info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Primanja umirovljenika koja ne obustavljaju isplatu mirovine - Arhiva 18.04.2012.

Primanja umirovljenika koja ne obustavljaju isplatu mirovine

S vremena na vrijeme postavi nam se pitanje u vezi ostvarivanja primanja umirovljenika ali uz uvjet da im se ne obustavi isplata mirovine. Kako naši penzići uglavnom primaju mirovine od kojih se ne može normalno živjeti, zakonodavac im daje mogućnost da na legalan način ostvare i neka dodatna primanja kako bi pokrpali svoj proračun i pritom ne izgubili glavni izvor egzistencije, svoju mirovinu. Umirovljenik – član uprave? No, prije nego krenemo u srž teme, napominjemo da umirovljenik-direktor društva stjecanjem tog statusa gubi pravo na mirovinu i postaje obveznik plaćanja doprinosa. Pritom je osnovica za obračun doprinosa prosječna bruto plaća u RH. Ako umirovljenik sklopi ugovor o radu s društvom, opet gubi pravo na mirovinu. Nimalo stimulativno. Osnovni kriterij Zanimljivi su nam oblici primanja gdje umirovljenik nije dužan plaćati mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te gdje se mirovina ne zamrzava. Upravo je obveza plaćanja doprinosa po nekoj osnovi (zaposlenje, obrt i srodne samostalne djelatnosti, status člana uprave osim prokurista itd.) kriterij zamrzavanja mirovine. Navedeno iznimno ne vrijedi za korisnike invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad (Zakon o mirovinskom osiguranju, čl.34., st.1.). Dakle, mirovinu ne obustavljaju slijedeća primanja: a) od djelatnosti za čije se obavljanje ne traži izdavanje odobrenja ili registracije i oporezuju se porezom na dohodak; b) od domaće radinosti i sporednih zanimanja; c) od poljoprivredne djelatnosti upisane u upisnik OPG-a; d) od iznajmljivanja nekretnina i pokretnina; e) od drugog dohotka (honorari i sl. – povremena samostalna djelatnost); f) po osnovi prokure u trgovačkom društvu. Obračunavanje poreza Na navedena primanja plaća se porez na dohodak i prirez. Postoji nekoliko načina obračunavanja poreza: Za djelatnosti gore navedene pod a), e) i f) porez se obračunava na način: Na ugovorenu bruto naknadu obračunava se porez na dohodak po stopi od 25% + prirez. Uvijek se mora ugovoriti bruto iznos naknade! Kod najmova (navedenih pod d) plaća se porez od 12% + prirez, gdje osnovica za porez iznosi 70% ugovorene bruto najamnine. Kod domaće radinosti, sporednih zanimanja i poljoprivredne djelatnosti (pod b i c) plaća se paušalni iznos poreza po stopi od 12% na osnovicu od 12.750,00 kuna godišnje, što iznosi 1.530,00 kn godišnje uvećano za prirez. Pritom, ukupni primici ne smiju prijeći svotu deset prosječnih mjesečnih bruto plaća ostvarenih kod pravnih osoba u razdoblju siječanj – kolovoz prethodne godine. Za 2011. godinu to je iznos od 76.570,00 kuna. Drugi oblici oporezivanja Kada osoba ostvari dohodak od spomenutih djelatnosti veći od 85.000 kuna godišnje, u narednoj godini mora po sili zakona ući u sustav PDV-a. To znači da mora početi voditi poslovne knjige i obračunavati porez na dohodak temeljem prijave poreza na dohodak. Moguće je voditi knjige i kada nema uvjeta za ulazak u sustav PDV-a. Osoba može odlučiti ući i u sustav poreza na dobit. U ovom članku samo navodimo ove alternativne načine obračunavanja poreza ali ih nećemo obrazlagati. Pravilnik o obliku i naćinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga (NN 100/07) daje pregled djelatnosti koji navodimo u nastavku: LISTA PROIZVODA KOJI SE MOGU IZRAĐIVATI U DOMAĆOJ RADINOSTI
17.10.4 Proizvodnja tekstilne pređa i konca od prirodnih vlakana – na tradicionalan način 1)
17.20.10 Proizvodnja tkanine (osim specijalnih tkanina), od prirodnih vlakana, osim pamučnih – na tradicionalan način 1)
17.20.20 Proizvodnja pamučne tkanine (osim specijalnih tkanina) – na tradicionalan način 1)
17.52.1 Proizvodnja užadi, konopaca, upletenih konaca i mreža – na tradicionalan način 1)
