info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Porezne novosti u 2015. godini

Od 01.01.2015. uvode se neke promijene na području PDV-a. Dio promjena više se dotiče rada knjigovođa nego samih poduzetnika. Tako se za 2015. godinu više neće podnositi godišnja prijava PDV-a (PDV-K). Također se diplomatskim i konzularnim predstavništvima te predstavništvima međunarodnih organizacija omogućava se izravno oslobođenje od plaćanja PDV-a za nabavljena prijevozna sredstva i nekretnine itd. Vjerujem da vam se od navedenog već lagano zijeva, pa da prijeđemo na zanimljive teme koje se tiču upravo vas, dragi poduzetnici. Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama Do kraja 2014. godine obrtnici dohodaši imaju jedinstvenu privilegiju plaćati PDV prema naplaćenim naknadama/potraživanjima. Od 01.01.2015. godine, ta je pogodnost proširena i na obveznike poreza na dobit, uz uvjet da u 2014. godini nisu ostvarili prihode više od 3.000.000,00 kuna. Dakle, u 2015. godini PDV će po naplaćenoj realizaciji moći obračunavati i mala trgovačka društva, te obrtnici obveznici poreza na dobit, ako su u 2014. ostvarili prihod manji od 3 mil. kuna. Ovo je sjajna opcija za male poduzetnike koji teško izlaze na kraj sa naplatom. Npr. ukoliko u siječnju izdate fakturu kupcu na iznos 125.000 kn (osnovica 100.000 kn + PDV 25.000 kn), a kupac je plati u tek u svibnju, po ovom novom načinu morati će te platiti PDV 25.000 kn tek do kraja lipnja. Do sada bi tih 25.000 kn PDV-a trebalo platiti do kraja veljače (ako ste mjesečni obveznik PDV-a). Isto vrijedi i za odbitak pretporeza koji će se moći priznati tek po plaćanju dobavljaču. Ovo je tek opcija. Ukoliko nemate značajnijih problema s naplatom, tada nema rezona ulaziti u opisani sustav oporezivanja. Naime, obračunom PDV-a po naplati znatno se povećava mogućnost grešaka u obračunu ako ste npr. zaboravili dostaviti u knjigovodstvo izjavu o kompenzaciji, ugovore o cesiji ili niste dostavili sve gotovinske uplatnice i/ili isplatnice itd. Trebati će znatno ranije dostavljati dokumentaciju na knjiženje jer će vrijeme potrebno za obračun PDV-a biti dulje. Obračun PDV po naplaćenoj realizaciji neće se primjenjivati na isporuke sa EU. Ukoliko procjenite da bi vam se isplatilo ući u sustav obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama, a prihodi u 2014.g. su vam niži od navedenih 3 mil. kuna, tada trebate sa knjigovođom dogovoriti predaju zahtjeva na poreznu upravu najkasnije sa 20.01.2015. Oporezivanje nekretnina Od 01.01.2015. nastupaju značajne promjene u načinu oporezivanja nekretnina i rekonstruiranih građevina. Promjene se ne tiču oporezivanja prometa nekretnina između građana, odnosno između pravnih i fizičkih osoba koje nisu obveznici PDV-a. Do 31.12.2014.g. za obveznike PDV-a je prilikom nabave i prodaje nekretnina bilo bitno da li je nekretnina „stara“ ili „nova“, tj. da li je u sustavu PDV-a ili nije. Ako je nekretnina bila u sustavu PDV-a, taj PDV se nije obračunavao na vrijednost zemljišta na kojem se nekretnina nalazi, već na vrijednost same građevine. Od sada, ukoliko obveznik PDV-a kupuje nekretninu od drugog obveznika PDV-a, plaća PDV na cjelokupni iznos nekretnine, dakle i na vrijednost zemljišta. Zapravo, ne plaća doslovno jer će se na promet nekretnina primjenjivati tuzemni prijenos porezne obveze (kao na građevinske usluge). Ukoliko porezni obveznik nastanjuje (koristi) nekretninu dulje od dvije godine, tada će prodaja nekretnine biti oslobođena od PDV-a. Pritom će kupac, kao i do sada, platiti porez na promet nekretnina po stopi 5%. Prodavatelj će moći donijeti odluku da obračuna PDV (iako ne mora) ukoliko zaključi da mu je tako isplativije. Naime, ukoliko smo nabavili nekretninu koja je oporeziva PDV-om, i potom je prodali nakon dvije godine bez PDV-a, morati ćemo državi vratiti dio pretporeza (tvz. ispravak pretporeza). Ispravak pretporeza jest dio iznosa PDV-a koji smo prilikom nabave iskoristili kao pretporez i koji moramo vratiti državi u trenutku prodaje, ako nekretninu nismo koristili 10 godina, gdje se iznos ispravka pretporeza računa na način: Iznos ispravka pretporeza = (10 - broj godina korištenja) / 10 x iznos iskorištenog pretporeza Što je vrijeme korištenja dulje, iznos ispravka pretporeza () je manji, a nakon 10-te godine prestaje obveza ispravka. Ukoliko je ugovor o kupoprodaji potpisan do 31.12.2014.g., na prodaju nekretnine primjenjuje se stari Zakon o PDV-u. Ovo je zanimljiva tema i vjerojatno ćemo je obraditi zasebno. Tibor Jankač