info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Oporezivanje primitaka članova uprave

Oporezivanje primitaka članova uprave

Autorica: Biljana Stanković, porezna savjetnica Objavljeno: 15.10.2020. Središnji ured Porezne uprave RH dana 08. srpnja 2020. izdao je mišljenje Klasa: 410-01/20-01/1475, Urbroj: 513-07-21-01-20-2, o oporezivanju primitaka članova uprave koji nisu u radnom odnosu. Mišljenje je dano o konkretnoj situaciji, u kojoj član uprave trgovačkog društva nije sklopio ugovor o radu sa društvom u kojem je član uprave, već on  djeluje preko registrirane samostalne djelatnosti odnosno obrta. Zakonom o radu nije propisano da član uprave mora biti zaposlen u tom trgovačkom društvu, no Zakon o porezu na dohodak propisuje koje opće karakteristike ima nesamostalan rad, koji se obavezno oporezuje na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada odnosno plaće. Opći porezni zakon propisuje da će se smatrati da porezni obveznik koristi porezne pogodnosti protivno namjeravanoj svrsi zakona, ako isplatitelj primitka za angažman koji ima obilježja nesamostalnog rada ugovori sa poreznim obveznikom druge načine za obavljanje tog posla ili koristi organizacijske oblike oporezive nižim poreznim stopama. U nastavku mišljenja Porezne uprave objašnjava se da sama priroda posla vođenja društva u svojstvu člana uprave sadrži niz elemenata karakterističnih za nesamostalni rad te da su u pravilu tek iznimni oni slučajevi kad način ili opseg obavljanja posla nemaju tih karakteristika. Time se na posredan način poreznim obveznicima daje na znanje da će se angažman člana uprave koji nije zaposlen u društvu i djeluje iz statusa obrtnika ili slobodnog zanimanja u većini slučajeva smatrati nesamostalnim radom i u skladu s time porezni učinci će za tog člana uprave i njegovog isplatitelja biti znatno nepovoljniji. Zaključuje se da je u svakom pojedinom slučaju potrebno preispitati, postoji li jedan ili više elemenata koji upućuju na nesamostalan rad odnosno  postoji presudan utjecaj tih elemenata prema odredbama iz Zakona o porezu na dohodak. Bitno je naglasiti da zakon ne daje izravne upute, već procjena službenika Porezne uprave u dobroj mjeri ovisi o cijelom nizu čimbenika prisutnih u svakom pojedinačnom slučaju.