17.54.1 Proizvodnja tila, čipke, uske tkanine, pozamanterije i vez – samo ručnim radom 17.54.11 Proizvodnja uske tkanine; pozamanterije i slično – samo ručnim radom 17.54.12 Proizvodnja tila i druge mrežaste tkanine, pletene ili kukičane tkanine; čipka u metraži, trakama i motivima – samo ručnim radom 17.54.13 Proizvodnja veza u metraži, trakama i motivima – samo ručnim radom
17.54.1.03 Izrada ukrasnog pribora: vrpci, resa, pompona – loptica – samo ručnim radom
17.54.1.04 Izrada čipki u vrpcama ili u motivima vezenih tkanina; – samo ručnim radom
17.54.2 Proizvodnja pusta (filca), presvučeni, prekriveni ili laminirani, tuljci za higijenu ušnih kanala – samo ručnim radom
17.60.1 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina – samo ručnim radom
19.30.2.00 Izrada gornjih dijelova obuće i papuča – samo ručnim radom
20.52.1 Proizvodnja predmeta od pluta, slame i drugih pletarskih materijala; košarački i pletarski proizvodi – osim namještaja 20.52.11 Prirodno pluto, okorano ili grubo uobličeno (kao: blokovi, ploče, listovi i trake); drobljeno, granulirano ili mljeveno pluto; mljeveno pluto; otpaci od pluta 20.52.12 Proizvodi od prirodnoga pluta 20.52.13 Blokovi, ploče, listovi i trake, pločice svih oblika, čvrsti valjci, od aglomeriranoga pluta 20.52.14 Aglomerirano pluto; proizvodi od aglomeriranog pluta, d. n. 20.52.15 Pletenice i slični proizvodi od pletarskoga materijala; košarački, pletarski i slični proizvodi od pletarskog materijala – osim namještaja
21.25.0.03 (NN 101/95) Izrada sjenila za svjetiljke od papira, kartona i sličnih materijala
26.13.0.00 Slikanje na staklu i kristalu, boce, čaše i ostali proizvodi za kućanstvo – samo ručnim radom
26.15.0.03 Izrada staklenih sjenila za svjetiljke – samo ručnim radom
26.21.1 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta – na tradicionalan način 1) – proizvodnju keramičkoga stolnog posuđa i keramičkih proizvoda za druge potrebe u kućanstvu i u toaletne svrhe osim za ugrađivanje – proizvodnju figura i drugih ukrasnih keramičkih predmeta
36.63.0.10 Izrada raznovrsnih proizvoda – izrada predmeta za uspomenu i suvenira, izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira i izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća – samo ručnim radom –  izrada predmeta za uspomenu –  izrada suvenira –  izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira –  izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća
36.50.11 Izrada lutki, samo s ljudskim likom
36.50.12 Izrada igračaka koje predstavljaju životinje i druga bića (osim ljudi)
36.50.13 Proizvodnja dijelova i pribora za lutke s ljudskim likom
36.63.3 Izrada kišobrana, štapova za šetnju, dugmadi, presvučene dugmadi i njihovih dijelova – samo ručnim radom – izrada kišobrana – izrada štapova za šetnju –  izrada dugmadi – izrada presvučene dugmadi i njihovih dijelova
36.63.5 Proizvodnja proizvoda od ljudske i životinjske dlake, sličnih proizvoda od tekstilnih materijala – ali samo vlasulje
1)Tradicijski odnosno umjetnički obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom, oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet. LISTA USLUGA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SPOREDNO ZANIMANJE  
01.25.0      Uzgoj ostalih životinja, ali samo – skupljanje žaba – skupljanje puževa
02.01.0      Skupljanje šumskih proizvoda: kora, smola, trava, žira, divljega kestena, mahovine, lišaja; Skupljanje ljekovitih trava. –   sakupljanje kora –    sakupljanje smola –     sakupljanje trava –    sakupljanje žira –    sakupljanje divljega kestena –    sakupljanje mahovine –    sakupljanje lišaja –    sakupljanje ljekovitih trava
17.40.90 Usluge popravaka cerada i opreme za kampiranje –    usluge popravaka cerada –   usluge popravaka opreme za kampiranje
17.52.9 Usluge popravaka mreža i užarije – usluge popravaka mreža – usluge popravaka užarije
20.40.90 Usluge popravaka i održavanja ambalaže od drva i paleta –  usluge popravaka i održavanja ambalaže od drva –  usluge popravaka i održavanja paleta
