info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Plaćanja i naplata u gotovini

Plaćanja i naplata u gotovini

ARHIVA! Do koje svote smijemo kao poduzetnici plaćati račune dobavljačima ili naplaćivati od svojih kupaca? Više propisa regulira ovo područje. Nećemo se u ovom tekstu baviti svim mogućim slučajevima nego ćemo se ograničiti isključivo na naplatu i plaćanje računa (faktura). Zakon o fiskalizaciji Ovaj propis postavlja granicu na 5.000,00 kn za obveznike fiskalizacije. Obveznici fiskalizacije su, u pravilu, obveznici poreza na dobit i poreza na dohodak (društva, obrtnici i s njima izjednačene djelatnosti). Konkretno, Zakon propisuje da poduzetnik (obveznik fiskalizacije) smije izdati račun drugom poduzetniku naplativ u gotovini, do iznosa od 5.000,00 kuna (iznos po jednom računu). Ukoliko se račun izdaje fizičkim osobama koje nisu poduzetnici, tada ovo ograničenje ne vrijedi. Da bi poduzetnik uopće smio izdati račun naplativ u gotovini (ili kreditnim karticama i čekovima), mora prethodno ishoditi certifikat za naplatu gotovinom (od FINA). Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Ukoliko račun izdajete fizičkoj osobi, u gotovini smijete naplatiti iznos do 105.000,00 kuna, odnosno od nerezidenata (stranaca) do 15.000,00 EUR. Navedeno ograničenje se odnosi na: – prodaju robe i pružanje usluga, – prodaju nekretnina, – primanje zajmova, – prodaju prenosivih vrijednosnih papira ili udjela. Isti zakon dalje navodi da spomenuto ograničenje primanja gotovinskih plaćanja vrijedi i u slučaju ako se plaćanje kod navedenih transakcija obavlja u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija koje ukupno prelaze iznos 105.000,00 kuna odnosno koje prelaze vrijednost od 15.000,00 EUR. Ograničenje gotovinske naplate odnosi se na sve pravne i fizičke osobe koje, obavljajući registriranu djelatnost, u navedenim transakcijama primaju gotov novac. Naplate koje prelaze navedene iznose moraju se provesti bezgotovinski preko računa u kreditnoj instituciji, ako drugim zakonom nije drugačije uređeno. Da rezimiramo, ukoliko robu ili usluge prodajete za gotovinu drugom poduzetniku, tada vrijednost transakcije ne smije prelaziti 5.000,00 kn. Ukoliko naplaćujete od fizičkih osoba, tada iznos gotovine ne smije prelaziti 105.000,00 kn ili 15.000,00 EUR. Plaćanje računa dobavljačima Isto vrijedi i ako ste kao poduzetnik u ulozi kupca, kada domaćem dobavljaču od kojeg kupujete robu ili usluge, ne smijete platiti u gotovini više od 5.000,00 kuna po računu (račun ne smije iznositi više od navedenog). Ukoliko plaćate u gotovini inozemnim dobavljačima, tada vrijednost isporuke (transakcije) ne smije prelaziti 15.000,00 EUR, bez obzira da li se radi o području EU ili van njega. Ukoliko isplaćujete fizičke osobe koji nisu poduzetnici tada budite oprezni. Iako bi se iz članka dalo zaključiti da je ograničenje 105.000,00 kuna, drugi propisi (najčešće Zakon o porezu na dohodak) propisuju isplatu na žiro-račun primatelja (ili na tekući račun, ako se radi o isplati plaće, naknada, refundacija troškova itd. zaposlenima). Dodatne napomene Prilikom iznošenja ili unošenja gotovine iz/u područja EU, iznose veće od 10.000,00 EUR treba prijaviti graničnom carinskom uredu. Obrazac prijave možete naći na internetu (npr. na stranici Središnjeg državnog portala). Blokirani poduzetnici ne smiju plaćati gotovim novcem, a ukoliko naplate u gotovini, dužni su odmah položiti istu na žiro-račun.   Tibor Jankač