info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Primici u naravi

Primici u naravi

Objavljeno: 28.10.2014. Što je primitak u naravi? Primitak u naravi je nenovčana korist koju zaposlenici i ostale osobe primaju od poslodavca. Takve koristi su oporezive. Zakon o porezu na dohodak (i Pravilnik o porezu na dohodak) tretira ih izjednačeno sa isplatom plaće i drugog dohotka, a Zakon o PDV-u (i Pravilnik o PDV-u) smatra ih oporezivim isporukama. Dakle, velikodušnost je lijepa ali košta! Što se smatra primitkom u naravi? Primitkom u naravi smatra se:
  1. Korištenje poslovnih zgrada i njihovih dijelova, te stambenih zgrada, stanova i garaža. Primjer: poslodavac daje svojem zaposleniku stan na korištenje, bez naknade. U tom slučaju, smatra se da je poslodavac svojem zaposleniku isplatio dodatnu neto-plaću u iznosu tržišne cijene najma (ovisno o površini stana i mjestu u kojem se nekretnina nalazi) i dužan je obračunati doprinose, porez na dohodak i prirez na tu neto-plaću. Uz navedeno, poslodavac (ako je obveznik pdv-a) morati će obračunati PDV iz najamnine (ne na najamninu – smatra se da tržišna cijena najma u sebi već sadrži PDV) i platiti ga državi.
  2. Korištenje kuća za odmor ili odmarališta, bez naknade. Primjer: poslodavac posjeduje odmaralište na moru i svoje djelatnike šalje na besplatan boravak u njemu. Tada će biti potrebno utvrditi tržišnu cijenu smještaja i tretirati je kao neto-plaću u prethodnom primjeru. Obračunavanje PDV-a radi se po prinicpu iz prethodnog primjera.
  3. Davanje darova djelatnicima. Ukoliko se daruje djelatnika, vrijednost dara do 400,00 kn (sa uključenim PDV-om) ne predstavlja primitak u naravi, već samo vrijednost iznad 400,00 kn. Primjer: poslodavac pokloni svojoj radnici parfem u vrijednosti 450,00 kn. Kako se vrijednost preko 400,00 kn smatra primitkom u naravi, preostalih 50,00 kn pridodati će se njezinoj plaći i obračunati će se sva davanja koja iz toga proizlaze. Ukoliko se daruje fizička osoba koja nije u radnom odnosu, niti je poslovni partner (ili zaposlena kod njega) ili potencijalni poslovni partner ili kupac, vrijednost dara sa PDV-om predstavlja primitak u naravi, a oporezuje se kao drugi dohodak.
  4. Dar djetetu zaposlenika, starosti do 15 godina, ne smatra se drugim dohotkom do iznosa (vrijednosti) od 600,00 kuna. Dar u tom smislu ne smije biti u novcu.
  5. Davanje pozajmica i kredita bez kamata ili uz kamate niže od 3%, smatra se isplatom primitka u naravi. Primjer: poslodavac je djelatniku isplatio zajam uz 1% (sa uključenim PDV-om). Primitak u naravi tada predstavlja iznos kamate od 2% (3%-1%) i smatra se uvećanjem neto-plaće. Iz primitka će također trebati obračunati i platiti PDV.
  6. Davanje dionica bez naknade, pri čemu iznos primitka u naravi predstavlja tržišna vrijednost tih dionica.
  7. Davanje na korištenje prijevoznih sredstava u vlasništvu poduzetnika u privatne svrhe. I šećer na kraju! Iako ovdje zadnji po redu, ovo je najčešći oblik primitka u naravi. Kada poduzetnik preda zaposleniku ili drugoj osobi vozilo na cjelodnevno korištenje, dakle i van radnog vremena, smatra se da je korisnik vozila primio primitak u naravi. Postoje dva načina utvrđivanja primitka:
  1. Mjesečni primitak u visini 1% nabavne vrijednosti vozila (s PDV-om) ili u visini 20% o rate operativnog leasinga,
  2. Utvrđivanje primitka na temelju stvarne uporabe vozila tj. na temelju prijeđenih kilometara. Tada treba voditi evidenciju prijeđenih kilometara, a primitak se računa množenjem broja kilometara i naknade po kilometru od 2,00 kn (uključuje PDV).

U oba slučaja, na primitak u naravi obračunati će se doprinosi, porez na dohodak i prirez. Pošto se prilikom nabave automobila za osobni prijevoz ne priznaje pretporez, prilikom obračuna primitka u naravi ne obračunava se PDV. Ukoliko se radi o sredstvima zračnog i pomorskog prometa, jedinica za obračun je sat uporabe, a obračunska vrijednost je tržišna cijena sata najma takvog sredstva. Još jedna napomena uz obračun primitka u naravi temeljem korištenja osobnog vozila: uobičajeno se troškovi korištenja osobnog vozila porezno priznaju u visini 70% ukupnog troška (s uključenim PDV-om). U slučaju da je ugovoreno korištenje vozila i u privatne svrhe, kada se obračunava primitak u naravi, troškovi korištenja tog vozila su u cijelosti porezno priznati (sa uključenim PDV-om). Način obračuna poreza Ukoliko je primatelj primitka u naravi zaposlenik, kao što je vidljivo iz navedenih primjera, primitak u naravi tretira se kao neto-plaća. Ukoliko je primatelj osoba izvan radnog odnosa, primitak u naravi smatra se drugim dohotkom. To znači da treba obračunati doprinose za mirovinsko osiguranje od 20% (I i II stup), doprinos za zdravstveno osiguranje od 15% i porez na dohodak od 25%, te prirez (ovisno o mjestu gdje je primatelj prijavljen). U oba slučaja PDV se obračunava na iznos neto primitka isključivo u slučaju ako je prilikom nabave sredstva ili troška, koji se daje osobi bez naknade, korišten pretporez. Tibor Jankač, dipl.oec.