info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Porezne aktualnosti: povrat poreza mladima, digitalni nomadi, PDV kod prodaje na daljinu

Porezne aktualnosti: povrat poreza mladima, digitalni nomadi, PDV kod prodaje na daljinu

Pripremila: Biljana Stanković, porezna savjetnica Objavljeno: 07.03.2021. U nastavku vam donosimo porezne aktualnosti. Pročitajte...
  1. Povrat poreza na dohodak mladim osobama
Ove godine prvi puta će se primijeniti zakonska odredba iz Zakona o porezu na dohodak, po kojoj svim zaposlenima mlađim od 30 godina treba biti izvršen povrat 50% predujmova poreza na dohodak uplaćenih tijekom 2020. godine, dok će mlađi od 25 godina imati pravo na povrat predujmova u 100%-tnom iznosu. U ovim slučajevima porezni obveznici ne trebaju podnositi godišnju poreznu prijavu niti obrazac za posebni postupak, već će Porezna uprava sama utvrditi iznos poreza za povrat, izdati i dostaviti rješenje o povratu te izvršiti isplatu na tekući račun mladog zaposlenika. Važno je spomenuti da će povrat biti isplaćen samo za iznose poreza obračunate po stopi od 24% s pripadajućim prirezom. Iznosi obračunati po stopi od 36% neće biti vraćani.  
  1. Digitalni nomadi
Na prijedlog nizozemsko-hrvatskog poduzetnika Jana de Jonga, donesene su promjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o strancima, kojima se u Republici Hrvatskoj omogućuje boravak strancima – digitalnim nomadima. Digitalni nomadi moći će u Hrvatskoj boraviti najduže godinu dana, uz uvjet da su zaposleni kod stranog poslodavca i obavljaju svoj posao putem telekomunikacijskih tehnologija. Imat će povlašteni porezni tretman, u smislu da sav njihov dohodak zarađen od nesamostalnog rada neće biti oporeziv u Hrvatskoj, već u njihovoj matičnoj državi odnosno onoj državi gdje su porezni rezidenti. Njihov dohodak iz drugih izvora može postati oporeziv u Hrvatskoj unatoč statusu digitalnog nomada, ako prema hrvatskim poreznim propisima slučajno postanu porezni rezidenti.  
  1. Prodaja na daljinu i PDV
Prema trenutno važećim propisima, prodaja dobara na daljinu kada građani putem web-a kupuju proizvode iz druge države članice oporezuje se PDV-om na poseban način. Kada građanin Hrvatske kupuje putem web-a dobra iz primjerice Njemačke i ona se odande isporučuju kupcu u Hrvatskoj, na ta se dobra obračunava njemački PDV, kako je objašnjeno u nedavno izdanom poreznom mišljenju Porezne uprave o oporezivanju internetske prodaje PDV-om (Klasa: 410-19/21-02/49, Urbroj: 513-07-21-01/21-2 od 01.02.2021.). Prema hrvatskom Zakonu o PDV-u, kada iznos takvih isporuka prijeđe zakonski limit od 270.000,00 HRK, njemački isporučitelj obvezan je registrirati se za PDV u Hrvatskoj, na isporuke hrvatskim građanima obračunavati hrvatski PDV i redovito podnositi Poreznoj upravi RH obrazac PDV. Nove zakonske odredbe Kada se radi o prodaji dobara na daljinu, važno je zapamtiti da od 01. srpnja ove godine stupaju na snagu nove zakonske odredbe prema kojima će mjesto isporuke (samo za članice EU) i obračuna PDV-a biti ono mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku u kojem otprema ili prijevoz kupcu završavaju. Tada će isporuka biti oporeziva prema zakonima zemlje kupca i hrvatski isporučitelj morat će svakako obračunati njemački PDV (iz primjera), ako isporučuje robu njemačkom kupcu. Time će se primjenjivati posebni postupak oporezivanja PDV-om za isporuke koje su obavljene putem elektroničkih sučelja (Internet), čime će isporučitelj iz jedne države članice EU ispunjavati svoju obvezu PDV-a prema svim državama članicama EU predajom prijave u samo jednoj državi članici EU koristeći elektronički sustav OSS (One Stop Shop). Sličan način obračuna PDV-a i podnošenja izvješća od 01. srpnja ove godine vrijedit će i za pružatelje usluga sa sjedištem u državi članici EU, a bez sjedišta u državama članicama potrošnje.   Pripremila: Biljana Stanković, porezna savjetnica Izvor: Internet stranica Porezne uprave