info@ekonos.hr +385 1 4881 590
Porezne promjene 2023/2024

Porezne promjene 2023/2024

Dugo najavljivana porezna reforma već je djelomično i nastupila.

Tako je na snazi od 12.10.2023.:

1. Porez na dobit

Vrijednost sitnog inventara povećana je s 464,53 eura na 665 eura.

Porezno priznati rashodi darovanja (donacije) mogu biti i viši od 2% prihoda ,u slučaju darovanja za potrebe financiranja u skladu sa strateškim projektima.

Ukida se porez po odbitku za usluge istraživanja tržišta i poslovnog savjetovanja (osim isplata u EU nekooperativne jurisdikcije – 25%).

Ukida se porez po odbitku i za dividende, udjele u dobiti, kamate i autorske naknade plaćene poduzetnicima s područja Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Island, Lihtenštajn).

Propisuje se oslobođenje od poreza po odbitku na kamate i autorske naknade između povezanih društava različitih država članica EU i prije isteka 24 mjesečnog razdoblja držanja udjela u kapitalu, uz odgovarajuće jamstvo.

Povećava se stopa poreza po odbitku za isplate u EU nekooperativne jurisdikcije s 20% na 25%.

Rok za plaćanje poreza na dobit je 30.04.2024. Novost je u tome što se plaćanje poreza na dobit više ne veže uz sam čin predaje Prijave poreza na dobit (PD). Možete ga predati bilo kada u razdoblju 01.01-30.04.2024. Plaćanje poreza morate izvršiti do 30.04.2024.

 

 

 

2. Porez na dodanu vrijednost

Porezni obveznik može umanjiti poreznu osnovicu PDV-a u sljedećim situacijama:

Prilikom opoziva ili različitih vrsta popusta, pod uvjetom da se kupca (poduzetnika kome je isporučeno dobro ili obavljena usluga) obavijesti o provedenom ispravku obavijesti.

Ako poduzetnik ne može naplatiti dio ili cijelo potraživanje duže od jedne godine, a u roku od 6 mjeseci.

Zaokružuju se svi iznosi u Zakonu, a najznačajnije je povećavanje praga za upis u registar obveznika PDV-a na 40.000 eura (do sada 300.000 kn tj. 39.816,84 eura).

Pružatelji platnih usluga obvezni su prikupljati detaljne informacije o prekograničnim plaćanjima.

Nastavak slijedi…

 

Tibor Jankač