info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Obračun PDV-a na usluge odvjetnika

Obračun PDV-a na usluge odvjetnika

Objavljeno: 12.06.2014.Tax_payer Oporezivanje porezom na dodanu vrijednost odvjetničkih usluga nije, kao takva, izdvojena kategorija Zakona o PDV-u već uglavnom potpada pod odredbe koje se odnose generalno na usluge, a tek manjim dijelom isključivo na odvjetničke usluge. Pitanje: „da li obračunati PDV ili ne?“ prvenstveno se veže uz situacije kada su naručitelji usluga stranci ili kad se nekretnina, uz koju se veže usluga, nalazi van RH. Na usluge izvršene domaćim fizičkim i pravnim osobama u pravilu se obračunava PDV po stopi 25%. Radi jednostavnije orijentacije, u nastavku navodimo neke češće slučajeve s kojima se odvjetnici susreću. Da bi dobili odgovor na pitanje da li obračunati PDV na odvjetničku uslugu, treba odgovoriti na slijedeća pitanja: Da li je stranka porezni obveznik (poduzetnik, registriran kao porezni obveznik) ili nije (ostali)? Da li je stranka domaća osoba, iz države članice (područje EU, osim RH) ili iz treće države (van EU)? Da li se radi o odvjetničkoj usluzi vezanoj uz nekretninu?   1. Usluge vezane uz nekretninu Usluge koje su vezane uz nekretninu (npr. kod kupoprodaje nekretnine), oporezuju se u državi u kojoj se nekretnina nalazi. Drugim riječima, ukoliko se usluga veže uz nekretninu na području RH, odvjetnici će na svojoj fakturi obračunati PDV po stopi od 25%, bez obzira na to da li je naručitelj usluge domaća ili inozemna, pravna ili fizička osoba. Ukoliko se nekretnina nalazi na području trećih zemalja (van EU) ili na području EU, na fakturi neće biti obračunan PDV, temeljem čl. 19. Zakona o PDV-u. Za ostale odvjetničke usluge primjenjuju se temeljna načela oporezivanja, te ih u nastavku ukratko opisujemo:   2. Ostale odvjetničke usluge pružene poduzetnicima-poreznim obveznicima sa područja EU Kada se usluga isporučuje poduzetniku-poreznom obvezniku iz države članice (B2B), ne obračunava se PDV temeljem čl. 17., st. 1., Zakona o PDV-u, a u napomeni računa treba stajati „Prijenos porezne obveze“ tj. „Reverse charge“, te navesti spomenuti članak Zakona. Da bi usluga poduzetniku iz druge države članice bila oslobođena PDV-a, treba zatražiti od stranke PDV identifikacijski broj (porezni broj u VIES = VAT Information Exchange System), te provjeriti točnost broja na internet stranici http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ i ispisati potvrdu (priložiti je uz račun u arhivi). Navedeni broj treba navesti na fakturi u sklopu podataka o kupcu. Ukoliko stranka nema PDV identifikacijski broj, tada se obračunava PDV po stopi 25%. Ako se usluga pruža podružnici registriranoj u RH, osnovanoj od strane društva sa sjedištem u EU, obračunava se PDV po stopi 25%, dakle kao da se usluga pruža domaćoj osobi.   3. Ostale odvjetničke usluge pružene poduzetnicima-poreznim obveznicima iz trećih država Kada se usluga isporučuje poduzetniku-poreznom obvezniku iz trećih država (B2B), ne obračunava se PDV temeljem čl. 17., st. 1., Zakona o PDV-u. Ne navodi se „Prijenos porezne obveze“ već „Oslobođenje od PDV-a temeljem čl. 17., st.1.“. Od klijenta treba zatražiti njegov porezni broj (nemojte ga tražiti u VIES-u jer isti vrijedi samo za područje EU). Preporuka je zatražiti ga izvadak iz trgovačkog registra.   4. Ostale odvjetničke usluge pružene ostalim osobama sa područja EU Uobičajeno su to fizičke osobe, rezidenti zemalja iz EU (B2C). Usluge prema njima oporezive su PDV-om po stopi 25%, prema članku 17., st. 2., Zakona. Radi lakšeg razumijevanja, ako ste nedugo bili u shoppingu za privatne potrebe, negdje u EU, uredno ste dobili i platili račun sa lokalnim PDV-om.   5. Ostale odvjetničke usluge pružene ostalim osobama (koje nisu porezni obveznici) sa područja trećih država Kada se radi o uslugama pruženim osobama koje nisu poduzetnici – porezni obveznici, sa prebivalištem, trajnim boravištem ili sjedištem u trećim državama, tada su usluge prema njima oslobođene PDV-a prema čl. 24., st. 1. c, Zakona. Namjera ovog članka je obuhvatiti samo najčešće situacije i pružiti temeljne smjernice. U svakom slučaju, kod novonastalih situacija informirajte se kod svojih knjigovođa.   Tibor Jankač