info@ekonos.hr +385 1 4881 590

OBRAČUN OBVEZNIH DOPRINOSA SAMOSTALNIH DJELATNOSTI I OBRTA

OBRAČUN OBVEZNIH DOPRINOSA SAMOSTALNIH DJELATNOSTI I OBRTA

Fotka Ivana PavicObjavljeno: 29.11.2017. Autorica: Ivana Pavić, mag. oec. Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost kao svoje jedino i glavno zanimanje obveznici su obračunavanja doprinosa za obvezna osiguranja prema propisanima osnovicama. Također, fizičke osobe mogu uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost. Naime, ukoliko se samostalna djelatnost obavlja uz radni odnos, ista se smatra drugom djelatnošću. U ovome članku obradit ćemo problematiku obračunavanja obveznih doprinosa prilikom obavljanja samostane djelatnosti i obrta. Za početak bitno je znati za dva ograničenja prilikom obračunavanja doprinosa za samostalne djelatnosti:
 • najniža osnovica
 • najviša osnovica
Sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu utvrđuje se sljedeće:
 • najniža osnovica utvrđuje se množenjem propisanog faktora za određenu osnovu osiguranja i ostvarene prosječne plaće[1] u RH,
 • najviša mjesečna osnovica, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te iznosi 46.434,00 kuna, te
 • najviša godišnja osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te brojke 12 i iznosi 557.208,00 kuna.
Kada smo utvrdili osnovna ograničenja u nastavku dajemo razradu teme po osnovicama, stopama, obveznicima plaćanja te rokovima uplate.
 1. Samostalne djelatnosti obrta
Obrtnici mogu biti osigurani po sljedećim osnovama:
 • Obveznici poreza na dohodak
 • Obveznici poreza na dobit (poduzetnička plaća)
 • Paušalisti
Obveznici poreza na dohodak Kod obrtnika obveznika porez na dohodak primjenjuje se faktor 0,65 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 5.030,35 kn (7.739,00*0,65). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 15 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 15 % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik te je iste obvezan podmiriti do 15. u mjesecu za prethodni. Obveznici poreza na dobit (poduzetnička plaća) Kod obrtnika obveznika porez na dohodak primjenjuje se faktor 1,1 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 8.512,90 kn (7.739,00*1,1). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 15 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 15 % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik te je iste obvezan podmiriti pri isplati poduzetničke plaće (ako se ne isplaćuje do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni). Paušalisti Kod obrtnika paušalista primjenjuje se faktor 0,4 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 3.095,60 kn (7.739,00*0,4). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 15 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 15 % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik po rješenju te je iste obvezan podmiriti do 15. u mjesecu za prethodni.
 1. Samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja
Fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnog zanimanja mogu biti osigurani po sljedećim osnovama:
 • Obveznici poreza na dohodak
 • Obveznici poreza na dobit (poduzetnička plaća)
Obveznici poreza na dohodak Kada je fizička osoba obveznik porez na dohodak primjenjuje se faktor 1,1 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 8.512,90 kn (7.739,00*1,1). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 15 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 15 % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik te je iste obvezan podmiriti do 15. u mjesecu za prethodni. Obveznici poreza na dobit (poduzetnička plaća) Kada je fizička osoba obveznik porez na dohodak primjenjuje se faktor 1,1 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 8.512,90 kn (7.739,00*1,1). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 15 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 15 % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik te je iste obvezan podmiriti pri isplati poduzetničke plaće (ako se ne isplaćuje do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni).
 1. Druge samostalne djelatnosti
Fizičke osobe koje obavljaju druge samostalne djelatnosti mogu biti osigurani po sljedećim osnovama:
 • Medicinske sestre, zubni tehničari, fizioterapeuti - obveznici poreza na dohodak
 • Novinari - utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti
 • Novinari - porez plaćaju po odbitku
 • Predstavnik obiteljskog doma - utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
 • Ostale samostalne djelatnosti - osiguranici po osnovi upisa u RPO
 • Obveznici poreza na dobit (poduzetnička plaća)
Medicinske sestre, zubni tehničari, fizioterapeuti - obveznici poreza na dohodak Medicinske sestre, zubni tehničari, fizioterapeuti obveznici poreza na dohodak primjenjuju faktor 0,65 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 5.030,35 kn (7.739,00*0,65). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 15 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 15 % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik te je iste obvezan podmiriti do 15. u mjesecu za prethodni. Novinari - utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti Novinari koji utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti primjenjuju faktor 0,65 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 5.030,35 kn (7.739,00*0,65). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 15 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 15 % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik te je iste obvezan podmiriti do 15. u mjesecu za prethodni. Novinari – porez plaćaju po odbitku Novinari koji utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti primjenjuju faktor 0,65 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 5.030,35 kn (7.739,00*0,65). