info@ekonos.hr +385 1 4881 590

PDV na građevinske usluge 2. dio

PDV na građevinske usluge 2. dio

Objavljeno: 01.09.2013. U prethodnom tekstu naveli smo osnovne napomene u vezi s prijenosom porezne obveze kod obračuna PDV-a za građevinske usluge. Ono što je pritom ostalo u zraku jest pitanje što sve potpada pod građevinske usluge. Klupko se i dalje odmotava, kako Ministarstvo financija objavi mišljenje o pojedinim slučajevima. Nezgodna je činjenica da prijenos porezne obveze nije dopušteni alternativni postupak, već zakonska obveza čije nepridržavanje je kažnjivo. Očito je da za sada, u ranoj fazi primjene ovog novog propisa, i sama Porezna uprava ima dvojbe o tome kako postaviti pravila igre, a da sve usluge ne postanu na neki način „građevinske“. Česta pitanja iz ovog područja su:
  1. Da li ugradnja klima uređaja, u poreznom smislu predstavlja građevinsku uslugu?
Iako bi laički odgovor bio „naravno da predstavlja“, Ministarstvo financija u mišljenju od 29.07.2013.g. odgovara da se za postavljanje klima uređaja i druge slične opreme ne može primijeniti prijenos porezne obveze. Također u istom mišljenju navodi se da: …složeni i jednostavni klimatizacijski sustavi koji se izvode u elektroničkoj infrastrukturi mobilne telefonije imaju obilježje građevinske usluge za koje se prenosi porezna obveza. Ovo sada zvuči kontradiktorno. Kako postupiti? Zakonski uvjet jest da isporučena pokretnina (ovdje jedinice klima uređaja) nakon ugradnje postaje dio nekretnine. Dok ne bude objavljeno neko detaljnije mišljenje, mišljenja smo da se treba držati slijedećeg: -      na usluge ugradnje jednostavnih rashladnih i sličnih sistema ne primjenjivati prijenos porezne obveze jer se izravno dolazi u sukob sa navedenim mišljenjem, tim više ako se uređaji mogu relativno jednostavno demontirati i prebaciti na neku drugu nekretninu; -      na građevinske radove izvedbe instalacija unutar samog objekta (strujne instalacije za klima i sl. uređaje, cijevi koje se ugrađuju u zidove i dr.), dakle onih dijelova sustava koji su neprenosivi, primijeniti prijenos porezne obveze; -      na isporuke složenih sustava (ugradnja + oprema) koji nedvojbeno postaju nedjeljivi dio građevinskog objekta, zbog visokog stupnja integriranosti u objekt, primijeniti prijenos porezne obveze. U ovakvim slučajevima pretpostavka bi bila da su takvi sustavi uključeni u građevinski projekt (npr. izgradnje, remonta, renoviranja i sl.). -      shodno navedenom, i na usluge održavanja navedene opreme trebao bi se primjenjivati prijenos porezne obveze, ukoliko je na predmet održavanja (npr. sistem za rashlađivanje i grijanje) bio primijenjen prijenos porezne obveze. Ako se pak radi o usluzi popravka ili čišćenja malog klima uređaja, ne bi preporučili prijenos porezne obveze, sudeći prema sadašnjem stavu Ministarstva financija.
  1. Održavanje zgrada i uređenje okoliša
Ukoliko obveznik PDV-a, drugom poduzetniku-obvezniku PDV-a, pruži ili kontinuirano pruža usluge održavanja objekata (poslovnih prostora i dr. građevinskih objekata), na te se usluge primjenjuje prijenos porezne obveze. Čišćenje poslovnih prostora također predstavlja održavanje nekretnina ali ovdje treba biti oprezan. Prijenos porezne obveze na usluge čišćenja može se primijeniti ukoliko se radi o čišćenju gradilišta (dakle nakon izvršenih građevinskih radova) ili ako se radi o redovnom čišćenju, gdje je čišćenje ugovoreno sa pružateljem usluga u okviru ugovora o održavanju nekretnine (dakle, kada isti dobavljač temeljem ugovora provodi kontinuirano održavanje i čišćenje objekta). Treba uzeti u obzir da se ovdje također radi o skliskom terenu i da treba biti oprezan kod razlučivanja građevinskih od ne-građevinskih usluga, u poreznom smislu. Uređenje okoliša oko građevine, te izgradnja pristupne ceste, također se tretiraju građevinskim uslugama, tj. završnim radovima u građevinarstvu. To je potvrđeno i navedenim mišljenjem (pod. tč. 14.). Nadamo se da smo ovim tekstom uspjeli barem djelomično pomoći u razumijevanju pojma građevinskih usluga. Spomenuto mišljenje od 29.07.2013.g. Klasa: 410-19/13-01/271 možete pronaći na stranici http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=18694   Tibor Jankač