info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Program poticanja inovacija u turizmu - Arhiva 12.08.2012.

Program poticanja inovacija u turizmu

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja inovacija u turizmu „INOVATIVNI TURIZAM“ u 2012. godini. Koje se aktivnosti potiču? Bespovratna sredstva su namijenjena za razvoj različitih novih i inovativnih proizvoda održivog turizma kroz:
  1. projekte i programe unapređenja ukupne ugostiteljsko-turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama,
  2. uvođenje novih tehnologija u ugostiteljske objekte,
  3. inovativne proizvode u posebnim oblicima turističke ponude,
  4. afirmaciju turističkih atrakcija,
  5. inovativne turističke aranžmane,
  6. afirmaciju domaćih proizvoda u ugostiteljsko-turističkoj ponudi,
  7. razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu, odnosno uvođenje standarda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u ugostiteljske i turističke objekte (»Zeleni hoteli«, »Prijatelj okoliša«, »Plava zastava« i sl.), te razne vrste brendiranja,
  8. inovativna rješenja osiguranja pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Tko se može prijaviti? Za dodjelu bespovratnih sredstava kandidirati se mogu: trgovačka društva, obrti, zadruge, fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljskih i/ili turističkih usluga, turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove (zaštićenih područja, znanstveno-obrazovne, zdravstvene i dr.), udruge, klubovi, sportske organizacije, umjetničke organizacije, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave. Sufinanciranje: Ministarstvo sufinancira do 50% opravdanih (prihvatljivih) troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 200.000,00 kn po pojedinom korisniku,odnosno projektu ili programu.. Javni poziv otvoren do:  31. kolovoza 2012. Natječaj, cjelovit tekst programa i natječajna dokumentacija dostupni su na  službenim internet stranicama Ministarstva turizma (www.mint.hr). Ukoliko ste zainteresirani za navedeni program, slobodno nam se obratite ili kontaktirajte gđu Barbaru Kolarić-Kalanj na broj 091/536-7632.