info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Porezna odgoda radi krize 2020

Porezna odgoda zbog krize 2020.

Objavljeno: 24.03.2020. Kako su događaji, u vezi pandemije virusom COVID 19, ozbiljno narušili naše živote i, posljedično, gospodarstvo, Vlada je donijela niz mjera kojima će se država prilagođavati novonastalim i budućim otežanim uvjetima naplate i nelikvidnosti. U nastavku ukratko navodimo bitne informacije u vezi ove teme: Na koje poreze se odnosi porezna odgoda? Porezna odgoda primjenjivati će se na sve oblike poreza i javnih davanja, osim na carine i trošarine. Kriteriji za odobrenje porezne odgode Za odgodu plaćanja poreza i doprinosa, treba podnijeti Zahtjev za korištenje mjera plaćanja poreza, uz uvjete:
  1. a) da su prihodi niži najmanje 20% od prošlogodišnjih - konkretno, ako je prihod za mjesec u kojem traži poreznu odgodu (npr. 04/2020) manji od prošlogodišnjeg (04/2019) za 20% i više. Također mora argumentirati zašto će mu prihodi u naredna tri mjeseca (u primjeru 05-07/2020) biti manji od prošlogodišnjih (05-07/2019).
  2. b) da nema poreznog duga većeg od 200 kn.
Porez na dodanu vrijednost Plaćanje PDV-a može se dogoditi ako:
  1. a) promet 2019. nije veći od 7.500.000 kn i ako se ne obračunava po naplaćenim fakturama;
  2. b) možete dokazati da neplaćeni PDV proizlazi iz nenaplaćenih računa ili nekih drugih pokazatelja koji utječu na likvidnost.
Zahtjev za poreznu odgodu podnosi se putem sustava ePorezna. Dakle, knjigovođe ih podnose, a poduzetnici obrazlažu razloge. Odgoda plaćanja poreza Ukoliko Porezna uprava zahtjev riješi pozitivno (žurni postupak), odgađa se plaćanje poreza na tri mjeseca, računajući od datuma dospijeća porezne obveze, bez obračuna kamata. Npr. PDV za 04/20 plaća se do 31.05.2020. Uz pozitivno rješenje, plaćanje se odgađa do 31.08.2020.Postoji mogućnost dodatnog produljenja roka na dodanih tri mjeseca, uz podnesene dokaze o produljenju roka naplate faktura ili iz drugih opravdanih razloga. U primjeru bi tada, porezna obveza za travanj 2020. bila podmirena do 30.11.2020. Obročna otplata Ukoliko niste u mogućnosti platiti porezne obveze do odgođenog roka, može se ugovoriti obročna otplata poreza, do najviše 24 rate, bez kamata. Ukoliko se plaćanje obroka ne poštuje, ukida se obročna otplata. Ista se odobrava na temelju podnesenog zahtjeva. Zahtjev se podnosi u roku od pet dana, od proteka dana dospijeća obveze. Prve odgode biti će realizirane do kraja travnja 2020.g. kada dospijevaju porezne obveze za ožujak. Tibor Jankač