info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Obračun PDV-a na usluge posredovanja - Arhiva 11.04.2011.

Obračun PDV-a na usluge posredovanja

Već smo pisali o općem načelu oporezivanja usluga PDV-om. Također smo obradili temu oporezivanja usluga transporta. U ovom članku pozabaviti ćemo se oporezivanjem usluga posredovanja. Zašto je problematika oporezivanja usluga PDV-om zanimljiva? Zato što ovisno o konkretnom obliku usluge ovisi kako odnosno gdje će usluga biti oporeziva. Pritom se pod „gdje“ misli na tuzemstvo ili inozemstvo. Dakle, radi se o uslugama posredovanja s inozemstvom. Kod usluga posredovanja mjesto oporezivanja ovisi prije svega o tome na što se konkretno posredovanje odnosi. U nastavku ćemo objasniti neke slučajeve posredovanja koji se u praksi najčešće javljaju. Posredovanje u vezi sa isporukom dobara Prema Zakonu o PDV-u, čl.5., st.4.,tč.4. i Pravilniku, čl.33., mjestom oporezivanja smatra se mjesto isporuke dobara ili obavljene usluge za koju je izvršeno posredovanje. Pritom se mjestom isporuke dobara smatra mjesto gdje se dobro nalazilo u trenutku isporuke. Ako je dobro otpremljeno, mjestom isporuke smatra se mjesto na kojem se dobro nalazilo prije otpreme. Sada ste vjerojatno zbunjeni ovom formulacijom iz Pravilnika, pa ćemo objasniti. Pod mjestom oporezivanja usluge misli se na državu u kojoj se obračunava PDV. Tako, ako se mjestom oporezivanja smatra Hrvatska, a uslugu posredovanja je obavio domaći poduzetnik, to znači da će isti trebati obračunati i na fakturi iskazati PDV. Ako je isti poduzetnik obavio uslugu posredovanja kada se mjestom oporezivanja smatra inozemstvo, to zapravo znači da je usluga neoporeziva i da na svojoj fakturi neće iskazati PDV, uz napomenu temeljem kojeg propisa je ista oslobođena od oporezivanja. Kako ista situacija izgleda od strane primatelja usluge? Ukoliko se radi o domaćem poduzetniku, obvezniku PDV-a, isti neće biti zabrinut ako mu obračunate PDV jer će ga ionako odbiti kao pretporez. Ukoliko je primatelj usluge strana osoba, PDV na uslugu obračunan u Hrvatskoj isti ne može odbiti kao pretporez, te će to poskupiti uslugu za 23%. Isto vrijedi i u obrnutoj situaciji, kada stranac obračuna PDV domaćem poduzetniku. Tada nema odbijanja pretporeza za domaćeg poduzetnika. Iz navedenog proizlazi da su usluge posredovanja pri isporuci dobara: -          oporezive, kada se posreduje pri izvozu dobara iz Hrvatske (jer je mjesto otpreme u tuzemstvu), -          nisu oporezive, kada se posreduje pri uvozu dobara u Hrvatsku (jer su dobra krenula iz inozemstva). Ako se radi o dobrima koja se montiraju, instaliraju ili izgrađuju, mjestom isporuke smatra se mjesto gdje dobro postavlja isporučitelj ili netko u njegovo ime. Posredovanje pri obavljanju usluga Ovdje vrijedi načelo stvarnog mjesta obavljene usluge. To znači da će se usluga posredovanja oporezovati PDV-om u zemlji u kojoj je osnovna usluga (usluga za koju je izvršeno posredovanje) stvarno izvršena. Tako, ako je usluga za koju se posreduje izvršena u Hrvatskoj, usluga posredovanja biti će oporeziva u Hrvatskoj. Obrnuto, ako se posreduje za uslugu koja je izvršena u inozemstvu, neće se obračunati PDV u Hrvatskoj. Pritom, porezni status usluge posredovanja ne ovisi o oporezivanju osnovne (temeljne) usluge. Posredovanje u prometu i korištenju nekretnina Usluge posredovanja u prometu i korištenju nekretnina oporezuju se prema mjestu nekretnine. U ovaj oblik posredovanja spadaju i usluge agencija u popunjavanju smještajnih kapaciteta. Kako se radi o turističkim uslugama vezanim uz smještaj gostiju, iste se oporezuju PDV-om po stopi od 10%. Ovo vrijedi za usluge: noćenja ili noćenja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u komercijalnim ugostiteljskim objektima koje propisuje Zakon. U protivnom, usluga posredovanja oporeziva je stopom 23%. Ukoliko se posreduje za smještaj u inozemstvu, slijedom navedenog, PDV se ne obračunava.   Tibor Jankač