info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Reprezentacija i promidžba s poreznog aspekta

Nećemo gunđati o stalnim poreznim promjenama, kada nam idu u korist. A ova tema je, u smislu poreznih propisa, sada povoljnija za poduzetnike. Kako bi ovu temu mogli nazvati i Ugošćavanje i pokloni poslovnim partnerima,  u tekstu ćemo obuhvatiti i druge oblike darivanja poslovnih partnera. 1) Reprezentacija Reprezentaciju čine troškovi ugošćenja poslovnih partnera (hrana i piće, troškovi odmora, sporta, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor). Reprezentaciju ne čine troškovi ugošćavanja zaposlenika, članova uprave i vlasnika. O tome smo već pisali, pa sada nećemo širiti temu na isplatu plaće u naravi (kada primaju zaposlenici), isplatu dobiti ili dohodak od kapitala (kada primaju vlasnici). Reprezentaciju čine i pokloni poslovnim partnerima, ukoliko se zbog prevelike vrijednosti ne mogu razvrstati u neku drugu, povoljniju kategoriju. Ovdje zapravo i nema nekih novina u oporezivanju. Od 01.03.2012. godine kod reprezentacije nema prava na odbitak pretporeza, a trošak je porezno nepriznat u visini 70% iznosa troška reprezentacije. Porezno nepriznat trošak (konkretno 70% ukupnog troška nabave) jest iznos na koji se krajem godine obračunava porez na dobit, po stopi 20%. 2) Promidžba Ukratko, troškovima promidžbe, u poreznom smislu, smatraju se darivanja poslovnih partnera ako su istovremeno ispunjeni slijedeći zahtjevi: 1) ako se daju proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika, 2) ako su ti proizvodi ili roba prilagođeni za promidžbene svrhe i s oznakom nije za prodaju (napisana, nalijepljena ili na drugi način stavljena na proizvod); 3) ako su proizvodi ili roba za promidžbene svrhe u manjim pakiranjima u kojima se uobičajeno ne prodaje, već služe za testiranje, kušanje i sl.; 4) pojedinačna vrijednost (trošak nabave ili proizvodnje) nije veća od 160,00 kn. Prije je granica iznosila 80,00 kuna. Iznimno, ako se proizvodi koji imaju znak tvrtke ili proizvoda daju za uporabu u prodajnom prostoru kupca mogu se smatrati promidžbom i ako im je vrijednost veća od 160,00 kn. Iznimno, promidžbom se također može smatrati trošak koji nastaje kada se daju reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda ili drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično). Promidžbenim poklonima smije se darivati u razumnim količinama. Konkretno, ista osoba ne smije biti darivana češće od jednom tromjesečno. U suprotnom bi se trošak nabave dara smatrao reprezentacijom. Navedeno povlači za sobom da treba voditi evidenciju darivanja, tj. bilježiti kome je i kada predan dar. Kod troškova promidžbe pretporez se priznaje u cijelosti. K tome, trošak nabave promidžbenog materijala je u potpunosti porezno priznat trošak. Gledano sveukupno, trošak promidžbe je neusporedivo povoljniji za poduzetnika (naročito obveznika PDV-a) od reprezentacije, naročito kada se radi o većim iznosima. Samo da pojasnimo pojam troška nabave. Ukoliko je poduzetnik koji poklanja obveznik PDV-a, trošak nabave je cijena bez PDV-a (jer pretporez nije trošak). Ukoliko nije obveznik PDV-a, trošak nabave čini ukupna cijena sa uključenim PDV-om. 3) Uzorci Uzorci također spadaju u kategoriju darivanja poslovnih partnera (sadašnjih i potencijalnih), te se na njih primjenjuju prethodno navedeni kriteriji. Ukoliko npr. parfumerija u prodajnom prostoru drži uzorke parfema u posebno označenim bočicama, koje su namijenjene za korištenje isključivo u prodajnom prostoru, tada trošak nabave uzorka nije ograničen i predstavlja trošak promidžbe, uz pravo na odbitak pretporeza (prilikom nabave od dobavljača). 4) Nagradne igre Nagrade poklonjene u okviru zakonito organiziranih nagradnih igara ne podliježu navedenim ograničenjima, što znači da za organizatora znače trošak promidžbe uz pravo na odbitak pretporeza, bez obzira na vrijednost dara. 5) Ostali troškovi promidžbe Troškovi usluga oglašavanja i marketinga zapravo i nisu tema ovog članka, te ne podliježu navedenim ograničenjima, već se smatraju uobičajenim troškovima poslovanja. Ovo navodimo radi sličnosti u samom nazivu troškova. Također, donacije i sponzorstva su neka druga tema, o kojoj smo pisali u zasebnom članku. Tibor Jankač