info@ekonos.hr +385 1 4881 590
Promjene u oporezivanju dobiti II.dio - Arhiva 12.07.2010.

Promjene u oporezivanju dobiti II.dio - Arhiva 12.07.2010.

Promjene u oporezivanju dobiti II.dio

U prošlom broju započeli smo temu o promjenama u oporezivanju dobiti, koje su nastupile 01.07.2010. godine. U ovom broju nastavljamo: 1. Izuzimanja i skrivene isplate dobiti Što su izuzimanja i skrivene isplate dobiti? To su zapravo privatni troškovi vlasnika (dioničara), s njima povezanih osoba i zaposlenika (ako isti nisu obračunani kao plaća), koji terete društvo tj. poduzetnika. Do sada je poduzetnik mogao odlučivati da li će: a) na iste obračunati 35% poreza na dohodak od kapitala ili ih tretirati kao plaću u naravi (za zaposlenike), te potom troškove iskazati kao porezno priznate troškove (u smislu poreza na dobit) ili b) će ih tretirati kao porezno nepriznate troškove. Po novom Zakonu, više nema izbora. Ukinuta je mogućnost iskazivanja ovih troškova kao porezno nepriznatih troškova (plaćao se porez na dobit od 20%) i uvećana je stopa poreza na dohodak od kapitala sa 35% na 40%. Tako je sada jedina mogućnost obračunati na privatne troškove vlasnika, uvećane za PDV, porez na dohodak od 40% i prirez. Pritom nema mogućnosti odbitka pretporeza. Pojednostavljeno rečeno, računi za privatne troškove u poslovnim knjigama poduzetnika tretiraju se od sada isključivo kao isplata dohotka vlasniku uz oporezivanje sa porezom na dohodak od 40% i pripadajućim prirezom. Novost je i to da, ukoliko u postupku poreznog nadzora bude otkriveno da je poduzetnik ove troškove iskazao kao poslovne troškove i pritom nije obračunao porez na dohodak od 40%, porezni nadzor će iste uvećati za PDV, potom obračunati porez na dohodak od 40%, te na sve to obračunati porez na dobit od 20%. No, kao i do sada postoji mogućnost da se plaćanje privatnih troškova, uz odgovarajuću Odluku poduzetnika, proglasi isplatom zadržanog dobitka ili predujmom dobiti za tekuću godinu. Ovo ne vrijedi za poduzetnike koji u protekloj i tekućoj godini iskazuju gubitak od poslovanja. 2. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja za zaposlenike Od 01.07.2010.g. premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac isplati zaposleniku do 500,00 kuna mjesečno, ne smatraju se plaćom i porezno su priznati trošak za poslodavca. 3.Plovila, zrakoplovi, apartmani i kuće za odmor koje poduzetnik ima evidentirane u svojim knjigama, amortizirati će se kao porezno priznati trošak pod uvjetom da: a)   je poduzetnik registriran za djelatnosti iznajmljivanja i/ili prijevoza plovilima i zrakoplovima, odnosno za iznajmljivanje apartmana i kuća za odmor, b)   na osnovi korištenja plovila i zrakoplova ostvaruje godišnji prihod najmanje u visini 7% njihove nabavne vrijednosti, c)    a na osnovi korištenja apartmana i kuća za odmor ostvaruje najmanje 5% njihove nabavne vrijednosti. U suprotnom, amortizacija tih sredstava, kao i povezani troškovi uz navedenu imovinu, neće biti porezno priznati troškovi. Za poduzetnike koji su ova sredstva nabavili putem operativnog leasinga, prihodi moraju biti jednaki ili veći od troškova leasinga, da bi troškovi leasinga bili porezno priznati. Ukoliko poduzetnik koristi ovu imovinu i u privatne svrhe, dužan je izdati račun na svoje ime, te ga platiti ili kompenzirati (npr. sa dobiti). U suprotnom će biti potrebno obračunati porez na dohodak od kapitala.   Tibor Jankač, dipl.oec.