info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Porezne novosti u 2017. godini - Niži porez na dobit

Porezne novosti u 2017. godini - Niži porez na dobit

Objavljeni su dana 09.12.2016.g. (NN 115/16) novi porezni zakoni. Porezna reforma, o kojoj se dosta govori u medijima, prilično je sveobuhvatna. Zato ćemo se u ovom članku ograničiti na neke bitne promjene u oporezivanju dobiti koje je dobro znati radi donošenja poslovnih odluka uoči Nove 2017. godine, a koje se tiču najšireg kruga poslovne zajednice. Snižene porezne stope u 2017. godini Porez na dobit za 2017. godinu i nadalje, plaćati će se po nižim stopama od dosadašnjih 20%, i to:
  1. a) po stopi 12%, plaćati će poduzetnici koji ostvare ukupan prihod do 3.000.000,00 kn,
  2. b) po stopi 18%, plaćati će poduzetnici koji ostvare prihod od 3.000.000,01 kn i više.
Navedena promjena stupa na snagu s 01.01.2017.g. i odnosi se na dobit koja će biti ostvarena u 2017. godini. Tako će se računati i predujmovi poreza na dobit za 2017. godinu. Ovo je velika promjena i nadamo se da će doprinijeti intenzivnijem razvoju privrede u narednim godinama. Dobit iz 2016. godine oporezuje se starom stopom od 20%. Ukidanje reinvestiranja dobiti Istovremeno se ukida reinvestiranje dobiti kao opcija oslobođenja od poreza na dobit. Znači, u 2016. godini posljednji puta možemo biti oslobođeni poreza na dobit, uz uvjet da tijekom tekuće godine investiramo u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu i uz uvjet da ostvarenu dobit pretvorimo u temeljni kapital tijekom 2017. godine. Sada je zadnji trenutak da investirate u tom smislu. Oporezivanje dobiti po novčanom načelu Do sada su isključivo obrtnici, obveznici poreza na dohodak, imali privilegiju plaćanja poreza samo na naplaćenu zaradu. Od 01.01.2017. godine i obveznici poreza na dobit imaju opciju plaćanja poreza na dobit po načelu novčanog toka (porezna osnovica = naplaćeni prihodi – plaćeni rashodi), uz uvjet da im prihodi ne prelaze 3.000.000,00 kn. Primjer kada poduzetnik odabere obračun poreza prema novčanom načelu: ukoliko poduzetnik u 2017.g. ostvari prihod od 1.000.000 kn i rashode 600.000 kn, tada dobit iznosi 400.000 kn. Pritom, tijekom iste godine naplati 900.000 kn prihoda (bez PDV-a), a troškove dobavljačima i radnicima plati tek 400.000 kn, tada će se porez na dobit obračunati na razliku priljeva i odljeva (900.000 – 400.000 kn) od 500.000 kn. U ovom primjeru bi platio veći porez po novčanom načelu (osnovica 500.000 kn) nego po uobičajenom načelu nastanka događaja (osnovica 400.000 kn). I obratno, ukoliko bi platio svih 600.000 kn troškova, a naplatio tek 900.000 kn prihoda, tada bi mu (ovo novo) novčano načelo pomoglo jer bi porez na dobit platio na osnovicu od (900.000 kn – 600.000 kn) 300.000 kn. Iskusni poduzetnici znaju da i po starom načinu mogu smanjiti dobit za iznos problematičnih potraživanja. Prednost je od 01.01.2017.g. da se mali poduzetnik može odlučiti za način obračuna za koji misli da je za njega najbolji. Uvjet je pritom da i PDV plaća po novčanom načelu. Troškovi osobnih automobila Porezno priznati troškovi u vezi s osobnim automobilima do kraja 2017. godine čine 70% ukupnog troška, dok se preostalih 30% oporezuje porezom na dobit. Od 01.01.2018.g. isti se porezno priznaju u visini svega 50%. Kao i do sada, postoji opcija obračunavanja plaće u naravi, kada su troškovi 100% porezno priznati. Troškovi reprezentacije Troškovi ugošćavanja poslovnih partnera do sada su bili porezno priznati trošak u visini 30%. Od 01.01.2017.g. taj postotak biti će 50%. Otpis nenaplaćenih potraživanja Dodatno se omogućuje otpis potraživanja prema fizičkim osobama (ne uključuje obrtnike), kao porezno priznati trošak, ukoliko iznos ne prelazi 200,00 kn i ukoliko se ne radi o povezanim osobama. Omogućuje se i otpis potraživanja prema poduzetnicima, bez pokretanja postupka prisilne naplate, ukoliko se dokaže da pokretanje postupka košta više od samog iznosa potraživanja. Paušalno oporezivanje Neprofitne organizacije i ostale osobe koje obavljaju djelatnost prema posebnim propisima, a obveznici su poreza na dobit, mogu od 01.01.2017. godine plaćati paušalni porez na dobit, uz uvjet da im prihodi ne prijeđu 230.000 kn za 2017.g., odnosno 300.000 kn za 2018. godinu i nadalje. Tibor Jankač