info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Oporezivanje autorskog honorara 1. dio - Arhiva 18.09.2011.

Oporezivanje autorskog honorara 1. dio Što je autorski honorar?

Autorski honorar ili autorska naknada je naknada ostvarena u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima ili jednostavnije, to je ostvarena naknada za isporučeno autorsko djelo. Što je autorsko djelo? Da bi djelo bilo autorsko djelo, sadržaj i forma djela trebaju zadovoljavati slijedeće kriterije:
  1. Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako ovim Zakonom nije drukčije određeno (čl.5.,st.1.), ili
  2. Zbirke samostalnih autorskih djela, podataka ili druge građe kao što su enciklopedije, zbornici, antologije, baze podataka i sl., koje prema izboru ili rasporedu sastavnih elemenata čine vlastite intelektualne tvorevine njihovih autora (čl.7.,st.1.).

Potrebna dokumentacija Temeljni dokument o isporuci autorskog djela je Ugovor o autorskom djelu. Uz ugovor, potrebno je imati i dokaz da je djelo napravljeno i isporučeno (npr. knjiga, CD itd.), ovisno o vrsti autorskog djela. Autori koji vode poslovne knjige ili su samo u sustavu PDV-a, moraju ispostaviti fakturu za isporučeno djelo. Umjetničko djelo Kada je autor član umjetničke strukovne udruge i isporučuje umjetničko djelo, potrebno je da od udruge ishodi potvrdu da se radi o isporuci umjetničkog djela kako bi se isporuka oporezovala kao umjetničko djelo (povoljnije od autorskog djela). Tko mora voditi poslovne knjige?

  • Autori načelno ne moraju voditi poslovne knjige, već im isplatitelj dohotka obračunava honorar i davanja državi, sukladno prethodno zaključenom ugovoru. Ugovor mora sadržavati iznos bruto naknade, nikako neto naknadu. Tada, u pravilu, isplatitelj dohotka direktno državi plaća davanja vezana uz autorski honorar.

  • Ukoliko ukupna godišnja vrijednost isporuka (bruto naknada) u tekućoj godini prijeđe 85.000,00 kuna, tada postoji obveza ulaska u sustav PDV-a od 01.01. naredne godine (prijava se podnosi do 15.01.). Tada postoji obveza izdavanja računa sa obračunanim PDV-om, a osnovica za obračun PDV-a je ugovorena bruto naknada. Ulazak u sustav PDV-a ne znači nužno i obvezu vođenja poslovnih knjiga (Knjige primitaka i izdataka) ali znači obvezu vođenja Knjige izlaznih računa i obračunavanja PDV-a.

  • Ukoliko autor odluči voditi poslovne knjige (Knjigu primitaka i izdataka), tada je dužan izdavati račune i prikupljati račune za troškove, sam obračunavati i podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak (odnosno angažirati knjigovođu). Vođenje knjiga se isplati kada za izradu autorskog djela tj. obavljanje djelatnosti postoje značajniji troškovi koji umanjuju poreznu osnovicu poreza na dohodak.

  • Ukoliko poslovanje autora po sili zakona mora postati oporezivo porezom na dobit (1. ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 2.000.000,00 kuna, ili 2. ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario dohodak veći od 400.000,00 kuna, ili 3. ako ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna, ili 4. ako u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapoš­ljava više od 15 radnika) ili on proizvoljno odluči postati obveznikom poreza na dobit, tada mora voditi knjige kao društvo.

  •   Ovo su tek neke osnovne napomene u vezi s oporezivanjem autorskih naknada. Ukoliko vas zanimaju pojedinosti, pitajte u vašoj Poreznoj upravi za brošuru Oporezivanje autorskih naknada ili se obratite poreznim savjetnicima.   Tibor Jankač