info@ekonos.hr +385 1 4881 590
Napojnice i njihovo oporezivanje (Nagrada za dobro obavljenu uslugu)

Napojnice i njihovo oporezivanje (Nagrada za dobro obavljenu uslugu)

Autor: Lotar Bengin

Objavljeno: 25.03.2024.

Pojam nagrade za dobro obavljenu uslugu, poznat kao napojnica ili "tip", postao je važan dio radničkih prihoda, posebno u ugostiteljskim i sličnim sektorima. U 2024. godini, uvedene su nove porezne regulacije koje uređuju ovu vrstu primanja, a o tome ćemo detaljnije govoriti u ovom članku.

 

Zakonodavni Okvir i Neoporezivi Primitak

Zakon o fiskalizaciji, zajedno sa Zakonom o porezu na dohodak, propisuju način prikupljanja i isplate napojnica. Prema novim propisima, radnici mogu neoporezivo primiti nagradu za dobro obavljenu uslugu do iznosa od 3.360,00 € godišnje po radniku. Međutim, napojnice koje prelaze ovaj iznos oporezivati će se kao drugi dohodak.

 

Evidencija i Isplata Napojnica

Kako bi se pravilno primale i isplaćivale napojnice, poslodavci moraju uskladiti svoje poslovanje sa zakonskim zahtjevima. Prvo, treba donijeti interni akt koji regulira način raspodjele napojnica među zaposlenima, kao i rokove i načine isplate. Bitno je naglasiti da se napojnice ne smatraju prihodom poslodavca, već predstavljaju obavezu prema zaposlenima.

Napojnice se mogu isplatiti u gotovini ili na poslovni račun zaposlenika. U slučaju gotovinske isplate, važno je voditi preciznu evidenciju o isplaćenim iznosima kako bi se izbjegli potencijalni problemi sa prelaskom neoporezivog praga. Isplata napojnica na poslovni račun je često praktičnija opcija, posebno iz evidencijskih razloga.

 

Prijavljivanje i Evidencija

Svi iznosi napojnica koji se isplaćuju radnicima moraju biti evidentirani u JOPPD obrascu najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

 

Savjeti za Poslodavce

Za poslodavce koji planiraju uvođenje napojnica u svoje poslovanje, važno je imati adekvatnu podršku i savjete od strane knjigovođa ili poreznih savjetnika. Prethodna konzultacija može pomoći u usklađivanju sa zakonskim zahtjevima i pravilima evidencije, smanjujući potencijalne rizike i troškove.

 

Zaključak

Nagrada za dobro obavljenu uslugu, u obliku napojnice, može biti važan dio radničkih prihoda u mnogim sektorima. Sa novim poreznim regulacijama, poslodavci trebaju biti pažljivi u primanju, isplati i evidenciji napojnica kako bi se izbjegli potencijalni problemi sa poreznom upravom.

Uvođenje napojnica može biti motivacijski alat za zaposlene, ali zahtjeva pažljivo planiranje i vođenje evidencije. Konzultacija sa stručnjacima u oblasti poreza i knjigovodstva može biti ključna za uspješno provođenje ove prakse u poslovanje.