troškovima prehrane, do 12.000,00 kn godišnje (tvz. trošak prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije) – isplata temeljem računa za prehranu.
Detaljnije smo o ovoj naknadi pisali u protekloj godini. Trošak smještaja Od 01.09.2019.g. omogućeno je poslodavcu da svome djelatniku podmiruje trošak smještaja (najamnine za stanovanje djelatnika i njihovih obitelji). O detaljima smo također pisali u 2019. godini. Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika (dječji vrtić) Troškovi za redovnu skrb predškolske djece također su neoporezivi do visine stvarnih izdataka na temelju vjerodostojne dokumentacije. Radnik je obavezan poslodavcu prije isplate dostaviti izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu ovog troška te presliku računa. Osim računa predškolskih ustanova - vrtića, priznaju se i naknade drugih pravnih ili fizičkih osoba koje su registrirane za skrb o predškolskoj djeci. U iznos neoporezive naknade ne ulaze izdaci za dodatne programe koje vrtići posebno naplaćuju. Nagrada Od 01.12.2018. uvedena je nagrada za radne rezultate i drugih oblika dodatnog nagrađivanja radnika do 5.000,00 kn godišnje. Već dugo postoji naknada za odvojeni život obitelji - do 1.750,00 kn mjesečno. Voda, topli i hladni bezalkoholni napitci radnicima koje im omogućava poslodavac za  vrijeme radnog vremena - u visini stvarnih troškova, ali bez odbitka PDV-a osim za vodu. Potom imamo i potpore djelatnicima: Potpora za novorođenče - jednokratno do 10.000,00 kuna. Potpora zbog invalidnosti radnika - do 2.500,00 kn godišnje. Potpora obitelji za slučaj smrti radnika – jednokratno do 7.500,00 kn. Potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnika – jednokratno do 3.000,00 kn. Potpora zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana (ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu) - do 2.500,00 kn godišnje. Potpora za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda koje je proglasila Vlada RH - neograničeno, prema odluci poslodavca, ako je omogućeno svim zaposlenicima koji su pretrpjeli štetu. Zaposlenik mora u cijelosti utrošiti sredstva za tu svrhu u godini primitka. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja - do 500,00 kn mjesečno. Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja  - do 2.500,00 kn godišnje. Troškovi testiranja na Covid – 19. Troškovi cijepljenja protiv gripe.   Kada sagledate sve opcije koje se nude, možda vam i kraj ove teške godine dođe malo pozitivnije.   Tibor Jankač