info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Novosti u oporezivanju PDV-om - Arhiva 02.01.2013.

Novosti u oporezivanju PDV-om

Od 01.01.2013.g. na snazi su neke nove odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost: 1. Promjena praga za ulazak u sustav PDV-a Osnovni kriterij ulaska u sustav PDV-a je visina ostvarenog prihoda od prodaje u prethodnoj godini u vrijednosti većoj od 230.000,00 kuna. Do sada je taj prag iznosio 85.000,00 kn. Ukoliko je poduzetnik u prethodnoj godini (2012.) ostvario prihod manji od navedenih 230.000,00 kn, može zatražiti od Porezne uprave izlazak iz sustava PDV-a. Zahtjev treba predati istoj do 15.01.2013.g. Prag za kvartalnog obveznika PDV-a od 01.01.2013. iznosi ostvareni prihod od prodaje do 800.000,00 kuna. Do sada je taj prag iznosi 300.000,00 kuna. To znači da poduzetnik, mjesečni obveznik, koji je ostvario prihod od prodaje u prethodnoj godini manji od 800.000,00 kuna može zatražiti od Porezne uprave promjenu statusa u kvartalnog obveznika. Sve navedeno vrijedi ako poduzetnik obavlja trajnu djelatnost i ako su mu isporuke oporezive PDV-om. Tako u sustav PDV-a ne spadaju djelatnosti (čl. 11. Zakona o PDV-u): najam stambenih prostorija, usluge banaka i štedno-kreditnih organizacija, usluge osiguravajućih društava i reosiguranja, medicinske usluge u zdravstvenim ustanovama i u privatnoj praksi (usluge doktora medicine i stomatologije, medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehničara, te biokemijskih laboratorija), usluge ustanova socijalne skrbi, usluge obrazovnih ustanova, uključujući i ustanove učeničkog i studentskog standarda (npr. SC), te ustanove za skrb djece i mladeži, usluge vjerskih zajednica i ustanova, usluge i isporuke javnih ustanova u kulturi. Djelatnosti koje se navode u članku 11.a Zakona o PDV-u također se ne oporezuju PDV-om (ovdje ih ne navodimo jer oni koji potpadaju pod iste već su upoznati s time). U PDV ne trebaju ući niti fizičke osobe koje ostvaruju primitke po osnovi (povremenog) rada u upravnim i nadzornim odborima, tijelima državne vlasti itd., jer se isti ne smatraju poduzetnicima. Isto tako, članovi umjetničkih organizacija ne moraju ući u sustav PDV-a ukoliko dohodak ostvaruju isključivo od isporuka umjetničkih dijela. Dakle, kriterij za ulazak u sustav PDV-a predstavlja djelatnost kojom se poduzetnik bavi, a ne njegov pravni oblik. Tako obveznik PDV-a mogu biti: trgovačka društva, obrtnici ili drugi oblik slobodnog zanimanja, građani koji obavljaju povremenu samostalnu djelatnost (trgovački putnici, autorske djelatnosti, novinari, akviziteri, znanstvenici i stručnjaci), te javne ustanove u kulturi. O tehnici izračuna prihoda, za one koji su započeli s poslovanjem u 2012. godini, pisali smo u jednom od prethodnih članaka (članak: Ulazak u PDV). U istom članku opisane su i opcije oko ulaska u PDV). 2. Stopa 10% na ugostiteljske usluge Snižena stopa PDV-a od 10% primjenjuje se u oporezivanju usluga smještaja u komercijalnim ugostiteljskim objektima još od 1. siječnja 2006. Od 1. siječnja 2013. stopa PDV-a od 10% obračunavat će se i na pruženu ugostiteljsku uslugu. Pritom se PDV po stopi od 10% primjenjuje na ugostiteljsku uslugu u svim vrstama ugostiteljskih objekata (npr. restorani, kafići i dr.). Na alkoholna pića i nadalje treba obračunavati PDV po stopi od 25%. 3. Stopa 5% umjesto dosadašnje 0% Od 1. siječnja 2013. je i uvođenje nove stope PDV-a od 5%, za dobra koja se sada oporezuju stopom PDV-a od 0%, odnosno kruh, mlijeko, knjige, lijekovi, ortopedska pomagala, znanstveni časopisi i usluge javnog prikazivanja filmova.   Tibor Jankač