info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Promjene u oporezivanju dobiti III. dio - Arhiva 19.07.2010.

Promjene u oporezivanju dobiti III. dio

U protekla dva izdanja bavili smo se promjenama u novom Zakonu o porezu na dobit. U ovom broju nastavljamo. Prvo, moramo ispraviti navod iz članka od 05. srpnja 2010.g., a tiče se isplate predujmova dobiti. Naime u spomenutom članku naveli smo da se predujmovi dobiti za tekuću godinu smiju isplaćivati u gotovini i na tekući račun. Ovo je bilo predviđeno u prijedlogu Zakona no, u konačnom tekstu Zakona, određeno je da se predujmovi moraju isplaćivati isključivo na žiro-račun vlasnika, kao i dobici iz prethodnih godina. Tako, ako niste do sada otvorili privatni žiro-račun, a vlasnici ste društva ili obrta (dobitaša), krajnje je vrijeme da to učinite. Što je još novo? Dostavljanje Prijave poreza na dobit elektroničkim putem Srednji i veliki poduzetnici postaju obveznici podnošenja Prijave poreza na dobit isključivo elektroničkim putem. Dakle, Prijavu za 2010. godinu morati će predati putem internet servisa e-Porezna. To je ujedno preporuka i malim poduzetnicima jer putem e-Porezna i FINA servisa mogu predavati i ostale prijave tijekom godine. Porez po odbitku Od 01.07.2010. godine, ovaj poseban vid poreza na dobit obračunava se i plaća na sve usluge (fakture) inozemnih društava izvršene domaćim poduzetnicima, ukoliko su ta inozemna društva osnovana u državama izvan EU, koje imaju stopu poreza na dobit nižu od 12,5%. To su tvz. porezne oaze i tvz. off-shore kompanije. Porez po dobitku za primljene usluge od tih kompanija plaća se po stopi od 20%. Za pojedine usluge, autorska prava i kamate, prema ostalim inozemnim društvima i dalje se plaća porez po odbitku od 15%. Darovanja za zdravstvene potrebe fizičkih osoba Donacije do 2% od prošlogodišnjih prihoda smiju se isplaćivati i fizičkim osobama, za zdravstvene potrebe (liječenje, operativni zahvati, lijekovi, ortopedska pomagala), uz uvjet da iste nisu pokrivene osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem, i to isključivo na žiro-račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove. Naravno, uvjet je imati arhiviranu vjerodostojnu dokumentaciju o naravi isplate donacije. Povlastice i druge imovinske koristi Kod davanja povlastica i drugih oblika imovinske koristi fizičkim i pravnim osobama radi utjecanja da nastane ili ne nastane određeni događaj, ili da se određena radnja obavi bolje ili brže, ili da se propusti obaviti, nastali trošak nije porezno priznat. To nije novost, ali je novost da niti obračunana i plaćena davanja prema fizičkim osobama (drugi dohodak) u tom slučaju nisu porezno priznati trošak. Uz navedene promjene, bilo je i promjena u stjecanju uvjeta za prijenos poreznog gubitka kod pripajanja, spajanja i podjelama društava, te pooštravanja odredbi u vezi s transfernim cijenama, o čemu se savjetujte kod svojih računovođa.   Tibor Jankač, dipl.oec.