info@ekonos.hr +385 1 4881 590

NOVO: Obrazac JOPPD

Kako se ne bi narušilo pravilo kontinuiranih promjena po pitanju poreznih propisa, sa 01.01.2014. godine stiže nam još jedna novina, a to je novi izvještaj o isplaćenim plaćama i ostalim oblicima dohodaka naziva JOPPD (Jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa). Nije uobičajeno da pišemo o promjenama poreznih obrazaca jer to u principu pogađa našu struku, a ne i poduzetnike kojima su naši članci prvenstveno namijenjeni. No, ovaj put se radi o promjeni koja utječe na sve nas jer će trebati pravovremeno obavještavati knjigovodstvo (i predavati mu dokumentaciju) o nastalim isplatama, kako bi se ovaj obrazac izradio i predao u propisanom roku. O čemu se radi? Prvo, JOPPD uključuje i oblike isplata fizičkim osobama koje nisu po definiciji dohodak, kao što su npr. dnevnice, potpore (božićnica, regres), naknada za prijevoz. Drugo, JOPPD se u pravilu predaje Poreznoj upravi na dan isplate i to je zapravo najveći problem novog načina izvještavanja jer stavlja nas računovođe u poziciju hitne službe, a poduzetnike, prvenstveno one male kojih je daleko najviše, dovodi u poziciju da se više bave poreznim pitanjima, a manje samim poslovanjem. Očito je da zahtjevnost države raste sa neefikasnošću ekonomije (tvz. cijeđenje naranče). JOPPD zamjenjuje više dosadašnjih obrazaca Dobra strana priče je da se jednim obrascem zamjenjuje više dosadašnjih obrazaca. Tako nestaju obrasci: R-Sm, ID, ID-1 i IP (plaće i mirovine), IDD (drugi dohodak), IDD-1 (naknade plaća). koje isplate uključuje JOPPD? U ovom obrascu iskazivati će se slijedeće isplate poduzetnika prema fizičkim osobama: 1. Dohodak od nesamostalnog rada (plaća, poduzetnička plaća, mirovina i ostali primici iz čl. 14. Zakona o porezu na dohodak); 2. Dohodak od imovine (od autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, čl. 27. Zakona); 3. Dohodak od kapitala (isplata dividende ili dobiti, isplata kamata, korištenje poslovne imovine u privatne svrhe vlasnika i članova njihove obitelji i dr. iz čl. 30. Zakona). Dokapitalizacija zadržanom dobiti također se iskazuje na JOPPD-u; 4. Dohodak od osiguranja (porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja čl. 31. Zakona); 5. Drugi dohodak (naknade po ugovoru o djelu, autorski i umjetnički honorari, drugi dohodak u naravi i sl.). Uz navedene dohotke, u JOPPD-u se iskazuju i neke isplate koje nisu dohodak (nisu oporezive): 6. Naknada za bolovanje; 7. Naknade za prijevoz, potpore (regres, božićnica i dr.), dnevnice; 8. Stipendije, nagrade učenicima na praksi; 9. Isplate prema OPG-u (i druge isplate iz članaka 9., 10., 15. Zakona). Za isplate djelatniku do 500,00 kn mjesečno (6.000,00 kn godišnje) na ime premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, te npr. za darovanja, JOPPD se ne podnosi. Kada se podnosi JOPPD? 1. Plaće - obrazac se podnosi na dan isplate plaće. Ukoliko se plaća ne isplaćuje, obrazac se podnosi do zadnjeg dana mjeseca jer tada nastaje obveza za uplatu doprinosa za prethodni mjesec. Za obračun plaće u naravi obrazac se podnosi do zadnjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren. 2. Isplate dobiti - obrazac se podnosi na dan isplate. 3. Isplate koje nisu dohodak – obrazac se podnosi do 15. dana u mjesecu (npr. za dnevnice, stipendije i dr.). Isplatom putnog naloga ne smatra se isplaćena akontacija, već dan obračuna putnih troškova (po završetku puta). U članku smo naveli samo najčešće slučajeve s kojima se poduzetnici susreću u poslovanju, kako bi vam omogućili što jednostavniji pregled ovih novih obveza.   Tibor Jankač