info@ekonos.hr +385 1 4881 590

PDV NAKON ULASKA U EUROPSKU UNIJU

PDV NAKON ULASKA U EUROPSKU UNIJU

Objavljeno: 29.04.2013. U očekivanju ulaska u EU 01.07.2013. godine najavljen je novi Zakon o PDV-u koji bi tada trebao stupiti na snagu. Tekst budućeg zakona nije poznat u potpunosti, jer isti neće biti donesen prije kraja svibnja ove godine, ali postoji Prijedlog Zakona, tako da možemo iznositi samo osnovne naznake budućeg zakona i polako se pripremati za promjene. Novi pojmovi U novom Zakonu pojaviti će se pojmovi kao: 1) Treća zemlja – to je država koja se ne nalazi na području EU; 2) Treće područje – je dio područja države članice EU koje je izuzeto iz EU; 3) Područje EU ili država članica ili područje države članice – odnosi se na državu članicu EU. Novi pojmovi su i: stjecanje, prag stjecanja, te prag isporuka. U ovom članku opisati ćemo pojam stjecanja. Što je stjecanje? Stjecanje je nabava dobara i usluga u državi članici EU. Do sada smo uvozili iz EU, a sada ćemo stjecati. Novi pojam je uveden jer uvoz i dalje postoji, kada nabavljamo dobra i usluge iz trećih zemalja i trećih područja (izvan EU). Temeljni princip oporezivanja PDV-om u prometu unutar EU, između poduzetnika (B2B), jest da prodavatelj ne obračunava PDV, već ga (sam sebi) obračunava kupac u svojoj zemlji prilikom stjecanja. Dakle, slično kao i do sada. To vrijedi za nabavu dobara i usluga ukoliko je domaći kupac obveznik PDV-a. Tako, ako domaći poduzetnik nabavi robu iz npr. Slovenije, slovenski prodavatelj neće zaračunati PDV na fakturi, nego će ga domaći poduzetnik sam obračunati po hrvatskim propisima. Potom će u poreznoj prijavi obračunani PDV iskazati kao pretporez. Dobra vijest u financijskom smislu jest da više neće biti „prvo plati PDV, pa vrati“, već će se pretporez na stjecanje samo obračunski iskazivati na PDV prijavi. Isto tako, ukoliko domaći poduzetnik isporuči dobra ili usluge poduzetniku u npr. Sloveniji, neće zaračunati PDV na fakturi. Uvjet za navedeno porezno oslobođenje jest da isporuka ne smije biti otpremljena kupcu koji se nalazi u istoj državi (državi prodavatelja). Naravno, postojati će i izuzeci. U prometu sa poduzetnicima iz trećih zemalja i područja i dalje će se primjenjivati uvozno i izvozno carinjenje. Ukoliko imamo isti slučaj kada kupac - domaći poduzetnik nije obveznik PDV-a, tada će mu prodavatelj zaračunati PDV. U ovom slučaju kupac ima pravo tražiti povrat stranog PDV-a, no mora sam obračunati i platiti PDV na stjecanje u RH, bez prava na odbitak pretporeza.  Kako će strani prodavatelj znati da li je kupac obveznik PDV-a? Putem VIES sustava (VAT Information Exchange System). To je registar obveznika PDV-a na području EU. Kada domaća osoba kupi dobro ili uslugu u državi članici (B2C) za privatne potrebe, plaća PDV u toj državi. Dakle, prilikom kupnje dobiva račun sa PDV-om i potom nema pravo na povrat PDV-a, kao do sada. Za kraj, jedan primjer obračuna obveze PDV-a: Poduzetnik, obveznik PDV-a, je tijekom proteklog mjeseca prodao robu u vrijednosti 100.000 kn+pdv 25.000 kn. Također je nabavio robe i usluge od domaćih poduzetnika u vrijednosti 50.000 kn + pdv 12.500 kn, gdje ima pravo na pretporez. U istom mjesecu je od dobavljača iz EU nabavio robu u iznosu 10.000 kn i obračunao PDV na stjecanje od 2.500 kn. Koliko PDV-a će poduzetnik iz primjera morati obračunati i platiti?

Opis

Kn

1. PDV na isporuke

25.000

2. Pretporez na nabavu iz RH

12.500

3. PDV na stjecanje (samo obračunski)

2.500

4. Iznos obveze PDV (1.-2.)

12.500

Obveza PDV-a za protekli mjesec iznositi će 12.500 kuna. PDV na stjecanje neće umanjiti iznos obveze jer prethodno nije niti bio plaćen. Zašto ga onda treba obračunati? U slučaju da se radi o nabavi (stjecanju) za koju nije dopušten odbitak pretporeza (npr. nabava vezana uz osobno vozilo), trebati će platiti i tih 2.500 kn, dakle ukupno 15.000 kn. Tibor Jankač