info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Porezni tretman osobnih automobila (vozila) u poslovanju - Arhiva 19.03.2012.

Porezni tretman osobnih automobila (vozila) u poslovanju

Potaknuti poreznim promjenama od 01.03.2012. i nekim zabludama koje kolaju ovih dana, u vezi s osobnim automobilima u poslovanju, u nastavku dajemo osnovne napomene:   Prvo o zabludi Zabluda: „Automobili za osobni prijevoz ne smiju se više kupovati na firmu“. To naravno nije istina. Zašto? Zato što osobno vozilo ima svoju funkciju u poslovanju i u osnovi predstavlja imovinu društva (obrta) kao i sva ostala imovina. Ono što se ne smije jest nabava osobnog vozila na ime poslovanja, s namjerom korištenja isključivo u privatne svrhe, a da pritom ne postoji ekonomska korist za društvo (daljnje davanje vozila u najam-leasing). To vrijedi i za ostale oblike imovine i troškova. Treba napomenuti da porezni propisi u pravilu ne utvrđuju što se smije kupovati ili ne, već kako se obračunavaju porezi u pojedinoj situaciji.   Zašto vozila za osobni prijevoz imaju poseban porezni tretman? Zato što su upravo ona predmet najčešće zlouporabe poreznih propisa. Kako je u ljudskoj naravi da se iskoristi prilika, a neki ga stvarno pretjeraju, reakcija zakonodavca obično bude ukidanje zlouporabljenih povoljnosti, pa nastradaju i oni koji su igrali korektno. Tako u nepopularnu kategoriju uz automobile spadaju i motocikli, plovila, zrakoplovi i druga imovina za osobni prijevoz.   PDV Novost u vezi promjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (čl.20., st. 11.a) jest da poduzetnici od 01.03.2012. ne mogu priznavati pretporez (PDV na ulaznom računu) za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih vrsta dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Iznimno (čl. 20. st. 12. Zakona o PDV-u), poduzetnici koji nabavljaju plovila i zrakoplove kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju, odnosno ako je riječ o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoz umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju, pretporez se i nadalje može koristiti u cijelosti. Za osobna vozila nabavljena do 31.12.2009. godine, gdje je prilikom nabave korišten pretporez u punom iznosu (100%) i dalje vrijedi obračun PDV-a u visini 30% na obračunanu amortizaciju. Kada poduzetnik prodaje vozilo za koje nije bilo moguće priznati pretporez, dakle koje je nabavljeno nakon 01.03.2012.g., PDV se ne obračunava. Tada kupac plaća poseban porez na promet motornih vozila po stopi od 5%. Za vozila nabavljena prije tog datuma, prilikom daljnje prodaje i nadalje se obračunava PDV. Ukoliko je poduzetnik nabavio/kupio vozilo od osobe koja nije obveznik PDV-a (prilikom nabave je platio porez na promet motornih vozila), tada prilikom daljnje prodaje obračunava PDV.   Porez na dobit Sa stanovišta priznavanja troškova vezanih uz vozila za osobni prijevoz i nije bilo promjena. Ovi se troškovi i dalje porezno priznaju u visini 70% ukupnog troška, a 30% su porezno nepriznati. Kao i do sada, trošak nabave preko 400.000,00 kuna predstavlja porezno nepriznat trošak, a troškovi osiguranja vozila i kamata vezanih uz kreditiranje nabave istih u potpunosti su priznati trošak. Kada se na temelju korištenja sredstava za osobni prijevoz utvrđuje plaća (primitak u naravi), svi troškovi u vezi s osobnim automobilom u cijelosti su porezno priznati. I dalje se u potpunosti priznaju troškovi za osobne automobile koji se koriste izravno u obavljanju određenih djelatnosti, kao što su autoškole, taksi-službe, djelatnosti iznajmljivanja sredstava prijevoza, pomoć na cesti i na vodi, djelatnosti izvođenja i/ili održavanja plinskih, vodovodnih i drugih instalacija, hitnih intervencija i druge slične djelatnosti ako sredstva za osobni prijevoz služe isključivo za takvu djelatnost. Tehnički gledano, za računovođe, u slučajevima kada se ne može priznati pretporez, cjelokupni iznos računa (sa PDV-om) postaje trošak nabave, a podjela troškova 70:30 primjenjuje se na cjelokupni trošak nabave.   Zaključak za kraj U smislu priznavanja troškova vezanih uz nabavu, najam i korištenje vozila za osobni prijevoz, nema promjena u obračunu poreza na dobit. Jedina promjena odnosi se na ukidanje pretporeza u tim slučajevima.   Tibor Jankač