20.51.90 Usluge popravaka i održavanja ostalih proizvoda od drva, d. n. –    usluge popravaka i održavanja drški –    usluge popravaka i održavanja dijelova za alat –    usluge popravaka i održavanja metla –    usluge popravaka i održavanja četaka –    usluge popravaka i održavanja kalupa za obuću –    usluge popravaka i održavanja vješalica –   usluge popravaka i održavanja pribora za kuhinju –  usluge popravaka i održavanja vješalica za odijela i šešire (zidnih i stojećih) –   usluge popravaka i održavanja figurica –   usluge popravaka i održavanja ukrasa –   usluge popravaka i održavanja intarzija –   usluge popravaka i održavanja kovčega –  usluge popravaka i održavanja kutija za nakit – usluge popravaka i održavanja pribora za jelo i sl. proizvoda –   usluge popravaka i održavanja špula –  usluge popravaka i održavanja poklopaca –  usluge popravaka i održavanja bobina –  usluge popravaka i održavanja namota za konac i sl. –  usluge popravaka i održavanja tokarskih proizvoda od drva –  usluge popravaka i održavanja ostalih proizvoda od drva
25.13.90 Usluge popravaka i održavanja proizvoda od gume (osim za vanjske gume) –  usluge popravaka i održavanja prijenosnih vrpca od gume –  usluge popravaka i održavanja prijenosnoga remena od gume –  usluge popravaka i održavanja pogonskog remena od gume –   usluge popravaka i održavanja odjevnih proizvoda od gume –   usluge popravaka i održavanja prostirača za pod od gume –   usluge popravaka i održavanja gumirane tekstilne robe –   usluge popravaka i održavanja prstenova od gume –   usluge popravaka i održavanja prirubnica od gume –   usluge popravaka i održavanja brtvila od gume –   usluge popravaka i održavanja obloga za kotače i sl. od gume –   usluge popravaka i održavanja madraca za napuhavanje od gume
26.21.0.02 Oslikavanje figura i drugih ukrasnih keramičkih pred­meta –   oslikavanje figura –   oslikavanje drugih ukrasnih keramičkih predmeta
26.40.92 Usluge popravaka i održavanja keramičkih cijevi, odvoda, žljebnjaka i pribora za cijevi uključujući usluge sustava keramičkih cijevi osim u industrijskim pogonima –   usluge popravaka i održavanja keramičkih cijevi –   usluge popravaka i održavanja odvoda –   usluge popravaka i održavanja žljebnjaka – usluge popravaka i održavanja pribora za cijevi uključujući usluge sustava keramičkih cijevi osim u industrijskim pogonima
26.81.90 Usluge popravaka i održavanja mlinskog i brusnog kamena, kamena za poliranje i slično, bez instalacije (montaže) –  usluge popravaka i održavanja mlinskog kamena –  usluge popravaka i održavanja brusnog kamena –  usluge popravaka i održavanja kamena za poliranje i slično, bez instalacije (montaže)
28.40.11 Usluge kovanja metala samo za potkivanje životinja
35.12.9 Usluge održavanja, popravaka, preinaka i opremanja čamaca za razonodu i sport – samo ručnim radom – usluge održavanja, popravaka, preinaka čamaca za razonodu i sport – samo ručnim radom – usluge opremanja čamaca za razonodu i sport – samo ručnim radom
36.63.9 Usluge prepariranja
52.71.1 Usluge popravaka obuće i drugih kožnih predmeta – usluge popravaka obuće – usluge popravaka drugih kožnih predmeta
52.74.1 Usluge popravaka predmeta za osobnu upotrebu i kućanstvo uključuju: –  popravak bicikala –  krpanje –  manje prepravljanje odjeće –  podešavanje klavira –  popravak tekstilnih proizvoda za kućanstvo
74.82.1 Usluge pakiranje pošiljka i zamatanje darova –  usluge pakiranje pošiljka –   zamatanje darova
93.05.11 Usluge skrbi za kućne ljubimce, ali samo dnevno čuvanje kućnih ljubimaca.
93.05.12 Ostale usluge, d. n. Ovaj podrazred uključuje: – astrološke djelatnosti –  spiritualističke djelatnosti –  rodoslovne organizacije –  čistače cipela –  nosače –   čuvare parkiranih automobila itd.
93.05.02 Uslužno pi­lje­nje drva za domaćinstva
93.05.02 Uslužno pečenje plodina
95.0 Usluge kućanstava koja zapošljavaju poslugu, ali samo usluge kućanstvima u smislu: –  pranje odjeće –  glačanje odjeće –  čišćenje
  Tibor Jankač