info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Oporezivanje prometa nekretnina II. dio - Arhiva 05.07.2011.

Oporezivanje prometa nekretnina II. dio

U prošlom broju započeli smo temu o porezu na promet nekretnina. U ovom broju nastavljamo sa tom temom, sa osvrtom na slučajeve kada ne treba platiti porez. Da li će osoba-kupac nekretnine trebati platiti porez na promet nekretnina ili neće, prije svega ovisi o njezinom statusu. Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina, članku 11., porez na promet nekretnina ne plaćaju: 1. Građani koji kupuju prvu nekretninu Građani koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje. Pritom trebaju biti zadovoljeni slijedeći uvjeti: da imaju hrvatsko državljanstvo, da imaju prijavljeno prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina nalazi, da veličina nekretnine koju kupuje građanin ne prelazi površinu kako slijedi: za 1 osobu do 50m2, za 2 osobe do 65m2, za 3 osobe do 80m2, za 4 osobe do 90m2, za 5 osoba do 100m2, za 6 osoba do 110m2, za 7 i više osoba do 120m2. Pritom se podrazumijeva da su osobe koje zajedno ulaze u nekretninu članovi uže obitelji, tj. bračni drug i djeca, te da su svi prijavljeni na adresi te nekretnine. Ako veličina nekretnine koju građanin kupuje prelazi navedene površine, tada se porez na nekretninu plaća samo na višak stambenog prostora. Porez na promet nekretnina ne plaća se niti kod kupnje zemljišta površine do 600 m2, nabavljenog za gradnju kuće za rješavanje stambenog pitanja. Površina kuće nije bitna. Ostali kriteriji vrijede kao kod kupnje stana i (gotove) kuće. Kada porezno oslobođenje ne vrijedi? Ukoliko građanin koji kupuje nekretninu i članovi njegove uže obitelji već imaju u vlasništvu stan, kuću za odmor ili druge nekretnine značajnije vrijednosti, tada porezno oslobođenje ne vrijedi. Pritom se pod drugom nekretninom podrazumijeva građevinsko zemljište ili poslovni prostor u kojem građanin ili članovi njegove uže obitelji ne odbavljaju registriranu djelatnost, a pod značajnijom vrijednosti smatra se vrijednost približna vrijednosti nekretnine koju građanin kupuje. Ukoliko se kupljena nekretnina ili zemljište otuđi tj. proda u roku od 5 godina od dana kupnje, gubi se pravo na ostvareno porezno oslobođenje. Također, ukoliko se u roku od 5 godina ne sagradi kuća na kupljenom zemljištu, gubi se pravo na oslobođenje od poreza. Kod kupnje nekretnine izgrađene nakon 01.01.1998.g. treba obratiti pažnju na to da li je u cijeni nekretnine iskazan PDV ili nije. Ukoliko jest, treba znati da navedeno oslobođenje ne vrijedi za PDV. Tada se porez na promet nekretnina plaća samo na dio vrijednosti nekretnine koji se odnosi na zemljište i komunalnu naknadu (cca. 30% ukupne vrijednosti nekretnine). Uvjeti za oslobođenje od poreza na nekretnine u ovom slučaju isti su kao što je prije navedeno. 2. Ostali Plaćanja poreza na promet nekretnina oslobođeni su i:
  • Republika Hrvatska i jedinice lokalne uprave i samouprave, tijela državne vlasti, javne ustanove, zaklade i fondacije, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa,
  • diplomatska i konzularna predstavništva, pod uvjetom uzajamnosti,

  • osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine,

  • prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu,

  • građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan na kojem su imali stanarsko pravo,

  • osobe koje stječu nekretninu na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju, a koje su nasljednici prvog nasljednog reda u odnosu prema davatelju nekretnine.

  • osobe koje stječu određene dijelove nekretnine razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva.

  Tibor Jankač