info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Poseban porez na isplatu dividende i dobiti - Arhiva 17.08.2009

Novine u porezima donijele su nam i poseban porez na dividende i dobitke. U članku ćemo se osvrnuti na osnovne značajke ovog poreza.   Što se oporezuje? Oporezuje se isplata dobiti ili dividende koju domaće trgovačko društvo isplaćuje svojim vlasnicima u razdoblju od 01.08.2009. do 31.12.2010. Pritom nije bitno da li se isplaćuje dobit npr. za 2007., 2008. godinu ili predujam dobiti za 2009. godinu. Bitan je datum kada je dobit isplaćena.   Poseban porez plaća se samo na dividende i dobit domaćih fizičkih i pravnih osoba. Dakle, nerezidenti tj. strane fizičke i pravne osobe, vlasnici domaćih društava, banaka i dr., ne plaćaju ovaj porez. Komentar dopišite sami. Pritom, ukoliko strana osoba ima u RH prebivalište ili uobičajeno boravište, plaća ovaj porez kao rezident RH. Porez se plaća i na dobit/dividende kada su vlasnici domaće ustanove, vjerske zajednice, udruge građana, te zadruge i dr.   Poseban porez nije porez na dohodak od kapitala jer se oporezuje i isplata pravnim osobama (porez na dohodak je vezan uz isplate fizičkim osobama).   Tko je obveznik plaćanja poreza? Porez obračunava i plaća isplatitelj dobiti, dakle društvo čija se dobit isplaćuje.   Porezne stope 2% - za iznos isplate mjesečno od 3.000,01 do 6.000,00 kuna, 4% - za iznos isplate mjesečno od 6.000,01 kn nadalje.   Porezna osnovica Kao i kod plaća, iznos poreza obustavlja se iz isplate dobiti. To konkretno znači da plaćanje poreza umanjuje dobit za isplatu. Ovo je bitno znati jer, kad smo isplatili određeni iznos dobiti, trebamo računati da je porezno i knjigovodstveno isplaćena dobit veća za iznos poreza.   Kako se obračunava porez:   Porez = Iznos isplate dobiti x %porez   Iznos isplate dobiti – Porez = Neto iznos za isplatu   Prema Zakonu o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, isplata dobiti/dividende do 3.000,00 kuna mjesečno prema jednom vlasniku/dioničaru nije oporeziva ovim porezom.   Ukoliko je iznos isplate dobiti 3.000,01 kn u jednom mjesecu i prema jednom vlasniku, morati će se obračunati i platiti poseban porez od 2% na ukupan iznos isplate, dakle 60,00 kn (3.000,01 x 2%). No, to znači da vlasnik „na ruke“ dobiva 2.940,01 kn, a ne 3.000,01 kn! Da je isplata na ruke iznosila 3.000,00 kn i manje, ne bi trebalo isplatiti porez i njime teretiti zadržanu dobit. Znam da se zgražate ali idemo dalje. Ukoliko isplata dobiti u jednom mjesecu, prema jednom vlasniku, iznosi 6.000,01 kn, na cijeli iznos računa se 4% poreza, što konkretno znači da društvo treba platiti za račun vlasnika porez od 240,00 kn. Vlasnik će na ruke dobiti 5.760,01 kn. Da si je isplatio 6.000,00 kn, porez bi iznosio 120,00 kn (2%), a iznos „na ruke“ bio bi 5.880,00 kn.   Zaključak: savjetujte se sa knjigovođom prilikom prvih isplata dobiti.   Ukoliko se isplaćuje dobit iz razdoblje 2001.-2004., nemojte zaboraviti na obračun dohotka od kapitala 15%, koji i dalje vrijedi i uz koji se obračunava poseban porez.   Poreznoj upravi mjesečno se podnosi obračun posebnog poreza (IPP), do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.