info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Predaja financijskih izvještaja za 2009. godinu

Bliži se trenutak predaje financijskih izvještaja za trgovačka društva za 2009. godinu. Bitan dio financijskih izvještaja su i Bilješke. U ovom članku dajemo kratak pregled izvještaja i obračuna koje trgovačka društva trebaju predati za 2009. godinu. Godišnji statistički izvještaj Predaje se FINI do 31.03.2010.g. Predaju se: bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci. Godišnji statistički izvještaj ne razlikuje se od godišnjih izvještaja za Poreznu upravu, osim u dodatnim podacima. Ukoliko društvo nije radilo tijekom protekle godine, obvezno je FINI do 31.03.2010.g. dostaviti Izjavu o neaktivnosti. Do 30.06.2010.g. na FINU se za potrebu javne objave, uz već navedene izvještaje, podnose i: Mali poduzetnici -         bilješke uz financijske izvještaje, -         revizorsko izvješće (ako izvješća podliježu reviziji), -         odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća, -         odluka o prijedlogu podjele dobitka ili pokriću gubitka. Srednji i veliki poduzetnici, uz sve navedene izvještaje podnose i: -         izvješće o novčanom toku i -         izvješće o promjenama kapitala. Do 30.09.2010. podnose se konsolidirana financijska izvješća. O primitku godišnjih financijskih izvještaja FINA obavještava sudski registar. Izvještaji prema Poreznoj upravi Iako se već duže vrijeme govori o uvođenju jedinstvenog registra financijskih izvještaja, još uvijek postoji obveza podnošenja financijskih izvještaja i na FINU i na Poreznu upravu. Tako, do 30.04.2010.g. na PU podnose se: -         bilanca, račun dobiti i gubitka, -         prijava poreza na dobit (PD), -         godišnja prijava PDV-a (PDV-K), -         obračun članarine turističkim zajednicama (ukoliko je društvo obveznik) i -         obračun spomeničke rente (ukoliko je društvo obveznik). Uz navedeno, Obračun naknade za općekorisnu funkciju šuma podnosi se Hrvatskim šumama. Za članarinu i doprinos prema Hrvatskoj gospodarskoj komori ne podnosi se godišnji obračun. Treba naglasiti da u članku nismo posebno obradili obveze poduzetnika koji posluju po posebnim propisima.