info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Poticaji, bespovratne potpore, mogućnosti financiranja i razvoja (2. dio) - Arhiva 10.07.2012.

Poticaji, bespovratne potpore, mogućnosti financiranja i razvoja (2. dio)

Barbara Kolarić-Kalanj i Damir Kolarić Ulaskom Hrvatske u EU za poljoprivredno prehrambenu prerađivačku industriju nastupaju nove okolnosti koje iziskuju potrebu njene što brže prilagodbe i jačanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Javni natječaj za dodjelu bespovratnih namjenskih sredstava u provedbi Programa povećanja konkurentnosti i prilagodbe hrvatske poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačke industrije zajedničkom EU tržištu.Natječaj je objavljen u NN 66/12  15.06.2012. i otvoren je 45 dana od objave natječaja. Ukupan iznos sredstava raspoloživ za sufinanciranje u okviru ovog natječaja  iznosi  50.000.000,00  kuna. Što se potiče? Sufinancirat će se projekti do 35% opravdanog troška unutar slijedećih mjera: v     Mjera 1. Modernizacija tehnoloških procesa i uvođenje novih tehnologija i proizvoda 
  • sufinanciranje : do maksimalnog iznosa 2.000.000,00 kuna
v     Mjera 2. Ulaganja u zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u prehrambeno-prerađivačkoj industriji i usklađivanje s IPPC direktivom
  • sufinanciranje : do maksimalnog iznosa  3.000.000,00 kuna
v     Mjera 3. Potpora marketinškim, razvojnim aktivnostima, aktivnostima istraživanja tržišta proizvođača za ulazak na europska, regionalna i treća tržišta i u trgovačke lance,
  • sufinanciranje : do maksimalnog iznosa 500.000,00 kuna
v     Mjera 4.  Uvođenje i primjena sustava upravljanja procesom u objekte za proizvodnju hrane i hrane za životinje, te stjecanje pojedinih certifikata u proizvodnji hrane (HACCP, ISO 22000:2005 – Sustav upravljanja sigurnošću hrane, certifikacija proizvoda prema GLOBALGAP normi; International Food Standard (IFS) i dr.)
  • sufinanciranje : do maksimalnog iznosa 50.000,00 kuna
v     Mjera 5. Obrazovanje i usavršavanje ljudskih resursa za rad na inozemnim tržištima.
  • sufinanciranje : do maksimalnog iznosa 50.000,00 kuna
Tko se može prijaviti? Prihvatljivi korisnici su trgovačka društva, obrti i zadruge te laboratoriji unutar pravne osobe ukoliko njihova ulaganja nisu sufinancirana iz drugih programa potpora. Prijave za ona ulaganja koja mogu biti sufinancirana sredstvima IPARD programa, neće se razmatrati prema ovom natječaju. Podnositelji prijave moraju biti registrirani sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u RH . Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
  • proizvodna trgovačka društva, obrti i zadruge industrijskih grana čija je djelatnost pretežito proizvodnja hrane i pića (prema NKD 2002. DA 15 Proizvodnja hrane i pića; prema NKD 2007. C 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda i C 11 Proizvodnja pića),
  • te trgovačka društva, obrti i zadruge čija je djelatnost proizvodnja hrane i pića, a koji su prema NKD 2002. registrirani u djelatnosti A 01 poljoprivreda, lov i usluge povezane sa njima i B 05 Ribarstvo i uzgoj riba i usluge povezane s njima prema NKD 2007. A 01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti i A 03 Ribarstvo .
  • Pravo sudjelovanja na natječaju za ulaganja u laboratorije imaju i pravne osobe ili laboratoriji unutar pravne osobe, čija je djelatnost prema NKD 2002. K 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza; prema NKD 2007. M 71.2 Tehničko ispitivanje i analiza, koje imaju ugovorenu suradnju sa subjektima u poslovanju s hranom i hranom za životinje.
Prijavna  dokumentacija i sve ostale informacije vezano uz prijavu na natječaj dostupne su na službenim web stanicama Ministarstva poljoprivrede.   Za dodatne informacije možete kontaktirati autore ovog teksta: mob. 091-5367 632,  092-1246 075  ili na e-mail: info@db-konzalting.com.hr