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 15 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 15 % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik po rješenju te je iste obvezan podmiriti do 15. u mjesecu za prethodni. Predstavnik obiteljskog doma - utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti Predstavnici obiteljskog doma koji utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti primjenjuju faktor 0,65 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 5.030,35 kn (7.739,00*0,65). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 15 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 15 % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik te je iste obvezan podmiriti do 15. u mjesecu za prethodni. Ostale samostalne djelatnosti - osiguranici po osnovi upisa u RPO Fizičke osobe osiguranici po osnovni upisa u RPO primjenjuju faktor 0,65 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 5.030,35 kn (7.739,00*0,65). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 15 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 15 % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik te je iste obvezan podmiriti do 15. u mjesecu za prethodni. Obveznici poreza na dobit (poduzetnička plaća) Kada je fizička osoba obveznik porez na dohodak primjenjuje se faktor 1,1 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 8.512,90 kn (7.739,00*1,1). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 15 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 15 % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik te je iste obvezan podmiriti pri isplati poduzetničke plaće (ako se ne isplaćuje do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni).
 1. Samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva
Obveznici mogu biti osigurani po sljedećim osnovama:
 • Poljoprivrednik nije obveznik poreza na dohodak niti je upisan u OPG
 • Poljoprivrednik nije obveznik poreza na dohodak ali je upisan u OPG
 • Poljoprivrednik obveznik poreza na dobit
 • Poljoprivrednik paušalist
 • Poljoprivrednik obveznik poreza na dobit (poduzetnička plaća)
Poljoprivrednik nije obveznik poreza na dohodak niti je upisan u OPG Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dohodak niti su upisani u OPG primjenjuju faktor 0,38 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 2.940,82 kn (7.739,00*0,38). Od doprinosa se obračunava samo Doprinos za zdravstveno osiguranje i to po stopi od 7,5 % [2]. Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik po rješenju te je iste obvezan podmiriti do 15. u mjesecu za prethodni. Poljoprivrednik nije obveznik poreza na dohodak ali je upisan u OPG Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dohodak ali su upisani u OPG primjenjuju faktor 0,38 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 2.940,82 kn (7.739,00*0,38). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 5 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje – 7,5[3] % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik po rješenju te je iste obvezan podmiriti do 15. u mjesecu za prethodni. Poljoprivrednik koji utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti Poljoprivrednici koji utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti primjenjuju faktor 0,55 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 4.256,45 kn (7.739,00*0,55). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 15 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje – 15 % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik te je iste obvezan podmiriti do 15. u mjesecu za prethodni. Poljoprivrednik paušalist Poljoprivrednici paušalisti primjenjuju faktor 0,4 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 3.095,60 kn (7.739,00*0,4). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 15 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje – 15 % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik po rješenju te je iste obvezan podmiriti do 15. u mjesecu za prethodni. Poljoprivrednik obveznik poreza na dobit (poduzetnička plaća) Poljoprivrednici obveznici poreza na dobit primjenjuju faktor 1,1 za izračun najniže osnovice te ona iznosi 8.512,90 kn (7.739,00*1,1). Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup - 15 %
 • stup - 5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 15 % Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5 % Doprinos za zapošljavanje -  1,7 % Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osiguranik te je iste obvezan podmiriti pri isplati poduzetničke plaće (ako se ne isplaćuje do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni).
 1. Druge djelatnosti – osobe koje obrt, samostalne djelatnosti ili poljoprivredu obavljaju uz radni odnos ili mirovinu (ako to posebni propisi omogućavaju)
Kako smo naveli u uvodu, fizičke osobe mogu uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost te sukladno Naredbi  godišnja osnovica najviše iznosi do umnoška iznosa prosječne plaće, koeficijenta 0,65 i broja mjeseci u kojima je obavljao drugu djelatnost. Obveznici mogu biti osigurani po sljedećim osnovama:
 • Obveznici poreza na dohodak
 • Obveznici poreza na dobit
U oba slučaja doprinosi se obračunavaju na godišnjoj razini prema ostvarenom dohodak utvrđenom po godišnjoj prijavi ali najviše do 60.364,20 kn. Doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama: Doprinos za mirovinsko
 • stup – 7,5 %
 • stup – 2,5 %
Doprinos za zdravstveno osiguranje – 7,5 % Po poreznoj prijavi sam porezni obveznik sastavlja obračunsku ispravu, a rok za plaćanje doprinosa je dan podnošenja godišnje porezne prijave. Također, obveznici koji po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta i/ili poljoprivrede kao druge djelatnosti od koje porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, godišnja osnovica  iznos je paušalnog dohotka propisanog pravilnikom o doprinosima kojim se uređuje paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti te iznosi (Naredba, čl. 14.) te iznosi:
 • 12.750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna
 • 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna

