info@ekonos.hr +385 1 4881 590

Rokovi za predaju financijskih izvještaja za 2020.g., kamatne stope i blagajnički maksimum u 2021. g...

Rokovi za predaju financijskih izvještaja za 2020.g., kamatne stope i blagajnički maksimum u 2021. godini

Objavljeno: 29.01.2021. Autorica: Biljana Stanković, porezna savjetnica U članku navodimo aktualne informacije, koje će vam biti od koristi tijekom 2021. godine. Pročitajte u nastavku:
 1. Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu
Ministarstvo financija objavilo je rokove za predaju financijskih izvještaja za 2020. godinu  FINA-i. Uslijed još uvijek prisutnih posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (NN 43/20) propisuje izmijenjene rokove za predaju financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije za poslovnu godinu koja je započela 01. siječnja 2020. godine.
 • Dostava statističkih izvješća (bilanca, račun dobiti i gubitka, dodatni podaci), GFI-POD u FINA-u – do 30.06.2021.
 • Prijava obveze konsolidacije Registru godišnjih financijskih izvještaja od strane matičnog društva – do 30.06.2021.
 • Dostava FINA-i financijskih izvješća za javnu objavu – do 31.08.2021.
 • Dostava FINA-i konsolidiranih financijskih izvješća za javnu objavu – do 31.10.2021.
 • Dostava FINA-i izjave o neaktivnosti – poduzetnici koji tijekom godine nisu imali poslovnih događaja – do 30.06.2021.
Prijava poreza na dobit za 2020. godinu predaje se do 30.06.2021.
 1. Stope zateznih kamata 01.01. – 30.06.2021.
Temeljem Zakona o obveznim odnosima, a u odnosu na prosječnu kamatnu stopu stanja dugoročnih kredita odobrenih nefinancijskom trgovačkim društvima od 2,75%, objavljene su vrijedeće stope zateznih kamata za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. U prvom polugodišnjem razdoblju ove godine, stopa zateznih kamata u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osoba javnog prava iznosi 7,75%, dok u ostalim odnosima stopa zatezne kamate iznosi 5,75%.  
 1. Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2021. godinu
Povezane osobe, odnosno, povezana poduzeća, moraju pri sklapanju ugovora o međusobnim zajmovima voditi računa o poreznim propisima koji određuju visinu kamate na zajmove, kako se dobit ne bi prelijevala iz jednog u drugo poduzeće. To je bitno osobito u odnosima kada je jedno od poduzeća nerezident i zaračunavanjem više kamate od propisane dobit se prelijeva u inozemstvo, ali je važno i kad su oba poduzeća rezidenti, a jedno ima povlašteni porezni tretman ili pravo na korištenje poreznog gubitka iz nekog od prethodnih razdoblja. Kako bi se takvo prelijevanje dobiti i time i izbjegavanje plaćanja poreza na dobit spriječilo, Ministarstvo Financija RH svake godine propisuje poželjnu kamatnu stopu pri zajmovima između povezanih poduzeća. Odstupanje od te stope kada domaće poduzeće plaća višu kamatnu stopu inozemnom povezanom poduzeću stvara obvezu povećanja porezne osnovice u godišnjoj prijavi poreza na dobit za iznos kamata plaćenih iznad dozvoljene kamatne stope. Jednako tako, kad inozemno poduzeće domaćem poduzeću plaća kamate po stopi nižoj od propisane, iznos kamata za koji se zaračunati iznos razlikuje od propisanog opet povećava poreznu osnovicu poreza na dobit. Ministarstvo financija RH  za 2021. godinu je objavilo kamatnu stopu na zajmove između povezanih osoba u iznosu od 3%.
 1. Povećan iznos blagajničkog maksimuma
Blagajnički maksimum je najviši dopušteni iznos gotovine koji poslovni subjekti smiju držati u svojim poslovnim prostorima. Početkom ove godine donesene su dopune Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom, kojim se od sada blagajnički maksimumi ovisno o vrsti poslovnog subjekta određuju u višim iznosima od dosadašnjih. Mnogi poslovni subjekti sa izraženom maloprodajnom aktivnošću ili pak oni gdje je učestalo plaćanje gotovinom do sada su imali značajne troškove zbog vrlo čestih prijenosa utrška do banaka, kada su mnogi angažirali zaštitarske tvrtke radi osiguravanja prijenosa većih iznosa gotovog novca. Povećanjem dopuštenog iznosa držanja gotovog novca ti bi se troškovi sada trebali smanjiti. Blagajnički maksimumi tako od 04. siječnja ove godine iznose:
 • Mikro subjekti i fizičke osobe – do 10.000,00 kuna
 • Mali subjekti – do 50.000,00 kuna
 • Srednji subjekti – do 80.000,00 kuna
 • Obveznici fiskalizacije koji prelaze kriterije malog gospodarstva od sada mogu sami odrediti iznos blagajničkog maksimuma u bilo kojem iznosu do 100.000,00 kuna.