info@ekonos.hr +385 1 4881 590
Tko podnosi prijavu poreza na dohodak ? - Arhiva 31.01.2010

Tko podnosi prijavu poreza na dohodak ? - Arhiva 31.01.2010

Tko podnosi prijavu poreza na dohodak?

Kao što vjerojatno znate, bliži se vrijeme predaje Prijave poreza na dohodak, a krajnji rok je 28. veljače. Zato vam u nastavku navodimo neke bitne informacije koje treba znati: Tko treba podnijeti Prijavu poreza na dohodak? -          osobe zaposlene kod dva ili više poslodavaca istovremeno, ili osobe koje primaju više od jedne mirovine, -          osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i pritom vode poslovne knjige (obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i dr.), -          osobe koje su tijekom protekle godine ostvarile dohodak iz inozemstva, osim inozemnih mirovina, -          osobe čiji poslodavci-isplatitelji dohotka nisu obračunali i uplatili porez na dohodak i prirez, -          osobe kojima je Porezna uprava naložila da naknadno uplate porez.   Tko ne treba podnijeti Prijavu? -          osobe zaposlene samo kod jednog poslodavca (tuzemnog), što uključuje i promjenu poslodavca tijekom godine, -          osobe koje su ostvarile dohodak od imovine i imovinskih prava, a koje nisu dužne voditi poslovne knjige, -          osobe koje su ostvarile dohodak od kapitala: dividende i udjeli u dobiti isplaćeni tijekom protekle godine, -          osobe koje su ostvarile dohodak od osiguranja s obilježjem štednje (od životnog osiguranja s obilježjem štednje i od dobrovoljnog mirovinskog osiguranja), do visine premije koja se u trenutku uplate smatrala porezno priznatim izdatkom, -          osobe koje su ostvarile drugi dohodak (naknade članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, naknade trgovačkih putnika i agenata, akvizitera, sportskih sudaca, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, tumača i sl., nagrade učenicima, stipendije, primici učenika i studenata preko učeničkih i studentskih udruga, sportske stipendije, autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu o autorskim i sl.pravima, te ostali oporezivi primici koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, od imovine, od kapitala, od osiguranja i dohotkom od samostalne djelatnosti).   Bitno je napomenuti da, ukoliko osoba mora podnijeti Poreznu prijavu po nekoj od osnova iz prvog odjeljka, u Prijavi mora navesti podatke o svim ostvarenim dohocima.   Ukoliko osoba nije bila zaposlena tijekom cijele godine, ili je uplaćivala premije osiguranja s obilježjem štednje, ili je po nekoj drugoj osnovi uplaćeni porez i prirez tijekom godine veći od stvarnog, ima pravo podnijeti Poreznu prijavu radi ostvarivanja prava na povrat poreza.   Izuzetak od prethodno navedenog su obveznici uplaćivanja paušalnog iznosa poreza. Tako iznajmljivači stanova, soba, kreveta putnicima i turistima, organizatori kampova i ostali koji obavljaju neku djelatnost, a obveznici su paušalnog uplaćivanja poreza na dohodak, ne mogu podnijeti Prijavu poreza na dohodak i tako eventualno steći pravo na povrat.   Prijava se podnosi područnoj ispostavi Porezne uprave, na obrascu DOH.   Tibor Jankač, dipl.oec.