info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Oporezivanje donacija potresom pogođenim područjima

Oporezivanje donacija potresom pogođenim područjima

Objavljeno: 29.01.2021. Autorica: Biljana Stanković, porezna savjetnica Donacije potresom pogođenim područjima oslobođene su PDV-a Za razdoblje od prosinca 2020. godine pa sve do kraja 2021. godine za donacije dobara i usluga obavljene bez naknade ili protučinidbe u svrhu pomoći područjima pogođenim potresom, propisana je iznimka u oporezivanju PDV-om. Naime, svi subjekti registrirani kao obveznici PDV-a u Republici Hrvatskoj oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga pruženih bez naknade ili protučinidbe u svrhu donacija područjima pogođenim potresom, dok istovremeno zadržavaju pravo odbitka pretporeza za doniranu robu i usluge (nabava doniranih dobara i usluga). PDV se ne plaća niti na donacije dobara iz drugih država članica Europske unije. Uvoz besplatno dobivenih dobara, koja uvoze humanitarni, dobrotvorni i državni subjekti  za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, kao i uvoz opreme koju pošiljatelj iz Europske unije besplatno šalje humanitarnim i dobrotvornim subjektima kao pomoć potrebitima, oslobođen je PDV-a. Uvoz te opreme ne odnosi se na alkoholna pića, alkohol, kavu, čaj i motorna vozila ako nisu vozila medicinske hitne pomoći. Za sve donacije za koje je iskorišteno oslobođenje za PDV obavezno se mora sačuvati sve bitne podatke i dokaze te vjerodostojnu dokumentaciju temeljenu na aktima mjerodavnog stožera. S druge strane, nabava dobara i usluga iz doniranih novčanih sredstava nije oslobođena PDV-a; isporučitelj dobara i usluga mora zaračunati PDV i pri tom ima i pravo na odbitak pretporeza. PDV-a nije oslobođena ni nabava roba i usluga iz doniranih novčanih sredstava, kad se nabava vrši u inozemstvu. Porezni tretman donacije potresom pogođenih područja sa aspekta poreza na dobit i poreza na dohodak U prijavama poreza na dobit za 2020. godinu i za 2021. godinu bit će moguće priznati donacije kao porezno priznati rashod, koji umanjuje osnovicu poreza na dobit kod obveznika poreza na dobit, odnosno umanjuje osnovicu poreza na dohodak kao porezno priznat izdatak nositelja samostalnih djelatnosti. U obzir dolaze sve vrste donacija (novac, hrana, donacije u naravi) isporučenih ili izravno osobama pogođenim potresom ili putem humanitarnih organizacija, a bitno je da donatori u svojim knjigovodstvenim evidencijama sačuvaju sve bitne informacije kao i dokaze o pruženim donacijama te dokumentaciju u vezi s aktima koje donosi nadležni stožer civilne zaštite. Građani koji ne obavljaju nikakvu poslovnu djelatnost također mogu umanjiti svoju osnovicu poreza na dohodak na način da uvećaju svoj osobni odbitak do visine 2% primitaka putem obrasca ZPP-DOH ili putem godišnje prijave poreza na dohodak uz priložene dokaze u obliku potvrde o donaciji ili dokaz o uplati novčanih sredstava na račun državnog proračuna.