info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Predaja financijskih izvještaja za javnu objavu, Primjene snižene stope PDV-a na piljevinu i refile,...

Predaja financijskih izvještaja za javnu objavu, Primjene snižene stope PDV-a na piljevinu i refile, na uslugu transporta i distribucije plina, na uslugu transporta plina i na ulaznice, Plan godišnjeg odmora, Kolektivni ugovor ugostiteljstva počinje se primjenjivati na sve ugostitelje

  Pripremila: Biljana Stanković, porezna savjetnica Objavljeno: 20.06.2022. 1) Predaja financijskih izvještaja za javnu objavu Nakon predaje godišnjih poreznih izvješća, poslovni subjekti slijedeću veliku obvezu predaje financijskih izvještaja trebaju ispuniti do 30.06.2022., a radi se o predaji financijskih izvještaja za javnu objavu. Obveza se odnosi na subjekte registrirane u Republici Hrvatskoj, ali i na podružnice inozemnih poslovnih subjekata koje djeluju u Hrvatskoj. One predaju godišnje financijsko izvješće za javnu objavu u rokovima i na način propisan i za ostale obveznike, no njihova računovodstvena dokumentacija sastavlja se prema propisima na snazi u državi osnivača podružnice i pri predaji se prilažu i ovjereni prijevodi. Produženi rok za predaju financijskih izvješća do 30.09.2022. propisan je za poslovne subjekte sa poslovnom godinom jednakom kalendarskoj, a koji sastavljaju konsolidirana izvješća, ako se radi o poslovnom subjektu koji je matično društvo. Naglašavamo da je za matična društva propisan rok predaje od 9 mjeseci nakon završetka poslovne godine. Rokove podnošenja izvješća za javnu objavu preporučljivo je poštivati jer su propisane dosta visoke kazne za obveznike i odgovorne osobe (direktore).   2) Primjena snižene stope PDV-a na piljevinu i refile Središnji ured Porezne uprave RH dana 10.05.2022. godine objavio je službeno mišljenje na upit poreznog obveznika o primjeni snižene stope PDV-a od 13% na piljevinu i refile. Porezni obveznik postavio je pitanje, da li se snižena stopa PDV-a od 13% propisana za ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku iz KN oznake 4401 odnosi na sve proizvode iz KN oznake 4401 ili samo na ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku. U odgovoru Središnjeg ureda Porezne uprave RH pojašnjava se da se snižena stopa PDV-a primjenjuje na proizvode iz KN oznake 4401, a time i na piljevinu i refile.   3) Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta i distribucije plina Vezano uz primjenu snižene stope PDV-a na isporuku prirodnog plina i usluge vezane uz tu isporuku, Središnji ured Porezne uprave izdao je 17.05.2022. službeno mišljenje Klasa: 410-19/22-02/111, Urbroj: 513-07-21-01-22-2 o obračunu PDV-a na uslugu transporta i distribucije plina. Porezni obveznik, koji je tvrtka dobavljač plina, navodi da porezni obveznici opskrbljivači plinom plaćaju plin i pripadajuće naknade prema računima koje im izdaje tvrtka dobavljač plina i tvrtke koje obavljaju poslove transporta i distribucije plina. Ove koje obavljaju poslove transporta i distribucije, svoje naknade temelje na tarifama određenim od strane državne agencija HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija) za korištenje transportnog odnosno distribucijskog sustava. Porezni obveznik navodi da većina tvrtki distributera smatra da bi se na uslugu transporta i distribucije trebalo obračunavati PDV prema stopi od 5% (umjesto 13%, do 31.03.2023.), jer se radi o naknadi vezanoj za isporuku plina. Porezni obveznik dodatno navodi da bi obračun PDV-a na naknadu za transport i distribuciju doveo opskrbljivače plinom u nepovoljnu situaciju, jer bi oni na svojim izlaznim računima za plin obračunavali PDV po stopi od 5%, dok bi im ulazni računi za distribuciju sadržavali PDV po stopi od 25%, zbog čega bi stalno bili u preplati PDV-a i iz mjeseca u mjesec trebali potraživati povrat PDV-a… U odgovoru Središnjeg ureda navodi se da se „za potrebe oporezivanja PDV-om primjenjuje pojam jedinstvene transakcije, osobito kada su dva elementa ili radnje ili više njih koje izvrši porezni obveznik toliko usko povezani  da objektivno čine jednu gospodarski nerazdvojivu isporuku, čije bi razdvajanje u svrhu oporezivanja bilo umjetno. Usluga se smatra pomoćnom glavnoj isporuci, osobito kada za klijente ne predstavlja cilj sam po sebi, već sredstvo za korištenje najboljih uvjeta pružateljeve glavne isporuke te u tom slučaju slijedi poreznu sudbinu glavne isporuke. Stoga, porezni obveznik koji obavlja isporuku prirodnog plina i pri tome obračunava naknade za usluge transporta i distribucije prirodnog plina, PDV obračunava po stopi od 5% na tu jedinstvenu transakciju. Međutim, ako porezni obveznik ne obavlja isporuku prirodnog plina, nego samo usluge transporta i distribucije plina, iste se oporezuju PDV-om po stopi od 25%.