info@ekonos.hr +385 1 4881 590
Porezne promjene (II. dio)

Porezne promjene (II. dio)

Objavljeno: 18.12.2023.

Porez na dohodak

Početkom 2024. godine mijenjaju se stope poreza na dohodak i ukida se prirez. Ne bi trebalo biti značajnijih promjena u poreznom opterećenju.

Konačni dohoci

Ne navodimo sve promjene nego samo one koje se češće javljaju u svakodnevici. Prema najavama, stope će biti kako slijedi:

1. Dohodak od imovine, od najamnina i zakupnina - 12% (stara stopa 10%+prirez);

2. Dohodak od imovinskih prava (oporezivanje dohotka od autorskih prava, patenata, licenci, prava na izvedbe) – 24% (stara stopa 20% + prirez);

3. Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava (npr. oporezivanje zarade od prodaje nekretnine, u roku dvije godine od njihovog stjecanja) – 24% (stara stopa 20% + prirez);

4. Dohodak od kamata – 12% (stara stopa 10%+prirez);

5. Dohodak od dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica – 24% (stara stopa 20%+prirez);

6. Dohodak od dividendi ili udjela u dobiti (npr. oporezivanje isplate dobiti fizičkoj osobi) – 12% (stara stopa 10%+prirez);

7. Dohodak od otuđenja financijske imovine i udjela u kapitalu – 12% (stara stopa 10%+prirez);

8. Dohodak od samostalne djelatnosti koji se oporezuje paušalno – 12% (stara stopa 10%+prirez).

Navedeni dohoci oporezuju se konačno. Drugim riječima, oporezuju se neovisno od ukupnog dohotka kojeg hrvatski porezni obveznih ostvari na razini godine.

 

Dohoci koji se oporezuju na godišnjoj razini

Većina dohodaka oporezuju se ovisno od ukupno ostvarenog dohotka na godišnjoj razini, kao npr. plaće, dohodak obrtnika i samostalnih djelatnosti (koji vode knjigu primitaka i izdataka).

Ti se dohoci, u pravilu, oporezuju prilikom isplate (npr. plaća) ali se krajem godine provodi usklađenje (obračun plaće za studeni sadrži poreznu korekciju na godišnjoj razini). Preostali dio posla odrađuje Porezna uprava kroz tvz. poseban postupak oporezivanja (automatizirano sabiranje podataka o svim ostvarenim dohocima pojedinca, te izračun razlike poreza za uplatu ili povrat).

Glavne stope poreza na dohodak do kraja 2023. godine su 20% i 30%. Od početka 2024. godine, jedinice lokalne samouprave (JLS) odlučuju o tim stopama za svoje područje. Ukoliko JLS ne donesu odluku o promjeni stopa, primjenjivati će i nadalje stope 20% i 30%. Prirez se ukida na razini države, a osnovna ideja jest da se nove porezne stope podignu toliko da pokriju gubitak prireza.

Mijenjaju se i porezni razredi. Tako će niža porezna stopa (do sada 20%) oporezivati godišnji dohodak do ukupno 50.400,00 eura, umjesto dosadašnjih 47.780,28 eura. Preko toga dohodak će se oporezivati sa višom stopom (do sada 30%).

Povećan je iznos osnovnog osobnog odbitka, sa dosadašnjih 530,90 eura, na 560 eura. Došlo je i do primjene načina izračunavanja uvećanih osobnih odbitaka (novi način je povoljniji za građane) pa će plaće lagano porasti u neto iznosima.

Navedeno se odnosi i na samostalne poduzetnike (obrtnike dohodaše i slobodne djelatnosti).

Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, koje poslodavac uplaćuje za svog djelatnika, uz njegovu suglasnost, za 2024. godinu iznose 67,00 eura mjesečno (godišnje 804,00 eura), umjesto dosadašnjih 66,37 eura mjesečno. Preko navedenog iznosa, ova premija predstavlja plaću tj. oporezivi dohodak. Ovo je jedna od promjena koje se odnose na zaokruživanje propisanih iznosa.

Nadamo se da će vam navedene informacije pomoći u sagledavanju nadolazećih poreznih promjena.

Tibor Jankač