 • 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna ili

 • 34.500,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna.

  Primjeri obračuna doprinosa Primjer 1. Obračun doprinosa obrtnika (obveznici poreza na dohodak) Osnovica za cijeli mjesec je 5.030,35 kn (7.739,00*0,65) Doprinos za mirovinsko

 • stup = 5.030,35 x 15 % = 754,55 kn
 • stup = 5.030,35 x 5 % = 251,52 kn
Doprinos za zdravstveno osiguranje = 5.030,35 x 15 % = 754,55 kn Doprinos za zaštitu zdravlja na radu = 5.030,35 x 0,5 % = 25,15 kn Doprinos za zapošljavanje = 5.030,35 x 1,7 % = 85,52 kn Ukupni mjesečni doprinosi = 1.871,29 kn   Primjer 2. Obračun doprinosa obrtnika (Obveznici poreza na dobit) Osnovica za cijeli mjesec je 8.512,90 kn (7.739,00*1,1) Doprinos za mirovinsko
 • stup = 8.512,90 x 15 % = 1.276,94 kn
 • stup = 8.512,90x 5 % = 425,65 kn
Doprinos za zdravstveno osiguranje = 8.512,90 x 15 % = 1.276,94 kn Doprinos za zaštitu zdravlja na radu = 8.512,90 x 0,5 % = 42,56 kn Doprinos za zapošljavanje = 8.512,90 x 1,7 % = 144,72 kn Ukupni mjesečni doprinosi = 3.166,80 kn   Primjer 3. Obračun doprinosa za samostalnu djelatnosti (osiguranik po osnovi upisa u RPO) Osnovica za cijeli mjesec je 5.030,35 kn (7.739,00*0,65) Doprinos za mirovinsko
 • stup = 5.030,35 x 15 % = 754,55 kn
 • stup = 5.030,35 x 5 % = 251,52 kn
Doprinos za zdravstveno osiguranje = 5.030,35 x 15 % = 754,55 kn Doprinos za zaštitu zdravlja na radu = 5.030,35 x 0,5 % = 25,15 kn Doprinos za zapošljavanje = 5.030,35 x 1,7 % = 85,52 kn Ukupni mjesečni doprinosi = 1.871,29 kn Primjer 4. Obračun doprinosa za drugu djelatnost (obavljanje samostalne djelatnosti uz radni odnos) Godišnja osnovica[4] je 60.364,20 kn Doprinos za mirovinsko
 • stup = 60.364,20 x 7,5 % = 4.527,32 kn
 • stup = 60.364,20 x 2,5 % = 1.509,11 kn
Doprinos za zdravstveno osiguranje = 60.364,20 x 7,5 % = 4.527,32 kn Ukupni doprinosi na godišnjoj razini = 10.563,74 kn   *Primjeri su rađeni uz pretpostavku da je osiguranik obavljao djelatnosti cijeli mjesec odnosno godinu.   [1] Državni zavod za statistiku svake godine objavljuje podatak o prosječnoj plaći u RH, te ona za 2016.g. iznosi 7.739,00kn (Nar. nov., br. 102/16) [2] Iznimno poljoprivrednik koji je navršio 65 godinu života nema obvezu doprinosa za zdravstveno osiguranje [3] Iznimno poljoprivrednik koji je navršio 65 godinu života nema obvezu doprinosa za zdravstveno osiguranje [4] Kod druge djelatnosti doprinosi se obračunavanju samo na godišnjoj razini.