“ Dakle, oni koji pružaju samo uslugu transporta i distribucije plina, ne mogu obračunavati PDV na svoju naknadu po sniženoj stopi od 5%, odnosno 13%.   4) Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta plina Još jedno službeno mišljenje, Klasa: 410-19/22-02/97, Urbroj: 513-07-21-01-22-2, vezano na uslugu transporta plina izdano je 19.05.2022. godine od Središnjeg ureda Porezne uprave, a upit je postavio porezni obveznik koji obavlja energetsku djelatnost transporta plina (NKD šifra 4950 – cjevovodni transport) i u okviru te djelatnosti pruža uslugu transporta plina za koju trgovcima plinom i opskrbljivačima zaračunava naknadu za korištenje transportnog sustava (naknadu za uslugu transporta plina). U upitu je pojašnjeno da sukladno članku 3. stavku 2. točki 58. Zakona o tržištu plina (NN, br. 18/18 i 23/20), transport plina znači uslugu prijenosa plina kroz transportni sustav isključujući opskrbu plinom i trgovinu plinom, a uključujući tranzit plina i pomoćne usluge. Još jednom je potvrđeno da su snižene stope PDV-a od 13% odnosno 5% do kraja ožujka 2023. godine propisane za isporuku prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, zaračunate od isporučitelja prirodnog plina. Ako porezni obveznik ne obavlja isporuku prirodnog plina, nego samo uslugu transporta plina, svoju će uslugu oporezivati po stopi od 25%.   5) Primjena snižene stope PDV-a na ulaznice U travnju je Središnji ured Porezne uprave izdao mišljenje u vezi s oporezivanjem ulaznica PDV-om. Upit o stopi oporezivanja postavilo je predstavništvo Međunarodnog frizerskog festivala, na kojem će sudjelovati profesionalci u frizerskoj struci, strukovne škole i učilišta, proizvođači i distributeri frizerskih preparata i opreme, predstavnici stručnih časopisa i publikacija, a održavanje festivala podupiru Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, od 01. travnja 2022. godine PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na kinoulaznice, ulaznice za koncerte, sportska događanja i kulturna događanja osim onih iz članka 39. stavka 1. točke n) ovoga Zakona, a prema Pravilniku o PDV-u, snižena stopa od 5% plaća se na kinoulaznice, ulaznice za koncerte, sportska događanja natjecateljskog ili revijalnog karaktera i kulturna događanja osim onih iz članka 39. stavka 1. točke n) Zakona o PDV-u. Slijedom toga, snižena stopa od 5% ne može se primjenjivati na ulaznice za događaje na kojima se provode aktivnosti  kao što su revije frizura frizerskih stilista, edukativna predavanja i okrugli stolovi i sl.   6) Plan godišnjeg odmora Još jedna obveza za koju je potrebno ispoštovati propisani rok jest sastavljanje i donošenje plana godišnjeg odmora svih zaposlenika, kako bi se utvrdio raspored korištenja i unaprijed dogovorilo i obavijestilo sve zaposlenike o terminu korištenja slobodnih dana za ljetni odmor. Rok do kojeg treba sastaviti plan i dostaviti ga zaposlenima jest 30.06.2022., no naknadno se plan može mijenjati prema potrebama zaposlenih, poslodavca ili zbog nastupa bilo kakvih promijenjenih okolnosti. Poslodavac odnosno odgovorna osoba plan treba potpisati i dostaviti svim zaposlenicima.   7) Kolektivni ugovor ugostiteljstva primjenjuje se na sve ugostitelje Vrlo važna obavijest odnosi se na proširenje primjene kolektivnog ugovora u ugostiteljstvu na sve poduzetnike aktivne u ugostiteljskoj djelatnosti! Naime, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o proširenju primjene ovog kolektivnog ugovora na sve poslovne subjekte u ugostiteljskoj djelatnosti (djelatnosti prema NKD razredima 55 i 56). Poslodavci i njihovi djelatnici trebaju voditi računa o odredbama iz ugovora o minimalnoj plaći, tjednom odmoru, dodacima za prekovremeni rad, raspodjeli radnog vremena te svim ostalim detaljima propisanim u kolektivnom ugovoru.