info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Prodaja na daljinu, posebni postupci oporezivanja PDV-om, ukidanje oslobođenja na uvoz pošiljki do 1...

Prodaja na daljinu, posebni postupci oporezivanja PDV-om, ukidanje oslobođenja na uvoz pošiljki do 160 kuna, PDV na troškove testiranja

Objavljeno: 09.07.2021. Autorica: Biljana Stanković, porezna savjetnica Od 01.07.2021. nastupile su promjene u načinu oporezivanja prodaje na daljinu. Mijenja se i oporezivanje uvezene robe (npr. narudžbe sa Amazona, Alibabe i dr.). Pročitajte u nastavku: 1) Posebni postupci oporezivanja PDV-om od 01. srpnja 2021. godine Početkom ovog mjeseca na snagu su stupile izmjene propisa o porezu na dodanu vrijednost (PDV) koje se već dosta dugo najavljivalo, kako bi se na vrijeme obavijestilo porezne obveznike o njihovim novim mogućnostima i obvezama. Do prije nekoliko dana za jednu skupinu usluga obveza PDV-a prijavljivala se putem sustava MOSS (Mini One Stop Shop) u samo jednoj državi članici EU za isporuke u toj i svim drugim državama članicama EU i na taj način se poreznim obveznicima ta obveza pojednostavljena i olakšana. Mjesečna prijava obveze PDV putem sustava MOSS bila je moguća za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge. Od sada će korištenje sustava preimenovanog u OSS (One Stop Shop) biti moguće i za slijedeće tipove isporuka:
  • Usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar EU,
  • Prodaja dobara na daljinu unutar EU, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke,
  • Usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar EU, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje
  • Prodaja dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja, i
  • Prijava i plaćanje PDV-a na uvoz
Prijava u sustav OSS moguća je još od travnja, no treba reći da ni sada nije obavezna, međutim, tada se porezni obveznik mora registrirati za PDV u svakoj državi članici u kojoj je mjesto oporezivanja njegovih isporuka. Prodaja dobara na daljinu Propisima je uveden novi prag od 77.000,00 kuna, prema kojem se određuje mjesto oporezivanja isporuke dobara na daljinu. Prije prelaska praga, mjesto oporezivanja dobara PDV-om jest mjesto sjedišta isporučitelja. Po prelasku praga, mjestom oporezivanja postaje mjesto primatelja odnosno mjesto gdje završava prijevoz dobara kupcu. U tom mjestu odnosno državi isporučitelj postaje obveznik PDV i na njemu je tek da odabere hoće li se prijaviti u sustav OSS ili se u toj državi tek registrirati za PDV. Bitno je i da isporučitelj dobara tijekom godine vodi računa o iznosu isporuka i u slučaju da prijeđe prag od 77.000,00 kuna obvezan je Poreznoj upravi podnijeti obrazac „e-trgovina“ najkasnije 8 dana od izvršene isporuke kojom je prešao prag. Prodaja dobara na daljinu uvezena iz trećih zemalja ili trećih područja IOSS (Import One Stop Shop) jest novi sustav oporezivanja PDV-om namijenjen za isporuke dobara na daljinu uvezenih iz trećih zemalja ili trećih područja. Radi se o dobrima u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kuna i nisu podložna plaćanju trošarina. Pošiljke male vrijednosti Najzanimljivija zakonska izmjena široj javnosti jest ona da se ukida oslobođenje od plaćanja PDV-a na uvoz pošiljki male vrijednosti do 160,00 kuna. Od sada, plaćat ćemo PDV i na robu naručenu iz npr. Kine, iako joj je vrijednost vrlo niska.   2) Obračun PDV-a na trošak testiranja na COVID-19 gostiju u hotelskom smještaju Središnji ured Porezne uprave izdao je službeno mišljenje o zaračunavanju PDV-a na troškove testiranja na COVID-19 zaračunate gostu na računu za hotelski smještaj. Službeno mišljenje izdano je kao odgovor na upit Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika i objavljeno dana 07. svibnja 2021. godine. U odgovoru je pojašnjeno da se kod prefakturiranja troškova kupcu u pravilu ne radi o prolaznim stavkama, već o vlastitim troškovima poreznog obveznika, koje on uobičajeno prevaljuje na kupca. Iz tog razloga, troškovi testiranja na COVID-19 koje je hotel platio za pojedinog gosta su troškovi koje je hotel imao u svom poslovanju i koje će zatim prevaliti na gosta. Oni će ulaziti u osnovicu naknade iskazane na računu ispostavljenom gostu i zato će se i na taj iznos troškova zaračunati PDV.