info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Porezni tretman troškova reprezentacije i promidžbe - Arhiva 10.05.2010

Kako više-manje svi mi volimo biti počašćeni ili dobiti nekakav poklončić, tako je i ova tema uvijek interesantna. Naravno, u ovom članku nećemo davati ideje tipa što pokloniti već ćemo se ukratko pozabaviti poreznom problematikom troškova ugošćenja i poklona u poslovnom svijetu. Dakle, ukoliko ste poduzetnik, a niste škrtac ili škrtica, moglo bi vas zanimati.   Što je reprezentacija? Reprezentacijom zovemo troškove: - ugošćenja poslovnih partnera (hrana i piće, troškovi odmora, športa, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor), te - darova sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda. Često se u praksi misli da su to oni troškovi kada odete na ručak sa kolegama iz firme, pa potom donesete račun u knjigovodstvo. Ili kad kupite kavu, sokove, kekse i sl., pa sve to „potamanite“ na račun poduzeća ili obrta. E to nije reprezentacija. Bar ne službeno. Zašto? Jer privatne potrebe zaposlenika, kao što su glad, žeđ (osim vode), i ostale slične sporedne pojave, u pravilu nisu poslovni trošak, osim kao plaća. Da, plaća u naravi. Pa bi onda na sve pojedeno i popijeno još trebalo obračunati doprinose i poreze na dohodak i prireze i…to je to. Zaključak: bolje je biti poslovni partner nego zaposlenik! Jer, za poslovnog partnera može sve to bez doprinosa i dr. Isto vrijedi za ostale gore navedene troškove. Tako, ako vas posjeti poslovni partner, a trošak smještaja u hotelu ide na teret vašeg poslovanja, trošak hotela smatrati će se reprezentacijom. To znači, da će se porezno priznati 30% troška na temelju računa, dok će preostalih 70% biti također trošak, ali neće umanjiti osnovicu poreza na dobit kod obračuna poreza na dobit na kraju godine. Ako pritom tražite R-1 ili R-2 račun, a obveznik ste PDV-a, možete odbiti i pretporez u visini od 30% od iznosa PDV-a na računu. Za malo veselja. Ako ste pak zaposlenik, trošak smještaja biti će u potpunosti priznat ako se radi o smještaju na službenom putu. A službeni put znači da ste poslovno upućeni u mjesto udaljeno najmanje 30 kilometara od mjesta rada i/ili mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta. Ako smještaj ne zadovoljava ovaj kriterij, tada će se trošak smještaja smatrati plaćom. Ako niste u radnom odnosu, već recimo direktor ili vlasnik ili netko treći, tada će se taj trošak smatrati drugim dohotkom. Pa opet plaćaj doprinose, porez na dohodak i prirez. Možda dobijete i zahvalnicu od države. Osim ugošćenja i sl., troškovima reprezentacije smatraju se i troškovi reklamnih proizvoda i sl., osim ako se ne radi o troškovima promidžbe. Kada su pokloni trošak promidžbe? Zašto je bitno da li se radi o reprezentaciji ili promidžbi. Pa zato što je promidžba 100% priznat trošak, a i pretporez se sada može odbiti u potpunosti. Dakle, čitajte pažljivo: Pravilnik o porez na dobit kaže: Iznimno od…, ne smatraju se reprezentacijom proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika prilagođeni za te svrhe (poklanjanje poslovnim partnerima) s oznakom »nije za prodaju«, te drugi reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično) dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca, a ako se daju potrošačima, ne smatraju se reprezentacijom do 80,00 kuna pojedinačne vrijednosti. Novi pravilnik o PDV-u kaže: reprezentacijom se ne smatra (smatra se promidžbom) davanje poklona u vrijednosti do 80,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti, uz uvjet da se daju povremeno i ne istim osobama. Pritom, povremeno znači jednoj osobi u jednom tromjesečju. Znači, ako poklon zadovoljava ove definicije (kada se ne radi o reprezentaciji), porezno gledano, prošli ste povoljno. Ako sve napisano ne možete zapamtiti, spremite si ovaj tekst kao podsjetnik. Bar za neko vrijeme, dok ponovo ne dođe do promjene zakona. Tibor Jankač, dipl.oec.